Onnistunut valmennus

Esimieskoulutuksen tulokset

Kirjoitettu 21.02.2022

Esimieskoulutuksen tulokset kiinnostavat aina ja niitä seurataan tarkasti koulutusten jälkeen. Mitä hyötyä koulutukseen osallistumisesta oli? Mitä käytännön muutoksia siitä seurasi? Kehittyivätkö esimerkiksi henkilöstökyselyn tulokset koulutuksen jälkeen?

Esimieskoulutuksen tulokset

Tuloksia voidaan arvioida monella eri tavalla ja niitä voidaan seurata lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Olennaista on myös ennen koulutuksen aloittamista asetettujen tavoitteiden seuranta. Usein koulutus käynnistetään esimerkiksi strategiakauden vaihtuessa, jolloin halutaan varmistaa esimiesten sitoutuminen uuteen strategiaan. Tarve koulutukselle voidaan tunnistaa myös henkilöstökyselyn tulosten perusteella, jos esimiestyöhön liittyvät osa-alueet kaipaavat kehitystä. Voi myös olla, että yritys haluaa ylipäätänsä tarjota itsensä kehittämismahdollisuuksia esimiehilleen ja samalla saada uutta näkökulmaa johtamiskulttuuriinsa.

Tulosten mittaaminen

Niin tai näin, kehittymistä ja muutosta esimieskoulutuksella pyritään kuitenkin aikaan saamaan. Palautekysely esimieskoulutuspäivän jälkeen on nopein tapa saada palautetta koulutuksen onnistumisesta. Esimies on voinut saada käytännön työkaluja jonkun hankalan tilanteen hoitamiseen ja parhaimmillaan hän pystyy hyödyntämään oppejaan heti seuraavana päivänä koulutuksen jälkeen. Toisinaan taas käy niin, että koulutuspäivän jälkeen on hieman epäselvää mihin kaikkeen päivän harjoitukset ja tehtävät liittyvät ja oivallus opeista tulee joskus myöhemmin, kuten tästä jutusta löytyvän Valmetin esimiehen palautteessa.

Pitkissä valmennusprosesseissa tavoitteena on tukea esimiestä oppimaan uusia käyttäytymis- ja toimintamalleja sekä luoda pysyvämpää muutosta yrityksen johtamiskulttuuriin. Tämän tyyppiset muutokset voivat olla arjessa hyvinkin pieniä asioita mutta niiden vaikuttavuus ja pysyvyys nähdään vasta pidemmän ajan kuluessa. Henkilöstökyselyn tuloksissa voidaan nähdä näitä muutoksia, jos mittaristo pysyy samana. Lisäksi muun muassa 360-arvioinnilla voidaan nähdä esimiestyön kehittyminen, jos analyysi on tehty koulutuksen alussa ja myöhemmin tämän jälkeen.

Tulosten näkyminen arjessa

Esimieskoulutuksen tulokset tulisi ennen kaikkea näkyä arjessa muuttuneina toimintamalleina ja parempana johtamisena. Yksilöllisempää ja tilanteeseen sopivaa esimiestyötä mutta samalla myös esimiehen oman jaksamisen ja priorisoinnin mahdollistavaa arkea. Joskus esimieskoulutuksen tulokset voivat taas näkyä selkeämpänä puuttumisena alisuoriutumiseen. Esimieskoulutuksen tuloksia voidaan siis tarkastella sekä yksilön että ryhmän näkökulmasta.

Parasta palautetta onkin siis se, jos esimies itse tuntee olevansa parempi omassa työssään ja hänen tiimiläisensä kokevat, että esimiestyössä ja johtamisessa on tapahtunut kehittymistä. Näin oli esimerkiksi Lassila & Tikanojan esimieskoulutuksessa, jonka tarkempia tuloksia voi lukea täältä.