Mitä johtajuusvalmennus sisältää?

Kirjoitettu 17.02.2023

Listasimme alle esimerkkejä siitä, mitä tarjoamamme esimiesvalmennukset ja johtamiskulttuurin kehittämisprosessit voivat sisältää. Suunnittelemme johtajuusvalmennusten sisällöt aina asiakkaan tarpeita vastaaviksi yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa eli nämä ovat vain esimerkkejä. Valmennuspäivät eivät ole vain luennolla istumista, vaan asiat käsitellään havainnollistavalla tavalla ryhmätehtävien ja todellisten työelämän ilmiöiden kautta.

 

Kick-off aina ennen varsinaisen valmennuksen aloittamista:

Tavoitteena on tutustuminen tulevaan valmennukseen ja turvallisuuden tunteen rakentaminen.

 • Prosessin esittely
 • Esihenkilön vaateet tänään
 • Kehittymisen vaihtoehdot: Joharin ikkuna
 • 360-analyysin ohjeistus
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Mielen defenssit palautetta vastaanotettaessa

 

ESIMERKKI 1​:

Muutoksen johtaminen

1. Valmennuspäivä 8h: 360-raportit

 • Kuuntelun tasot – tavoitteena arvostava kuuntelu
 • Vuorovaikutus ja tunnesuhteet ryhmässä
 • Luottamus ja luottamuksen rakentaminen esihenkilötyössä
 • 360-raporttien läpikäynti ja kehitystoimenpiteiden määritys
 • Oman toiminnan reflektointi

2. Valmennuspäivä 8h: Muutosjohtaminen ja motivointi

 • 360-kehitystoimenpiteiden status (etukäteistehtävä)
 • Muutosjohtaminen ja kulttuuri
 • Normien muodostuminen työyhteisössä
 • Motivaation eri tasot, motivointi
 • Esimiesten omat muutospelot ja puolustusmekanismit

3. Valmennuspäivä 8h: Johtajuustyylit ja oman johtajuuden tarkastelu

 • Esimiehen paikka suhteessa johdettaviin
 • Esimiehen rooli: Leader/Manager/Coach
 • Johtajuustyylit: Pelko / rankaiseminen / osaaminen / esimerkki / asiantuntijuus / laillisuus/palkitseminen,…
 • Valmentava johtaminen
 • Muutosjohtaminen: muutosaalto ja SCARF-malli

 

ESIMERKKI 2:

Valmentava johtaminen

1. Valmennuspäivä 8h: 360-raportit

 • Luottamus
 • Esihenkilön perustehtävät ja kaksoistavoite
 • 360-raporttien läpikäynti ja kehitystoimenpiteiden määritys
 • Henkilökohtaisten kehittymisen esteiden tunnistaminen

2. Valmennuspäivä 8h: Valmentava johtaminen

 • Valmentavan johtamisen teoriaa ja työkalujen harjoittelua
 • Asennetyökalut
 • Rakennetyökalut
 • Ajatteluttamisen työkalut
 • Interventiotyökalut

3. Valmennuspäivä 8h: Keskusteluälykkyys

 • Psykologinen turvallisuus ja sen rakentaminen
 • Keskusteluälykkyyden itsearviointi
 • Asia-, tunne- ja arvokeskustelut
 • Puuttumisen pelisääntöjen rakentaminen

 

ESIMERKKI 3​:

Työhyvinvointi ja jaksaminen

1. Valmennuspäivä 8h: 360-raportit

 • Luottamus
 • Ajankäytön hallinta
 • 360-raporttien läpikäynti ja kehitystoimenpiteiden määritys

2. Valmennuspäivä 8h: Työhyvinvoinnin ja jaksamisen johtaminen

 • Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi
 • Oman jaksamisen arviointi
 • Työn vaarojen ja kuormitusten hallinta
 • Varhainen välittäminen
 • Arvot ja arvoristiriidat työyhteisössä
 • Arvokompassin laatiminen ja arvio nykytilanteesta

3. Valmennuspäivä 8h: Erilaisuuden johtaminen

 • Ihmisen persoonallisuudet ja käyttäytymistyylit
 • Persoonallisuuden rakenteet
 • Skeemat ja tunnelukot esihenkilötyössä
 • Kohtaamiskyky​​

 

Valmennuspäivien lisäksi johtajuusvalmennuksemme sisältävät esimerkiksi yksilö- ja ryhmätyönohjauksia sekä käsiteltäviin teemoihin liittyviä välitehtäviä. Valmennuksemme kestävät tyypillisesti 1 – 2 vuotta.

 

Tutustu tarkemmin:

Esimiesvalmennus

Johtamiskulttuurin kehittämisprosessi