mörköluolaan

Matka mielen mörköluolaan

Kirjoitettu 14.01.2021

On ollut ilo ja kunnia saada olla mukana viime vuosina useissa erilaisissa johtamiskulttuurin kehittämisprosesseissa. Kyseessä on järkälemäinen teema, joka vaatii organisaatiolta vahvaa uskoa ja halua muuttua. Joku voi kuvat sitä matkaksi mielen mörköluolaan. Mitä käytännössä tarkoitetaan johtamiskulttuurilla ja sen kehittämisellä? Oikeaa vastausta tähän ei liene. Me lähestymme asiaa pienistä käytännön teoista käsin. Jos vaikkapa jokainen esimies sanoisi yhden kerran viikossa useammin ”kiitos”, olemme kehittäneet johtamiskulttuuria. Tämä ei tietysti vielä tee asiakkaitamme tyytyväisiksi. Ajatus kuitenkin on, että kulttuurin muutos tarkoittaa pieniä käytännön tekoja päivittäin esim. mihin puututaan, mistä palkitaan, mikä nähdään ongelmana, miten ongelmiin suhtaudutaan, mihin aikaa käytetään. Toisinpäin käännettynä – johtamiskulttuurin kehittäminen ei tarkoita uusia organisaatiokaavioita. Se ei tarkoita funktioita tai matriiseja eikä liioin toiminnanohjausjärjestelmiä tai toimitusjohtajan roadshowta.

Konkreettiset tavoitteet johtamiskulttuurin kehittämisprosessissa

Johtamiskulttuurin kehittämisprosessissa tavoitteiksi voidaan asettaa esim. esimiestyön muutos työnjohtajista ihmisten johtajiksi, managerista valmentavaksi johtajaksi tai resurssijohtamisesta Lean-filosofian mukaiseen päivittäisjohtamiseen. Olipa tavoite aseteltu kuinka tahansa, kyse on lopulta yksittäisten ihmisten käyttäytymisen muutoksesta. Ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaa todella monet tekijät. Tekijät voidaan jakaa kahteen kategoriaan: yksilön persoonaan sekä ryhmään liittyviin tekijöihin (sosiaalipsykologisiin). Yksilön persoonaan liittyviä tekijöitä ovat esimerkiksi henkilön temperamentti, kasvatettu minä, tunnelukot, arvot jne. Ryhmään liittyviä tekijöitä ovat esimerkiksi vuorovaikutus-, valta- ja tunnesuhteisiin liittyvät tekijät, ryhmän elinkaari, ryhmien koko, liittoumat…

Johtamiskulttuurin kehittämisprosesseissa on siis kyse aina matkasta ihmisten mielien ytimeen sekä ryhmien pinnan alla olevaan mörköluolaan. Matka kuljetaan kuitenkin hyvin käytännönläheisesti jalat tukevasti maanpinnalla. Jokainen matka on ollut huikean hienoa ja omanlaisensa.

Kaikkein oleellisinta muutoksissa ovat pienet arjen teot

Viimeaikaiset palautteet osallistujilta ovat vahvistaneet sitä olettamusta, että kaikkein oleellisinta kulttuurin muutoksissa ovat juurikin pienet oivallukset, joilla arjessa onkin hyvin iso merkitys. Tällaisia oivalluksia osallistujien sanoittamana on viime aikoina ollut esim.

  • ”Kuinka itse voinkaan kokea asiat niin täysin eri tavalla kuin toiset oikeasti tarkoittavat”
  • ”Kuinka tärkeää onkaan kuunnella”
  • ”Voisin pysähtyä useammin olemaan ylpeä siitä työstä, jota teen”

Pysähdy hetkeksi, jos alkamassa on johtamiskulttuurin kehittämisprosessi

Jos siis olet lähdössä yrittämään mitä tahansa työyhteisökulttuurin muutosta organisaatiorakenteista tai järjestelmistä käsin, niin pysähdyhän vielä hetkeksi haastamaan omia ajatuksiasi, kysy itseltäsi, uskotko varmasti, että muutoksesta tulee totta!

– Markku –

Lue lisää: