Vakiointi

Lean – vakiointi

Kirjoitettu 04.11.2021

Aiemmassa kirjoituksessa käsiteltiin kehittävää jatkuvaa parantamista #KAIZEN. Lue kirjoitus tästä. Ylläpitävä Kaizen puolestaan keskittyy yhdessä sovittujen toimintamallien toteuttamiseen: vakiointiin, työohjeisiin, Andoniin.

Kehitystä ei ole ilman vakiointia

Jatkuva parantaminen

Vakiointi

Vakiointi kuulosta tylsältä ja sitä se onkin, jos asia ymmärretään väärin. Usein vakiointi on työohjeiden (SOP, SOS) kirjoittamista tavalla, joka ei palvele ketään. Työohjeissa tyypillisesti kuvataan kuinka työ tehdään yleisellä tasolla. Kukaan ei sen perusteella pysty työtä oikeasti tekemään, materiaalia ei koskaan päivitetä, eikä sitä käytetä edes uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Yksi suuri käyttö näillä työohjeilla kuitenkin on – niillä saadaan rasti ruutuun virallisissa auditoinneissa!

Vakiointi ja työohje tulisi olla yhdessä sovittu tapa tehdä jokin asia. Se on pakostikin kompromissi eri ihmisten näkemyksistä. Tahtotilana tulisi olla se, että jokainen haluaa toteuttaa tehtävän tarkasti sovitun ohjeen mukaan. Tämä mahdollistaa kehityksen. Monille syntynee ajatuksia, kuinka ohjetta tulisikin muuttaa ja näin tuleekin tehdä yhdessä sopien. Luodaan uusi standardi. Jos uusi tapa on parempi kuin entinen, se jää varmasti voimaan ja mahdollistaa taas seuraavan kehitysaskeleen. Jos muutos veikin huonompaan suuntaan, on helppo palata edelliseen versioon. Näin työohjeiden tulisi elää jatkuvasti, mikä tarkoittaa, että työohjeita ei voi olla jokaisesta mahdollisesta asiasta. Systemaattisesti tulisikin miettiä, mitä toimintoja halutaan kehittää erityisesti ja luoda arjessa elävät ja tarkat työohjeet juuri tähän toimintoon.

Vinkki! Kokeile tehdä työohje videoformaattiin!

Sovittu toimintatapa ongelmatilanteissa

Tärkeää jatkuvan parantamisen kannalta on tunnistaa, mikä on ongelma ja miten siihen suhtaudutaan. Lean-filosofiassa yksi menetelmä ongelmatilanteissa toimimiseen on #ANDON. Andon on ennalta sovittu ja rakennettu järjestelmä, jolla ongelma ilmaistaan, kategorioidaan ja ratkaistaan. Ennalta voi olla sovittuna, ketkä kyseisen ongelman ratkaisevat, missä se ratkaistaan ja millä aikataululla. Muun yhteisön on luotettava, että paikalla olevat päättäjät tekevät parhaan mahdollisen päätöksen ja kaikki sitoutuvat siihen.

Muita sovittavia toimitapoja ovat toiminta, kun henkilöllä ei ole jalostavaa työtä tehtäväksi tai kuinka toimintaa kun virtausyksikkö ei liiku. Eli miten toimitaan, kun havaitaan virtauksen pullonkaula. Optimaalista olisi, että työntekijät liikkuisivat virtauksen vastavirtaan auttamaan pullonkauloissa. Tämä vaatii tietysti moniosaamista ja halua tehdä monenlaisia työtehtäviä.

– Markku –

Lue lisää