Blog

Ydinliiketoimintana IHMINEN


image not found

Useampaan kertaan olemme törmänneet kysymykseen: “Mikä on ydinliiketoimintaanne, kun teillä on kotisivuillakin sekaisin yritysten johdon konsultointi sekä parisuhteiden kehitys?”. Vastaus on IHMINEN.

Päätöksen tekee aina ihminen!

Mietitäänpä liiketoimintaprosessin tärkeintä osa-aluetta eli myyntiä. Myynnin keskeisin tekijä on asiakas. Ideologiamme mukaan ei ole olemassa esimerkiksi B2B-myyntiä – päätöksen tekee lopulta aina IHMINEN. IHMISEN, varsinkin myyntityötä tekevän, on ymmärrettävä millä tavalla IHMINEN toimii ja miten IHMISEEN pystyy vaikuttamaan. Vaikuttamista eivät ole pelkästään kohtaamiset, vaan esimerkiksi se, että luet nyt tätä kirjoitusta. Kohtaamisia ei korvaa mikään, mutta se ei enää yksinään riitä.

Muutoksen ja työn tekee aina ihminen!

Jos mietitään yrityksen sisäisten prosessien johtamista – vaikkapa tilaus-/toimitusketjua. Muuttuuko IHMISEN toiminta yrityksessä, jos suunnitellaan ja piirretään uudet hienot prosessikaaviot asiantuntijavoimin LEAN-periaatteiden mukaisesti? Tuollaisen prosessin jalkautus ei onnistu – ei edes vahingossa. On ymmärrettävä mistä IHMISET motivoituvat, mitä IHMISTEN välillä tapahtuu ja miksi. On pystyttävä vaikuttamaan IHMISEEN yksilönä. Tärkeimpiä teemoja ovat osallisuus, aktiivinen kuuntelu, luottamus, avoimuus ja rehellisyys. Tokihan teoriat ja mallit tarvitaan, mutta ne tulevat vasta IHMISEN jälkeen.

Vain ihmisellä on kyky analysoida itseään – sitä kannattaa hyödyntää!

Miten IHMINEN ymmärtää toisen IHMISEN käyttäytymistä ja toimintaa? Ymmärtämällä ensin itseään. Näin päästäänkin itsensä johtamiseen, joka on parisuhteenkin tärkein asia. Miksi minä toimin kuten toimin? Mitä minä tunnen, haluan, pelkään tai arvostan? Mikä ajatus oli ennen tunnetta ja oliko sen pohjana sattuma, perintönä tai ryhmäpaineesta saadut arvot vai tietoinen valinta, jota minä haluan IHMISENÄ tietoisesti vaalia?

Uskaltaudu muutokseen – se on nyt välttämättömämpää kuin koskaan!

Ydinliiketoimintamme on siis IHMINEN. Olipa kyseessä syntymäpäivät, jooga, fysioterapia, parisuhteet, ryhmädynamiikka, liiketoimintajohtaminen tai prosessinkehitys, uskomme pystyvämme onnistumaan auttamalla IHMISTÄ kehittymään ja oppimaan jotain uutta itsestään. Tie ei välttämättä ole edes kovin pitkä, suurin askel on haluta oppia, kehittyä ja muuttua!

Olkaa hyvä, olemme käytettävissänne. Aina on hevonen ja ajuri valmiina, kun tarvitaan!

– Markku –

Miten tämä liittyy mihinkään? No, kaikki liittyy kaikkeen!


Leave a comment

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.