esimiehenä

Jos et esimiehenä muuhun kykene…

Kirjoitettu 26.09.2016

Jos et esimiehenä muuhun kykene, ole ainakin aito!

Oletko esimies? Jos vastaus on kyllä – pystytkö sanomaan itsellesi sekä johdettavillesi: ”Minä olen teidän esimiehenne ja haluan johtaa teitä.” Näinhän asian pitäisi olla. Valitettavan usein esimiesasemaan ajaudutaan tai siihen halutaan asemavallan, palkkion tai kunnioituksen takia. Tämä on suuri harmi sekä johdettaville, johtajalle että koko organisaatiolle.

Ihmisten johtaminen on haastavaa. Siinä altistuu monenlaisten odotusten, asenteiden, mielikuvitusten ja kritiikin kohteeksi. Onnistuminen on lähes mahdotonta – ehkä siksi juuri niin kiehtovaa. Järvisen Pekka on poiminut mielestäni neljä erittäin merkittävää edellytystä johtamisessa onnistumiselle: esimerkillisyys, ammatillisuus, oikeudenmukaisuus sekä aitous.

Ole esimerkillinen

Mitä esimerkillisyys tarkoittaa? Joskus tapaa esimiehiä, jotka tekevät johdettaviensa töitä, jos hommat eivät meinaa muuten sujua. Tällöin olisi hyvä muistaa kiinalainen sananlasku: ”Anna miehelle kala ja ruokit hänet päiväksi. Opeta hänet kalastamaan ja ruokit hänet loppuelämäksi.” Eli esimerkillisyys ei ole ainakaan sitä, että esimies käyttää aikaansa johdettaviensa töiden tekemiseen. Helppo esimerkki esimerkillisyydestä löytyy muutosjohtamisesta. Jos olet esimiehenä vaatimassa muutosta joukoiltasi, näytä itse mallia ja muuta merkittävästi omia tapojasi toimia.

Ole ammattimainen

Ammattimainen toiminta on meille jokaiselle vaativaa. Esimies vastaa siitä, että tekeminen on tuloksekasta ja laadukasta. Esimiehen on oltava yrityksessä tehtyjen päätösten takana, vaikka kuinka itse olisi toista mieltä. Jos tulee tilanne, että on liian monesta asiasta eri mieltä työnantajan johdon kanssa, silloin on vaihdettava työnantajaa. Koskaan ei voi olla kaikesta yhtä mieltä. Tällöin on toimittava ammattimaisesti ja nieltävä oma ylpeytensä, vaikka kritiikki omilta johdettavilta olisi kuinka kovaa tahansa. Ammattimainen toiminta tarkoittaa myös, että esimiehen on puututtava usein moniin asioihin. Kuten vastikään kirjoitin ”Lapsellista työvoimaa”-julkaisussa – työelämä on täynnä lapsellista sakkia. Lapsellisuuteen on puututtava.

Ole oikeudenmukainen

Oikeudenmukaisuus on mielestäni esimiestehtävän vaikein osa-alue. Yksilöiden oikeudenmukaisuuden käsitys vaihtelee henkilökohtaisesti. Ei ole olemassakaan absoluuttista totuutta oikeudenmukaisuudesta. Moniko henkilö isossa organisaatiossa kokee esimerkiksi, että palkkaus ja palkitseminen ovat oikeudenmukaisia? Oikeudenmukaisuuden kompleksisuus tekee ilmiöstä onneksi helpohkon. Koska esimies ei voi olla kaikkien mielestä oikeudenmukainen, on vain kyettävä olemaan niin oikeudenmukainen kuin mahdollista ja rehellisesti pyrkiä reflektoimaan omaa oikeudenmukaisuuttaan. Hyviä kysymyksiä itselleen esitettäväksi ovat: toiminko itsekkäästi, toiminko mielivaltaisesti, onko minulla suosikkeja tai onko minulla inhokkeja?

Ole aito

Aitous on esimiehen ehdottomasti tärkein ominaisuus. Esimiestehtävä vaatii heittäytymistä työhön koko persoonallaan. Tietoisesti ei voi johtajan roolia valita työpäivän ajaksi. Aitous vaati vahvaa itsetuntoa ja itsensä hyväksymistä sellaisena kuin olet. Aitous vaatii virheitä ja väärässä olemista. Vaikka ammattimaisuus vaatii toisinaan omien tunteidensa peittämistä, niin aitous puolestaan vaatii toisinaan omien tunteiden ja heikkouksien näyttämistä.

Niin tai näin – jos et esimiehenä muuhun kykene, ole aito!

 

– Markku –

Tämä kirjoitus pohjautuu Pekka Järvisen kirjaan ”Esimiestyön vaikeus ja viisaus” ja on osa esimiesten ja johdon työnohjauskoulutusta.

Lue lisää: