Näin onnistuu muutosjohtaminen

Kirjoitettu 23.09.2020

Päivitetty 4.12.2023

Työelämä on valtavassa murroksessa ja muutosjohtaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Vaikka tarkoitus johtamisessa on varmasti aina hyvä, lopputulos on liian usein surkea. Raskas muutosprosessi ei oikeasti muuttanutkaan elämää eikä yrityksen tulosta paremmaksi. Voisiko johtamisessa tehdä jotain paremmin, jotta muutos oikeasti muuttaisi organisaation toimintatapoja?

Muutosjohtaminen: Luo koherenssin tunne

Muutosjohtaminen on iso teema. Poimin tähän mielestäni yhden oleellisimmista näkökulmista: koherenssin tunteen. Koherenssin tunne on tietynlaista harmoniaa ja uskoa siihen, että asiat järjestyvät parhain päin. Sosiologi Aaron Antonovsky loi koherenssin käsitteen tutkiessaan, miten on mahdollista, että jotkut keskitysleireiltä selvinneet juutalaiset selvisivät hirvittävistä kokemuksistaan psyykkisesti eheinä. Välillä työhönsä tyytymättömät ihmiset saattavat kokea työelämänkin lähes keskitysleirimeiningiksi.

Muutoksessa ihmisten koherenssin tunnetta koetellaan toden teolla. Tällöin meissä käynnistyvät luonnostaan yleiset vastustusreaktiot, jotka järkyttävät henkistä tasapainoamme. Jotta johtajana pystyt lieventämään vastustusreaktioita, pyri panostamaan seuraaviin asioihin:

 • Tee asiat ymmärrettäviksi.
 • Anna työntekijöille kokemus, että tilanne on hallinnassa.
 • Auta työntekijöitä kokemaan muutos mielekkääksi.

Muutosjohtamisen tärkein neuvo: Johda ja auta ihmisiä!

Jokainen ihminen kokee muutoksen yksilöllisesti. Ihmisen mielen ja käyttäytymisen muutosta on mahdotonta valtavasti jouduttaa. Johda siis muutosta yksilöllisesti. Keskity esimiehenä yksilöihin. Mieti, keskustele ja ymmärrä, mitä kukin tarvitsee muutoksen tueksi. Millaista muutosta käytännössä keneltäkin odotetaan, missä menee kenenkin epämukavuus- ja paniikkialueen rajat, ja miten niitä yhdessä hallitusti venytetään? ”Unohda” strategiat, milestonet ja deadlinet – niillä ei pärjää kuin bullshit-bingossa. Rastit tiekartan ”Completed”-kohtaan osaa laittaa jokainen, mutta pidä huoli, että ihmisten ajattelun ja käyttäytymisen muutos tapahtuu oikeasti.

Ymmärrettävämpi, hallittavampi ja mielekkäämpi muutos

Kirjassa Arikoski, Sallinen: Vastarinnasta vastarannalle – johda muutosta taitavasti, on esitetty kolme mainiota kysymystä, joista keskustelemalla muutoksesta tulee koherentimpi eli ymmärrettävämpi, hallittavampi ja mielekkäämpi. Mieti, olisiko näistä sinun johtamistyöllesi sopivasti muokattuna apua:

 • Mistä muutoksessa on kyse – tavoitteena ymmärrettävämpi muutos?
  • Keskustelkaa muutoksen tavoitteesta, sisällöstä ja aikataulusta.
 • Miten työntekijä voi vaikuttaa muutokseen – tavoitteena hallittavampi muutos?
  • Keskustelkaa muutoksen suunnittelusta, toteuttamistavasta sekä työntekijän asemasta muutosta koskevassa päätöksenteossa.
 • Mitkä ovat muutoksen vaikutukset – tavoitteena mielekkäämpi muutos?
  • Keskustelkaa miten muutos vaikuttaa työntekijän omaan:
   • työuraan ja työstä saatavaan korvaukseen
   • nykyisen osaamisen hyödyntämiseen
   • arvoihin ja kuvaan itsestä työntekijänä.
  • Keskustelkaa muutoksen vaikutuksista työn näkökulmasta. Miten muutos vaikuttaa:
   • työn tavoitteen ja siihen tähtäävän perustehtävän onnistumiseen
   • ihmisten välisiin suhteisiin työssä
   • käytännön toimintaan?

Valta on joukoilla

Lopuksi vielä tärkeä muistutus. Ole valmis siihen, että muutoksesta ei tule sellainen kuin itse ajattelet. Meillä jokaisella on ajattelumme pohjana omat arvomme ja sitä kautta yksilöllinen näkemys tulevaisuudesta sekä sen tarpeista. Jos muutoksia halutaan aidosti tapahtuvan, on hyväksyttävä se, että lopputulos on koko organisaation näkökulmasta keskiarvo. Tärkeää on tietysti, että suunta on oikea, mutta yksityiskohdat voivat olla jotain ihan muuta, mitä itse aluksi ajattelit.

Jos tuntuu, että tarvitsette apua organisaationne muutosjohtamisessa, me autamme. Valmennamme peilitunneli-metodimme avulla ihmisiä tulemaan tutuksi itsensä kanssa ja ymmärtämään sen avulla paremmin myös sitä, miksi heidän on vaikea muuttaa omia pinttyneitä tapojaan toimia. Me janoamme maailmaa, jossa meidän on hyvä elää toistemme kanssa. Siksi olemme Hyvinvoinnin Suurlähettiläitä ja haluamme auttaa teitä!

– Markku –

Lue lisää: