esimieskoulutus

Esimieskoulutus

Kirjoitettu 31.01.2022

Esimieskoulutus herättää monenlaisia mielikuvia eivätkä ne aina ole positiivisia.
”Olen mukana yrityksen järjestämässä koko esihenkilöitä koskevassa kehitysprosessissa. Vai esihenkilöitä – tähän asti on oltu työnjohtajia ja nyt pitäisi olla esihenkilö. Valmentaja tulee yrityksestä Hyvinvoinnin Suurlähettiläät. Voi Jeesus! ”Suurlähettiläitähän tässä tarvitaankin”, ajattelin ennen ensimmäistä valmennuspäivää. Päivän päätteeksi ajattelin kuitenkin, että jotain järkeähän valmennuksessa saattaa olla – paino sanalla ”saattaa”, mutta ruoka ainakin oli erinomaista eli sinällään ihan ok päivä.”
Jo koulutuksen nimeäminen tietyllä nimellä voi aiheuttaa vastustusta. Lisäksi tuntematon on aina pelottavaa ja aiheuttaa epävarmuutta.

Esimieskoulutus ja sen sisältö

”Minusta ensimmäinen valmennuspäivä oli hieman vaikea. Siellä oli pohdittu muun muassa omaa motivaatiotasoa ihmisten johtamiseen. Tunnistin itseni osittain sisäisen motivaation kohdasta. Toimintaani ohjaa oma kiinnostus ihmisten johtamiseen, mutta vain osittain. Osaksi toimintaani ohjaa ihmisten johtamiseen myös se, että oma esimies näkee asian tärkeänä ja vaatii esimerkiksi kehityskeskustelujen käymistä. Mieleeni jäi pyörimään ajatus, kuinka motivaatioteoriaa voisi soveltaa oman porukan motivoimiseen. Akin ja Riinan kohdalla ei mitenkään! Paukut kannattanee pistää johonkin muualle – olisi hienoa, kun saisi muutaman ”Heikin ja Maijan” eliittijoukkoon lisää.”

Esimieskoulutuksen sisältö voi vaihdella hyvin paljon yrityksestä ja toimeksiannosta riippuen. Koulutuksessa voidaan käydä esimiestyön hallinnollisia tehtäviä läpi, pohtia yrityksen esimieskulttuuria, esimiestyön tärkeimpiä tehtäviä tai esimerkiksi alaisten motivointia, kuten yllä olevassa esimerkissä. Osallistujien taustat voivat olla myös hyvin moninaiset. Osa kokee olevansa hyvä ihmisten johtaja, mutta hallinnon vaativat tehtävät ärsyttävät. Joku on taas joutunut tehtävään hieman vastentahtoisesti ja kokee olevansa enemmän asiantuntija tai tekijä kuin esimies. Tavoitetila pitäisi kuitenkin olla kaikilla sama: miten minusta tulisi parempi esimies?

Kehittyminen on mahdollista mutta ei helppoa

Esimieskoulutus voi antaa paljon mutta ketään ei voi auttaa kehittymään ilman omaa tahtoaan. Pidempi valmennusprosessi mahdollistaa uusien oivallusten syntymisen sekä kehittymisen esimiestyössä. Yksittäisen asian kuten esimerkiksi varhaisen puuttumisen mallin, pystyy omaksumaan yksittäisessä, lyhyessä koulutuksessa. Mutta jos puhutaan pysyvämmän muutoksen aikaan saamisesta, kehittymisestä esimiestyössä, ei todellista muutosta voi saada vain sormia napsauttamalla. Erään valmennusprosessin jälkeen osallistujat totesivat, että ihminen todella pystyy muuttumaan, vaikka se ei olekaan helppoa. Mutta se vaatii aikaa, tukea ja uskalluksen mennä omalle epämukavuusalueelleen.

Lue lisää esimieskoulutusten käytännön toteutuksista

L&T:n esimiesvalmennus . Koulutuksen jälkeen toteutettu henkilöstökysely osoitti esimiestyön selkeästi kehittyneen. Esimiehet olivat oppineet käyttämään aikaansa oikeisiin asioihin ja tukemaan paremmin tiiminsä jäseniä.

Valmetin Telaverstaan esimiesvalmennus. Koulutuksen jälkeen kerättyjen palautteiden perusteella esimiehet ovat saaneet työkaluja ja rohkeutta arjen toimintaan muun muassa alisuoriutumisen puuttumiseen ja palautteen antamiseen. Esimiehet ovat myös kertoneet, että usein harjoituksen merkitys ei ole auennut valmennuspäivässä eikä ymmärrystä heti löytynyt, miten harjoitus liittyi esimiestyöhön. Kunnes sitten jossain hetkessä iso oivallus syntyykin ja huomaakin oman toimintansa kehityksen.