Leikkauslista

Leikkauslista -kansa raivostui

Kirjoitettu 09.09.2015

Jokainen tuutti toitottaa, että kansa raivostui todella rajuista leikkauksista kun hallituksen leikkauslista julkistettiin, jolla se korvaa kaatuneen yhteiskuntasopimuksen. Itse en ole ihan varma, kuinka laaja on tuo median ”kansa” ja olemmeko todella sitä mieltä, että leikkaukset ovat kovia!? Toinen kummallisuus mielestäni on vastikään yhteiskuntasopimuksen tyrmänneiden valitus siitä, että nyt tuhotaan sopimusyhteiskunta?

Ylityökorvaus puolittuu

Ylityön teettäminen kertoo epäonnistuneesta johtamisesta. Asioita ei ole tuolloin saatu toteutettua ennalta suunnitellulla tavalla. Erittäin harvan tuotteen tai palvelun kannattavuus kestää kaksinkertaisia työvoimakustannuksia. Kukaan ei varmasti hinnoittelussa ota huomioon töiden tekemistä ylitöinä. Ylityön teettäminen heikentää yritysten kannattavuutta tai nostaa tuotteen tai palvelun hintoja. On siis erittäin hyvä, että ylitöiden houkuttelevuus laskee. Olen useasti saanut todeta työn tuottavuuden olevan normaalityöaikana paljon alempi kuin ylityössä. Tämä johtuu ihmisen luonnollisesta ahneudesta haluta saada työlleen parempi korvaus – käsi ylös, ken meistä ei tätä haluaisi!

Johtamisen täytyy nyt parantua, jotta työt tulee toteutumaan suunnitellusti. Työhyvinvoinnin kannalta on myös parempi, että yhä harvemmin päivä- ja viikkotyötunnit ylittyvät normaalista. En näe myöskään huonona asiana, että paine ylityön tekemisiin laskee perheellisiltä ja näin perheet voivat olla enemmän yhdessä niin arki-iltoina kuin viikonloppuinakin.

Julkisen sektorin vuosilomat lyhenevät

Vaikea sanoa, kun en ole koskaan työskennellyt julkisella sektorilla, kuinka paljon raskaampaa työskentely siellä on. Ei se siltä ainakaan näytä – tämä on tietysti vain minun näkemys. Parhaimmillaan valtion virkamies voi saada lomaa 10 viikkoa ja neljä päivää, kuntapuolella tilanne on vastaavanlainen. Vuosilomalain mukaan lomaa kuluu aina kuusi päivää viikossa, mutta julkisella sektorilla sitä kuluu viisi päivää viikossa. Standardivuosiloma-aika yksityisellä sektorilla on 5 viikkoa. Onko kansa todella sitä mieltä, että on tapahtumassa vääryys, kun loma-aikoja yhtenäistetään julkisen ja yksityisen sektorin välillä?

Ensimmäinen sairaslomapäivä karenssissa

Tämä on ainoa leikkaus, jonka itse koen heikennyksenä. Toki krapulamaanantai ei liene harvinaisin yhden päivän sairasloman todellinen syy. Sen joutaa sairastaa jokainen omasta pussistaan. Yrittäjänä on nyt saanut itse tottua hieman pidempäänkin karenssiin. Eivät ne työt vaan ilman tekijää hoidu, siksi myös työnantajan näkemys asiassa on vähintäänkin yhtä perusteltu. Jos tämä heikennykseksi kansan osalta halutaan katsoa, niin katsotaan sitten. En tiedä sitten, monenko työssäkäyvän talous tähän kaatuu? Maailmaa jos ympärillämme katselemme, niin joistakin näkökulmista voisi todeta, että ehkä tästäkään ei kannattaisi hirveästi valittaa.

– Markku –