alisuoriutuminen

Alisuoriutuminen, osa 2: Kommunikointi

Kirjoitettu 11.11.2019

Alisuoriutuminen tuo pintaan tunteita työntekijässä, esimiehessä ja työyhteisössä. Jos yksi alisuorittaa eikä asiaan puututa, työyhteisö saattaa kokea eriarvoisuutta. Alisuorittamisesta palautteen antaminen on lähtökohdaltaan negatiivinen, joten on erityisen tärkeää miettiä, miten alisuorittavan työntekijän kanssa lähtee keskustelemaan – mutta myös miten asia kommunikoidaan muun työyhteisön kanssa.

Alisuorittamista koskevan artikkelisarjan ensimmäisessä osassa käsiteltiin alisuorittamisen mittaamista ja syyn löytämistä. Sarjan toisessa osassa käsittelemme alisuorittajan kohtaamista ja sitä, miten erilaiset kohtaamisvaihtoehdot vaikuttavat työyhteisöön.

Alisuorittajan kohtaamiseen käytettävistä työkaluista puhutaan myös webinaarissamme, jonka tallenne löytyy täältä.

 

Esimiehen vaihtoehdot alisuorittamisen käsittelyyn

Esimiehellä on useita eri vaihtoehtoja työntekijän alisuorittamisen käsittelyyn. Lienee kuitenkin syytä muistaa, että jokaisella tavalla on omat seurauksensa. Esimiehen pitää myös ottaa huomioon työntekijän kyky omaksua erilaisia palautteita, eli miten asian voi hänelle rakentavasti ilmaista. Se, mikä toimii toiselle motivoivana palautteena, ei välttämättä toimi toiselle.

Taulukon avulla voidaan havainnollistaa eri tapojen vaikutukset alisuorittajaan sekä työyhteisöön. Voit klikata kuvia suuremmiksi.

Mikäli alisuorittamiseen ei puututa, siitä saattaa tulla hänelle työnteon normi. Myös muut työntekijät voivat katsoa, että alisuorittaja pääsee vähemmällä, jolloin koko työyhteisön tekeminen muuttuu. Usein alisuoriutuminen kuitenkin johtaa siihen, että työtehtäviä tai niitä paikkaavia toimenpiteitä kasautuu muille tiimiläisille. Tämä johtaa eriarvoisuuteen sekä viihtyvyyden vaarantumiseen.

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät kommunikoinnin tukena

Tarvitsetko apua esimiestyössäsi? Esimiestyö nykypäivänä on erityisesti ihmisten kohtaamista ja johtamista. Erilaiset kommunikointitavat, työilmapiirit ja työpaineet lisäävät esimiehen osaamiskartan laajentumisen tarvetta.

Epämukavuusalueelle on toisinaan mentävä, antaa rakentavasti negatiivista palautetta tai pahimmassa tapauksessa läpikäydä irtisanomista koskevia keskusteluita. Työhyvinvoinnin kehittäminen ja oman työyhteisön tunteminen henkilötasolla ovat jokaisen esimiehen vastuulla. Hyvinvoiva tiimi tekee töitä kuin itsestään, heitä motivoi yhteen hiileen puhaltaminen ja merkityksellisyyden tunne.

Lue lisää:

  • Esimiesvalmennus tekee työelämästä paikan, jossa meidän on hyvä elää toistemme kanssa.