Epäasiallinen käyttäytyminen työyhteisöissä

Kirjoitettu 04.04.2024

Monen yrityksen julistuksissa juhlallisesti kerrotaan, ettei epäasiallinen käyttäytyminen ja/tai kiusaaminen ole sallittua työyhteisössämme. Tämä on erinomainen julistus, mutta harvassa työyhteisössä on yhteisesti ymmärretty, mitä se tarkoittaa. Mitä on epäasiallinen käyttäytyminen? Se voi tarkoittaa eri ihmisille hyvinkin eri asioita.

Onko fyysinen koskeminen epäasiallista?

Fyysinen koskeminen voi olla epäasiallista – toisaalta se voi olla välittämistä, empatiaa tai kohteliaisuutta. Kättely, käsi olkapäällä, poskisuudelma, käsi lantiolla, käsi takapuolella, läpsy takapuoleen – voi hyvin olla, että kahden ihmisen välillä nämä kaikki ovat erittäin ok tai suurin osa on epäasiallista käyttäytymistä. Vaikka mikä vaan olisi ok kahden ihmisen kesken – onko se ok ulkopuolisten silmin?

Sanallinen epäasiallisuus voi olla hyvin moninaista

Epäasiallinen käyttäytyminen voi olla ja hyvin usein onkin sanallista. Ei liene tavatonta, että työyhteisössä puhutaan paskaa toisen selän takana. Kohteena voi olla työnantaja, työntekijä, johtaja tai kollega. Palavereissa sanan säilät viuhuu ja tikaria isketään kylkiluiden väliin. Kollegaa mustamaalataan esihenkilön silmissä oman aseman vahvistamiseksi. Huumori kahvipöydässä ei sovi kaikkien arvoihin. Aamulla jätetään tervehtimättä,… vaihtoehtoja on rajaton määrä.

Mitä on sosiaalinen epäasiallinen käyttäytyminen

Epäasiallinen käyttäytyminen voi olla sosiaalista. Jotain ei pyydetä yhdessä lounaalle, illalla keilaamaan tai joku jätetään pois yhteisestä whasup-ryhmästä. Pitääkö vapaa-aikanakin huomioida työyhteisö? Paskahommat jätetään aina samalla hiljaiselle ja tunnolliselle. Jonkun mielipidettä ei koskaan kysytä tai se ainakin jätetään vähemmälle huomiolle…

Työnantajan epäasiallinen käyttäytyminen vai työnantajaan kohdistuva epäasiallinen käyttäytyminen?

Epäasiallinen käyttäytyminen voi kohdistua myös työnantajaan: alisuoriudutaan tahallaan, venytetään taukoja, laadusta ei välitetä, prosesseissa oiotaan, kirjaukset tehdään huolimattomasti, töihin leimataan miten sattuu. Esihenkilöasemassa oleva voi käyttäytyä epäasiallisesti ottamalla jonkun silmätikuksi, jakamalla töitä epätasaisesti tai teettämällä turhia töitä – kaikki nämä ja niin moni muu asia voi olla epäasiallista käyttäytymistä. Samalla pitää muistaa, että epäasiallista käyttäytymistä ei ole työnantajan työtä ja työnjohtoa koskevat asialliset, perustellut päätökset ja ohjeet, työn ja työyhteisön ongelmien yhteinen käsittely, perusteltu puuttuminen työsuoritukseen, varoituksen antaminen perustellusta syystä tai vaikka työntekijän ohjaus työkyvyn arviointiin perustellusta syystä. Virallisia suuntaviivoja löytyy esim. Työsuojelu.fi -sivustolta.

Ratkaisu on ymmärtää ja sopia rajat yhdessä ja sitten puuttua!

Jo tästä lyhyestä ja epätäydellisestä listasta käynee selväksi, että epäasialliseen käyttäytymiseen ja kiusaamiseen puuttuminen ei ole helppoa. Ilman syvällistä ja yhteistä asioiden käsittelyä tasapuolinen puuttuminen on mahdotonta. Jokaisella ihmisellä on omat arvot ja omat rajat. Jotta puuttuminen olisi tasapuolista, nuo rajat pitää konkreettisesti yhdessä sopia: minuutteina, kertoina, konkreettisina esimerkkeinä. Onko teidän työyhteisössä tällaiset rajat käyty läpi ja sovittu? Ellei – me voimme mielellämme auttaa. Olemme näiden asioiden sopimista johtaneet useissa työyhteisöissä. Otahan rohkeasti yhteyttä niin keskustellaan!

Lue lisää:


    Ota yhteyttä
    Tilaa Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden uutiskirje