Asiakkuusjohtaminen

Asiakkuusjohtaminen on diskriminointia

Kirjoitettu 18.03.2015

Viimepäivien kaksi uutista nostivat todella verenpaineeni:

Asiakkuusjohtaminen on diskriminointia

Asian voi nähdä asiakkuusjohtamisen silmin. Asiakkuusjohtaminen on diskriminointia.

Asiakkuusjohtamisessa diskriminoinnilla tarkoitetaan palvelun tarjoajan aktiivisia toimia, joilla se valitsee itselle haluamansa asiakkaat. EMBA-opintojen aikana kuulin tarinan kahden pankin yhtäaikaisesti toteuttamasta asiakkuusstrategiasta. Pankki A:n mittari strategian toteutumiseen oli määrällinen – tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon uusia asiakkaita. Pankki B:n strategiassa puolestaan keskityttiin asiakkaiden laatuun. He halusivat vähentää kannattamattomien asiakkaiden määrää ja ottaa tilalle vähemmän, mutta kannattavia asiakkaita. Molempien strategiat toteutuivat erinomaisesti. Pankki A:lta siirtyivät kannattavimmat asiakkaat pankkiin B ja tilalle pankki A sai suuren määrän pankki B:n kannattamattomia asiakkaita. Pankki B ymmärsi, että asiakkuusjohtaminen on diskriminointia. Kumman pankin asiakas sinä olet?

Mitä Ab Suomi Oy tahtoo?

Diskriminointia tehdään nyt Suomen asiakkuusjohtamisessa. Kaikella tavalla viestitään sitä, ettei täällä kannata olla ahkera, yritteliäs tai ainakaan menestyvä. Jopa sosiaalinen ilmapiiri on muuttunut sellaiseksi, että on hyväksyttävämpää olla köyhä työtön kuin menestyvä yrittäjä. Tämän johdosta maamme on huomattavasti houkuttelevampi sosiaalista turvaa hakeville kuin menestyksestä haaveileville.

Millä maalla on houkuttelevin asiakkuuspaketti juuri minun tarpeisiini?

Maailma on globalisoitunut ja yhä useammalle on ihan sama missä päin maailmaa asustelee. Suomi tarjoaa yhden vaihtoehdon erilaisista palveluista jollakin hinnalla. Jokaisella muulla maalla on oma asiakkuuspakettinsa. He ketkä voivat – valitsevat.

Uskoisin toimivimman yhteiskunnan olevan hyvin monimuotoinen. Sijaa olisi kaikille. Nyt kuitenkin näyttää, että yhteiskuntamme halutaan olevan hyvin homogeeninen. Ei tänne kaivata tuloeroja, ei superrikkaita eikä menestyjiä. Mielestäni olisi tärkeää, että Suomeen saataisiin yhä enemmän menestyviä yrityksiä ja menestyviä yksilöitä. Tällaisten uutisten kautta Suomen imago on kuitenkin sellainen, ettei tänne varmasti kukaan yrittäjä ole tulossa. Viimeisetkin menestyjät lähtevät ennen kuin verohallinnon raju ehdotus tulee edes voimaan. Veropakolaisuus ei ole tietysti kunnioitettava arvo, mutta politiikan pitäisikin olla sellaista, että maahamme haluttaisiin – ei täältä pois.

Suomesta on tulossa pakolaisuuden lähtömaa – Suomen asiakkuusstrategia puree!

-Markku-