esimiesvalmennus

Esimiesvalmennus tuo työkaluja arkeen

Kirjoitettu 15.02.2021

Esimiestyön pitkäjänteinen kehittäminen aloitettiin systemaattisesti Valmetin Jyväskylän telaverstailla vuonna 2018 Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden kanssa ja se jatkuu edelleen. Kehitysprosessiin on osallistunut kokoaikaisesti 11 esimiestä ja tapauskohtaisesti mukana on ollut myös muita henkilöitä. Esimiesvalmennus tuo työkaluja arjen haasteisiin ja luo uudenlaista esimieskulttuuria.

Esimiestyön tärkein edellytys on hyvä itsetuntemus

Laadukkaan esimiestyön edellytyksenä on, että esimies tunnistaa hyvin omat toimintamallit ja osaa analysoida, kuinka oma toiminta vaikuttaa johdettaviin. Niinpä kehittämisprosessin tärkeimpänä tavoitteena on ollut oppia tuntemaan itseään ja omaa käyttäytymistään paremmin. Kun oman toiminnan ja tunteiden reflektointi onnistuu hyvin, on esimiehen mahdollista muuttaa omaa toimintaansa niin, että se tuottaa parhaan mahdollisen lopputuloksen koko työyhteisön kannalta. Kyseessä on siis erittäin haastava itsensä kehittämisen prosessi, jossa ei pikavoittoja ja vippaskonsteja ole tarjolla. Jokainen on joutunut pysähtymään itsensä äärelle ja kysymään monta kertaa, miksi toimin kuten toimin.

Oman käyttäytymisen muuttaminen vaatii pitkän prosessin

Kehittyminen tällaisessa prosessissa ei ole todellakaan helppoa. Useampaankin kertaan erilaisista harjoituksista on tullut palautetta, että harjoituksen merkitys ei auennut eikä ymmärrystä siinä hetkessä löytynyt, miten harjoitus liittyi esimiestyöhön. Kunnes sitten jossain hetkessä iso oivallus syntyykin. Tästä yhtenä palautteena: ”Esimerkkinä tunnelukot: Aihetta ja teoriaa on käsitelty useasti, mutta vasta tämän viimeisen valmennuksen jälkeen onnistuin haastavassa tilanteessa ja voimakkaassa tunnetilassa (tai heti sen jälkeen) tunnistamaan miten itse toimin ja ymmärtämään miksi käyttäydyin juuri sillä tavalla sekä vieläpä selittämään toimintani ja reaktioni vastapuolelle. Hieno kokemus!” Nykypäivän maailmanmeno on niin hektistä, että tuloksia ja valtavia oivalluksia pitäisi syntyä välittömästi. Tuloksia pitäisi saada mieluummin aikaiseksi puolessa päivässä kuin päivässä. Valitettavasti ihmisen mielen evoluutio ei ole niin nopeaa, että se pystyisi vastaamaan tähän epärealistiseen nykypäivän vaateeseen. Mielen ja käyttäytymisen kehittäminen ottaa oman aikansa ja sitä aikajännettä on hyvin vaikea nopeuttaa.

Erilaisuuden huomioiminen, aito kuuntelu sekä palautteen antaminen kehittyivät eniten

Eniten esimiesvalmennus on auttanut osallistujia kehittymään erilaisuuden huomioimisessa juuri niin, että he kykenevät muuttamaan omaa johtamistaan tilanteen ja henkilöiden mukaan. Myös kuunteleminen ja palautteen antaminen ovat osa-alueita, joissa esimiehet kokevat kehittyneensä paljon. Muita kehittymisen osa-alueita osallistujien mielestä ovat olleet: tasa-arvoisempi johtaminen, omien tunteiden hallinta sekä yhteistyö kollegoiden kanssa.

Mitä asioita valmennuksissa ja työnohjauksissa on käsitelty?

Valmennuksissa ryhmien kanssa tavataan jokainen kuukausi. Esimiesvalmennus koostuu erilaisista tutkimuksista, valmennuspäivistä sekä ryhmätyönohjauksista. Valmennusprosessissa ei ole etukäteen sovittua agendaa, vaan kaikki lähtee osallistujien omista tarpeista. Käsittelyyn otetaan sellaisia teemoja ja ilmiöitä, jotka juuri sillä hetkellä osallistujia puhuttaa. Teemoja ovat olleet muun muassa alisuoriutuminen, omat tunnereaktiot, konfliktitilanteet, muutosjohtaminen ja palautteen käsittely.

aiheet2
Mitä kehittyminen tarkoittaa konkreettisesti?

Esimiesten kokemusten mukaan valmennus on tuonut heille käytännössä monenlaisia työkaluja ja vinkkejä arjen toimintaa, kuten esimerkiksi:

 • Valmennusprosessi rohkaisi minua puuttumaan alisuoriutumiseen
 • Alaisen auttaminen sairastumisen hetkellä sekä asian eteenpäin vieminen onnistui paremmin
 • Omien tunteiden ja huolien purkaminen pienryhmässä on auttanut esimiestyössä
 • Olen ymmärtänyt positiivisen palautteen tärkeyden arjessa ja oppinut sitä antamaan paremmin
 • Vaikeiden ongelmatilanteiden käsittely on helpottunut

Myös siilot ovat häipymässä

Kaikki osallistujat kokevat myös, että yhteistyö eri osastojen välillä on parantunut. Tämä ei ole ollut varsinaisesti kehittämisprosessin kohteena, mutta kun ihminen oppii tuntemaan paremmin sekä itseä että toisia, yhteistyö yleensä paranee. Osallistujat kokevat olevansa nyt avoimempia ja keskustelevansa kollegoiden kanssa enemmän sekä arkipäivän asioista että vaikeista asioista. He kokevat yhteistyön lisääntyneen ja siiloajattelun vähentyneen: ”Yritetään saada yhdessä tuotteet laadullisesti ja aikataulussa valmiiksi”.

Oivalluksia itsestä – minä riitän

Esimiehet ovat oivaltaneet myös omasta toiminnastaan monia asioita sekä oppineet tuntemaan itseään paremmin.

 • Asiat kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi eikä pähkäillä kaikkea itsekseen
 • Tulee annettua enemmän palkitsevaa palautetta
 • Minä olen riittävän hyvä nykyiseen työhöni
 • Ehkä kerron herkemmin haasteista, jotka arveluttavat minua tai koen ne vaikeiksi
 • Näkökantani asioihin on laajentunut muiden ryhmäläisten mielipiteitä kuunnellessani
 • Kaikkia ei voi johtaa samalla tavalla

Esimiesvalmennus on keventänyt työtä ja useampi esimies kokee riittävänsä työhönsä hyvin – kaikkea ei tarvitse osata. Täydellistä ei kenestäkään tule, eikä ole tarkoituskaan tulla. Silloin kun on pyrkimys hyvään, aito kiinnostus johdettavista sekä tahto oppia, ollaan jo todella pitkällä.

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät on Valmetin pitkäaikainen valmennuskumppani. Useat ryhmät ovat osallistuneet vuosien aikana eri teemojen ympärillä pidettyihin valmennuksiin.

 

Lue lisää: