kokemuksellinen johtamiskoulutus

Kokemuksellinen johtamiskoulutus

Kirjoitettu 17.01.2014

Kokemuksellinen johtamiskoulutus on tarkoitettu kaikille teille, jotka haluatte oppia itsestänne sekä ryhmien käyttäytymisestä lisää. Näissä koulutuksissa on läsnä tyypillisesti neljä elementtiä: ryhmädynamiikka, joku erityinen johtamisen teema (vieraasta riippuen), sosiaalisen pääoman kasvattaminen sekä luonnon rauhan kokeminen (kohteesta riippuen)

Oppimistavoitteena ryhmädynamiikassa on oivaltaa kokemusten kautta:

  • havainnon ja tulkinnan erot
  • ryhmän kehityskaari ja siihen kuuluvat eri vaiheet
  • millaisia ilmiöitä ryhmässä on koko ajan läsnä
  • millainen oma käyttäytyminen ryhmässä erilaisissa tilanteissa on
  • millainen toisten käyttäytyminen ryhmässä erilaisissa tilanteissa on
  • millaisia tunteita toisten käyttäytyminen minussa herättää ja miksi

Oppimistavoitteet erityisteemassa on saada luotua teeman aiheesta mahdollisimman useita eri näkökulmia ja sitä kautta avartaa omaa ajattelua. Teemaa riippuu kulloisestakin tähtivieraasta ja sitä avataan lisää koulutuskohtaisessa esitteessä.

Sosiaalisen pääoman merkitys on menestyvässä liiketoiminnassa erityisen tärkeää. Tämän koulutuksen kokemusten kautta on mahdollista rakentaa pitkäaikaisia ja kestäviä sosiaalisia suhteita. Jos rakennat koulutusryhmäsi itsellesi tärkeistä liiketoimintakumppaneista (omasta organisaatiostasi, asiakkaista, toimitusketjusta, sidosryhmistä), tehostuu arkipäivän liiketoimintasi aivan varmasti! Jos puolestaan lähdet täysin vieraaseen joukkoon mukaan, saat verkostoosi uutta verta – ehkä jopa hieman erilaista, kun siellä tällä hetkellä on. Verkostoissa on voimaa moneksi: sparraukseen, tiedon jakamiseen, tiedon hankintaan…

Miksi luontoon? Siksi, että olen itse saanut luonnosta niin paljon voimaa ja uskon, että sinäkin voit saada. Mielestäni on ihan eri asia istua tunturin päällä pohtimassa omaa johtajuutta kuin neuvotteluhuoneessa. Tarkoituksena on saada luotua koulutukseen kiireettömyyden tuntu ja vapauttaa aivosi luovaan tilaan ja näin antaa mahdollisuus uuden ajattelun syntymiselle.

Myynnissä olleet räätälöidyt koulutukset:

Markun matkassa Sevettijärvellä Ville Tolvanen 3.-6.4.


Markun matkassa Angelissa Pirkko-Liisa Vesterinen 25.-28.4