hyväksynnän haku

Hyväksynnän haku – pidäthän minusta?

Kirjoitettu 17.01.2022

Haluat, että kaikki pitävät sinusta. Sinulle on tärkeää, että kaikilla on sinusta positiivinen käsitys ja vaikka et itse pitäisikään jostain henkilöstä, haluat kuitenkin, että hän pitää sinusta. Haluat, että jopa sinulle vieraammat henkilöt pitävät sinusta. Pyrit välttämään riitatilanteita ja toisten loukkaamista, koska tällä voi olla vaikutusta siihen, mitä toiset ajattelevat sinusta. Et arvosta itseäsi sellaisena kuin olet, vaan arvokkuutesi vaatii toisten hyväksyntää.

Hyväksynnän hakeminen työelämässä

Hyväksynnän haku tunnelukkona aiheuttaa sen, että henkilön on hyvin hankala ilmaista omia mielipiteitään. Työyhteisössä henkilö pyrkii mukautumaan toisten tahtoon, ja välttelee ristiriitoja sekä tilanteita, joissa voi ennakkoon pelätä jäävänsä vaille muiden tukea. Hyväksyntää hakeva henkilö pelkää, että hän jää yksin tai hänestä ei pidetä, jos hän tuo esille eriäviä ajatuksiaan.
Henkilö jättää omat ajatuksensa ja toiveensa piiloon eikä kerro, jos loukkaantuu tai kokee esimerkiksi vihan tunteita. Hän saattaa myös mukauttaa omaa toimintaansa sen mukaan, miten olettaa muiden haluavan hänen käyttäytyä ja toimiikin eri tilanteissa ja eri ryhmissä eri tavalla.

On myös mahdollista, että henkilö toimiikin aivan päinvastoin eli käyttäytyykin hyvin provosoivasti ja haluaakin aiheuttaa hämmennystä omalla toiminnallaan. Hän pyrkii kompensoimaan omaan tunnelukkoon ja yrittää ajatella, että muiden mielipiteillä ei olisi hänelle itselleen mitään merkitystä.

Omat ajatukset esiin

Henkilön on helpompi tuoda omia ajatuksiaan esille, kun hyväksynnän saaminen muilta ei ole enää ainoa keino kokea itseään arvokkaaksi. Muiden mielipiteet eivät enää niin voimakkaasti ohjaa toimintaa vaan henkilö pystyy tekemään päätöksiä ja ilmaista omia toiveitaan useammin. Hänen on myös helpompi toimia omien kiinnostusten kohteiden mukaan ja tähdätä itseä kiinnostaviin maaleihin.

Työyhteisössä omien mielipiteiden esiin tuominen saattaa joskus aiheuttaa konfliktitilanteita mutta todennäköisesti jokaisen on helpompi olla ja toimia jos omia ajatuksiaan ei tarvitse hyväksynnän tunnelukon takia peitellä. Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden valmennusprosesseissa pyritään juuri tähän, että jokainen pystyisi rakentavalla tavalla tuomaan omia mielipiteitään ja ajatuksiaan esille. Toimiva työyhteisö vaatii sitä, että jokainen pystyy olemaan oma itsensä ja muiden hyväksyminen rakentuu luottamuksen ja ymmärtämisen, ei toisten miellyttämisen kautta.

 

 

-Kaisa

Lähteenä käytetty Kimmo Takasen kirjaa ”Tunne lukkosi”.

 

Muut tunnelukko-kirjoitukset: