360-arviointi

360-arviointi esimiehille

Kirjoitettu 17.01.2022

360-arviointi esimiehille tarjoaa systemaattisen tavan kerätä ja analysoida palautetta johtamiskäyttäytymisestä, ja sen avulla esimies saa objektiivisen raportin käyttäytymisestään eri sidosryhmien näkökulmasta. Ennen kaikkea saadun palautteen perusteella esimies voi tunnistaa omat kehitysalueensa ja luoda toimenpidesuunnitelman kehittymistä ja oppimista varten. Koko esimieskunnalle toteutettu arviointi antaa taas organisaatiolle laajemman kuvan esimiestyön nykytilasta ja tarvittavista kehityskohteista.

Esimiestyön kehittäminen uudelle tasolle

360-arviointi esimiehille nostaa organisaation esimiestyön kehittämisen uudelle tasolle, koska se mittaa esimiesten onnistumista laajasta näkökulmasta ja auttaa kehittämistoimenpiteiden määrittelemisessä. Arvioinnin avulla voidaan tunnistaa todelliset kehittämiskohteet, joihin yrityksen tulisi esimiestyön kehittämisessä panostaa. Toisaalta se myös osallistaa ja kannustaa yrityksen sisäisestä palauttaan antamiseen ja kehittämiseen.

360-arviointi esimiehille on myös mahdollista toteuttaa kaksivaiheisena. Ensimmäinen mittaus antaa tietoa alkutilanteesta, jonka jälkeen esimiehet tekevät omat kehittämissuunnitelmansa. Näiden etenemistä sparrataan ja seurataan noin vuoden verran, jonka jälkeen toteutetaan arvioinnin toinen vaihe. Näin saadaan loppumittauksena tietoa kehittämisen vaikuttavuudesta. On kuitenkin hyvä huomioida, että esimiestyön kehittämisen ei tulisi päättyä tähän vaan tämän tulisi olla startti jatkuvan kehittämisen työlle.

Sanalliset palautteet auttavat kehittymisessä

Itsearvioinnin lisäksi palautetta kerätään sähköisenä kyselynä esimerkiksi esimiehen alaisilta, kollegoilta, esimiehen esimieheltä sekä mahdollisesti myös yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta. Näin saadaan hyvin kattava palautetieto esimiehen toiminnasta. Yksilön näkökulmasta kiinnostavinta ovat yleensä sanalliset palautteet, joista henkilökohtaiset kehittymiskohteet usein löytyvät. Tulosten analysointiin ja sparraukseen on kuitenkin hyvä käyttää ammattitaitoista valmentajaa, joka tukee vahvuuksien edelleen kehittämistä ja mahdollistaa porautumisen kehittämiskohteisiin. Valmentaja voi myös auttaa ja tukea silloin, jos esimies saa voimakasta kritiikkiä omasta toiminnastaan.

360-arviointi etäpalveluna esimiehille

360-arviointia käytetään yleensä esimiesvalmennuksen aloittamisen yhteydessä alkukartoitustyökaluna, mutta sen voi myös tehdä erillisenä tutkimuksena. Silloin on hyvä varmistaa, että esimies saa apua kehittämiskohteiden miettimisessä sekä sparrausta niiden eteenpäin viemisessä. Etäpalveluna toteutettava 360-pakettimme sisältää sekä ryhmä- että yksilöosuudet. Arviointi aloitetaan yhteisellä aloitustilaisuudella Teamsillä ja myös ryhmätulokset käydään yhteisesti läpi. Tämän jälkeen jokaisen kanssa puretaan yksilötulokset henkilökohtaisesti ja samalla määritetään jokaiselle kehitystoimenpiteet ja niihin kollegasparraaja. Sovittaessa kaikki saavat nähdä toisensa kehitystoimenpiteet, jolloin kenenkään ei tarvitse yrittää kehittyä salassa – joka muuten harvoin onnistuu. Ota siis yhteyttä niin aloitetaan yhdessä teidän yrityksen esimiesten kehittämismatka.

Tutustu myös laajempaan valmennuskokonaisuuteemme.