Blog

Markku ja Merja Pykäläinen


image not found

Markku

Olen avoin ja helposti lähestyttävä ihminen. Pyrin kohtaamaan ihmisen ihmisenä ja intohimoni on päästä perille ihmisen ja ryhmien käyttäytymisen juurisyistä ja sitä kautta pyrkiä kehittymään itse ihmisenä.

Unelmani on luoda hyvinvointia ympärilleni. Hyvinvointi tarkoittaa minulle ensisijaisesti ihmisen omaa ymmärrystä omista arvoistaan, tarpeistaan, haluistaan ja rajoistaan. Heräsin pohtimaan näitä asioita vuoden 2008 burnoutin jälkeen. Silloin ymmärsin, kuinka tärkeää on tunnistaa omat todelliset arvonsa ja pyrkiä toimimaan niiden mukaisesti. Aina näin ei kukaan pysty toimimaan ja niinpä myös armollisuus itseään kohtaan on tärkeää. Burnoutista nouseminen kesti kolmisen vuotta. Olin koko tuon ajan tosin töissä – myös työ on siis minun arvoissani erittäin keskeisellä sijalla. Toipumisprosessi herätti minussa erityisen kiinnostuksen ihmisen mielen toimintaan ja se on edesauttanut minua hyvin paljon johtaessani ihmisiä, ryhmiä ja isoa organisaatiota. Työurani on nyt melkein puolivälissä ja uskon, että loppuelämäntehtäväni on auttaa ihmisiä siinä, missä itsekin koen onnistuneeni eli löytämään oman hyvinvoinnin lähteet.

Pääosassa ihminen

Käytännön johtamisen korkeakouluna tuoreen EMBA-tutkinnon lisäksi minulle ovat toimineet niin Suomen suurimmat työnantajat kohta jo kahdenkymmenen vuoden ajan kuin myös mitä suurimmassa määrin perheeni, lapsemme, koiramme ja luonto kaiken kaikkiaan. Esimerkiksi johtamisen esikuvani löytyy susilauman kärjestä. Alfapari saa ryhmän perustehtävän selväksi koko ryhmälle ja ryhmä toimii tehokkaasti sen mukaisesti. Johtajuutta ei laumassa oteta voimalla vaan huolenpidolla, esimerkillä sekä motivoinnilla. Mielestäni johtamisen tärkein näkökulma on ehdottomasti ihminen. Tämä pätee niin strategiseen johtamiseen, asiakkuusjohtamiseen kuin organisaatioiden johtamiseenkin.  Erittäin tärkeäksi asiaksi isojen kokonaisuuksien johtamisessa koen myös prosessimaisen ajattelutavan. Sitä mitä ei pysty piirtämään, ei pysty myöskään kunnolla toteuttamaan saati kehittämään. Olen onnistunut luomaan motivoituneen ilmapiirin johtamiini työyhteisöihin ja sitä kautta parantamaan eri toimintojen toimintaa erittäin merkittävästi. Tähän uskon vaikuttaneen ihmisläheiset työskentelytapani, kykyni olla luomassa strategiat osallistavasti ja käytännönläheisesti sekä avoin ja motivoiva läsnäoloni. 

Lisää Markusta: www.markkupykalainen.com!

Merja

Olen ”kiltti tyttö” ja oppinut pikkuhiljaa hyväksymään sen – jopa kääntämään vahvuudekseni. Kiltteys tuntui vielä muutama vuosi sitten olevan lähes kirosana eli olen joko kasvanut tai aika on muuttunut. Olen toisin sanoen ystävällinen, auttamishaluinen, avoin, herkkävaistoinen, intuitiivinen, luova, umpirehellinen ja perhekeskeinen. Tosin läheiseni tietävät, että osaan olla myös kovin omapäinen, kun jostain minulle tärkeästä asiasta on kyse. Tarvitsen omaa tilaa ja aikaa voidakseni hyvin. Minulla on tarve pohtia asioita rauhassa, mutta toisaalta parhaat oivallukset syntyvät useimmiten kontaktissa toisiin ihmisiin.

Olen ollut aina kiinnostunut ihmisestä – siitä, miten minä ja miten yleensäkin ihminen toimii, niin fyysisellä kuin psyykkiselläkin tasolla. Suuren osan elämästäni olen opiskellut tai ollut kotiäitinä. Suoritin ensin korkeakoulututkinnon, mutta se tuntui ulkokohtaiselta. Halusin perehtyä enemmän fyysisen kehon toimintaan ja päästä auttamaan ihmisiä, tehdä inhimillistä työtä. Opiskelin fysioterapeutiksi ja erikoistuin liikunta ja terveysosaamiseen, syventävinä opintoina suoritin esimerkiksi kurssit ihmisen seksuaalisuudesta. Olen fysioterapeutin kliinisen työn lisäksi ohjannut erinäisiä liikuntaryhmiä ja nyt kouluttaudun kokonaisvaltaiseksi joogaohjaajaksi. Jooga edustaa minulle kehon ja mielen yhdistämistä, ja sitä kokemusta haluan välittää joogatunneillani. Koen tehtäväkseni auttaa ihmisiä voimaan hyvin, löytämään omat voimavaransa ja luottamaan itseensä.

 

 

Merja & Markku

Olemme tavanneet vuonna 1995 – olemme eläneet tähän astisesta elämästämme nyt noin puolet toistemme kanssa. Taaksepäin katsottaessa elämämme on ollut erittäin onnellista, vaikka monenlaisia vastoinkäymisiä elämä onkin tarjonnut. Meillä on kolme ihanaa lasta ja koiria vaihteleva määrä. 

Tähän saakka parisuhteemme onnistumisen tärkeimpiä tekijöitä ovat olleet rehellisyys, avoimuus ja ennen kaikkea kyky hyväksyä ja antaa toisen kasvattaa itseämme. Kukaan meistä ei ole täydellinen, kumpikaan parisuhteen osapuoli ei ole missään asiassa toista ylempänä, vaan molemmilla meillä on paljon annettavaa toisillemme. Lähellekään aina emme toisiamme miellytä, mutta olemme selviytyneet näistä tilanteista ymmärtämällä sen tosiasian, että maailma on omanlaisensa meillä jokaisella. Minun näkemys asiasta on yhtä hyvä ja huono kuin sinun näkemys samasta asiasta.

Olemme molemmat kiinnostuneita ihmisen mielen ja ruumiin hyvinvoinnista ja uskomme, että meillä on paljon annettavaa toisille pariskunnille. Emme ole koulutukseltamme psykologian ammattilaisia, vaikka kovasti psykologiasta kiinnostuneita olemmekin. Näinpä emme voi ottaa parisuhteisiin liittyviin palveluihimme asiakkaiksi kriisissä olevia pariskuntia – siihen eivät taitomme riitä. Parisuhteen hoitaminen ennen kriisiä on erityisen tärkeää ja tähän uskomme olevamme kohtaisen kokeneita asiantuntijoita, niin kuin tekin olette omassa parisuhteessanne. Yhdessä keskustelemalla ja tekemällä me jokainen opimme!

 


Leave a comment

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.