Marko Penttinen, CEO, Komas

Esimiesvalmennus: Komas Oy

Kirjoitettu 24.04.2019

Miten Komas Oy:n toimitusjohtaja Marko Penttinen sekä esimies Jaakko Pirttimaa kokivat esimiesvalmennuksen ja johtamiskulttuurin kehitysprosessin? Katso video alta:

 

”Jokainen henkilö ansaitsee hyvää johtamista”

”Johtamiskulttuuri on muuttunut avoimempaan ja oikeudenmukaisempaan suuntaan”

”Esimiesten valmiudet kohdata ihmisiä ovat paremmat”

”Uskon olevani parempi esimies kuin aiemmin”

”Ihmisten kanssa työskentely on sujuvampaa”

 

Esimiesvalmennus ja johtamiskulttuurin kehittämisprosessi

Komas Oy:n esimiesvalmennukseen johtamiskulttuurin kehittämisprosesseihin osallistuivat verstaiden esimiehet Jyväskylästä, Härmästä ja Kurikasta sekä yksiköiden päälliköt ja tuotantoon läheisesti liittyvät toimihenkilöt jokaisesta yksiköstä. Valmennettavia ryhmiä on ollut yhteensä neljä, joista kahden ryhmän esimiestyön kehittämisprosessi on vielä kesken. Kaikkiaan ryhmät kokoontuvat yhteiseen tapaamiseen kerran kuukaudessa noin yhden vuoden ajan. Sisältönä Komas Oy:llä on ollut:

  • 360-prosessi
  • Persoonallisuusanalyysit
  • 3-4 valmennuspäivää
  • 10 ryhmätyönohjausta, á 1,5h

Mitkä asiat ovat pysyvästi siirtyneet käytäntöön?

Verstasesimiesten esimiesvalmennus on päättynyt ja heiltä kysyttiin: Mitkä asiat ovat pysyvästi siirtyneet käytäntöön? Vastaukset alla (11 vastaajaa)

 • KYSYMÄLLÄ JOHTAMINEN x5
 • AJANKÄYTÖN HALLINTA x4
  • Kyky priorisoida tehtäviä
  • Huoneen taulu
  • Tehdaskierrokset
  • Sporttivartti
  • Ollut mahdollisuus priorisoida aidosti (Johdon tuki)
 • PALAUTTEEN ANTAMINEN x3
  • NEGATIIVISEN PALAUTTEEN VAIKUTUKSEN YMMÄRTÄMINEN
 • MOTIVOINTI JA MOTIVAATION PARANTAMINEN
 • ERILAISUUDEN HUOMIOIMINEN x2
 • PALAVERIKÄYTTÄYTYMINEN x2
  • Kommunikaatio
  • Vuorovaikutus
 • JOHDETTAVIEN ASENTEEN PARANTAMINEN JA OSALLISUUDEN LISÄÄMINEN
  • Työntekijät aktivoituneet
 • TOISEN ASEMAAN ASETTUMINEN
 • KÄYTTÄYTYMISEN VÄLITTYNEISYYS
 • PIEN- JA SUURRYHMÄN ILMIÖIDEN EROT

 

Miten näköisesti suosittelet valmennusprosessia muille?

Palaute valmennusprosessista

– Markku –

Lue lisää: