airbus

Airbus D&S ryhmädynamiikka

Kirjoitettu 23.04.2014

Airbus Defence and Space on osa Eurooppalaista ilmailu-, avaruus – ja puolustusteollisuuden konsernia Airbus Groupia. Airbus DS kuuluu maailman johtaviin viranomais- ja ammattilaisviestinnän sekä hätäkeskusjärjestelmien ja tehtävä- ja tilannejohtamisen ratkaisujen toimittajiin.

Jyväskylän yksikön asiantuntijaryhmä on lähdössä Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden kanssa pohtimaan ryhmänsä tilaa. Kävin keskustelemassa tuotekehitysjohtaja Katri Honkosen kanssa päivän polttavista teemoista liittyen liiketoimintaan sekä ryhmädynamiikkaan.

Miltä näyttää liiketoiminta juuri nyt?

”Hyvältä näyttää, olemme juuri julkistaneet uusia tuotteita, tekemistä on paljon ja olemme lisänneet resursseja viime aikoina”, Honkonen toteaa. Resurssien lisäyksessä keskeisintä on löytää oikeat kumppanit ja rakentaa toimiva verkosto. Verkostojen menestyksekäs johtaminen on tänä päivänä avainasemassa. Teknologisesti ala tulee lähivuosina olemaan murroksessa, mutta tulevaisuuden suunta on yrityksellä selkeä. ”Kukaan ei voi ennustaa tulevaisuutta täysin, mutta sektori johon suuntaamme on selvä”.

Haasteet juuri nyt?

Haasteena Honkonen näkee toiminnan kansainvälisessä monikulttuurisessa ympäristössä. Jo pelkästään eri aikavyöhykkeillä toimiminen luo omat haasteensa. Lisähaasteita syntyy eri kulttuurien kanssakäymisestä ja ryhmädynamiikasta. Monimuotoisissa työyhteisöissä on tärkeätä rakentaa yhteisymmärrystä ja luottamusta. Usein työyhteisön tai projektin jäsenet voivat olla eri kielialueilta ja käyttäytymistä ja toimintaa ohjaavat kulttuurisidonnaiset asiat. ”Suomalaiset ovat asiakeskeisiä ja ajan suhteen täsmällisiä. Käymme mielellämme heti toimeen ja kommunikoimme melko suoraviivaisesti. Muualla maailmassa toimintatavat ja ihmisten välinen kommunikointi voivat olla toisenlaisia. Käytännössä teemme kaiken työn tiimeissä ja verkostoissa, joten ryhmien toiminnan merkitys on tunnistettu erittäin tärkeäksi. Muita ihmisiä ja kulttuureita emme voi muuttaa, niinpä on tärkeätä kehittää omaa ryhmää ja itseään. Ryhmällä on halu ymmärtää paremmin, miksi ihminen käyttäytyy kuten käyttäytyy.”

Ryhmädynamiikassa keskeisintä onkin jokaisen ymmärtää oma toiminta ja sen vaikutus ryhmän toimintaan. Itsetuntemuksen lisääminen on tärkeimpiä askelia ryhmädynamiikan kehittämisessä.

Ryhmädynamiikkapäivä Jääskelän tilalla

Kehityspäiväksi valittiin puhtaasti Ryhmädynaaminen kehityspäivä. Koulutus tapahtuu pääasiassa kokemuksellisin menetelmin, jossa ryhmän jäsenet havahdutetaan huomaamaan ryhmässä tapahtuvia ilmiöitä. Lisäksi osa tapahtumista videoidaan ja analysoidaan jälkikäteen sekä käydään läpi ryhmäläisten kanssa. Tavoitteena on, että kehityspäivän jälkeen ryhmäläiset tiedostavat ryhmässä tapahtuvat perusilmiöt ja osaavat tunnistaa ilmiöitä oman ryhmänsä arjessa. Tavoitteena on myös herättää jokaista pohtimaan miten ”minä” voin vaikuttaa itse aktiivisesti ryhmäilmiöihin. Miten tässä onnistumme – tiedät kun seuraat Hyvinvoinnin Suurlähettiläitä!

Lisäys 28.4.2014: Ja tässä palaute

-Markku-