merkityksellisyyden kokemus

Merkityksellisyyden kokemus

Kirjoitettu 14.02.2022

Esimieskoulutusten yhtenä teemana on usein työntekijöiden motivointi. Yleinen käsitys on, että kun työntekijä on motivoinut niin samalla hän myös työskentelee ahkerasti ja on sitoutunut työhönsä. Mutta mitä motivaatio oikeastaan tarkoittaa ja miten sitä voisi saada aikaan?

Motivaatio

”Edellisessä koulutuspäivässä puhuttiin työntekijöiden motivoinnista. Täytyisi ensin ymmärtää, mikä noita ihmisiä motivoi. Alan kirjata ajatuksiani paperille. Onkohan tämä oikeasti järkevää tekemistä. Eikö nyt pitäisi sammutella kyteviä tulipaloja, joita on joka nurkassa? Toisaalta ostan kyllä valmentajan ajatuksen. Mikään ei kehity itsekseen. Tulipalot eivät vähene, jos emme saa kehitettyä toimintaa ja ennen kaikkea ihmisiä. Mikä voisi olla tärkeämpää työtä kuin saada alaiset motivoitumaan paremmin? Ensimmäisenä lähden pohtimaan valmennuksessa nostettua teemaa: merkityksellisyyden kokemus.”

Wikipedian mukaan motivaatio on se psyykkinen tila, millä vireydellä, aktiivisuudella ja ahkeruudella yksilö tietyssä tilanteessa toimii saavuttaakseen tavoitteensa. Motivaatiosta riippuu, millä halulla ihminen käyttää omia resurssejaan työn suorittamiseksi. Motivaatio tulee motiiveista. Motiivien aikaansaamasta tilasta tulee motivaatio. Oikeanlaisten motiivien löytäminen on siis avainasemassa siinä, että työntekijä on motivoitunut. Yksi tällainen motiivi on usein oman työnsä merkityksellisyyden kokeminen.

Merkityksellisyyden kokemus

”Miten minä voin esimiehenä toimia niin, että johdettavani kokisivat paremmin työnsä olevan merkityksellistä? Positiivinen palaute hyvin tehdystä työstä lie helpoin konsti. Eipä sitä aina muista kehua ihmisiä hyvästä työstä. Jotenkin siitä pitäisi itseään muistuttaa. Täytyypä lisätä viikkopalaverin yhdeksi kohdaksi ”positiivinen palaute edelliseltä päivältä” – jospa jokaiselta päivältä voisin nostaa yhden positiivisen asian esille niin, että se lisäisi merkityksellisyyden kokemusta työntekijöille. Se lisääntyy, mistä puhutaan – uskotaan siihen! Merkityksellisyyden kokemusta voisi lisätä myös tuomalla paremmin esille asiakkaamme odotukset. Olisipa hienoa, jos saisin vaikkapa muutaman kerran vuodessa asiakkaan itse kertomaan meidän porukalle, mitä he meiltä odottavat! Pitääpä kysäistä heti, mitä mieltä Marko on ideasta. Marko vastaa yhteistyöstä asiakkaan puolelta.”

Merkityksellisyyden kokemus voi joidenkin kohdalla olla sitä, että he saavat selkokielisen ja ymmärrettävän katsauksen yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen ja kasvunäkymiin. Joku muu taas voi kokea ympäristöasiat tärkeiksi ja hänelle työn merkityksellisyys kasvaa, kun hänelle avataan työn enemmän positiivisia vaikutuksia sekä ilmastoon että ympäristöön. Kolmas taas kokee, että työ itsessään on hyvin merkityksellistä ja motivoituu siitä. Palkka on hyvin harvoin motivaation tai merkityksellisyyden kokemisen lähde, vaikka usein niin ajatellaan. On tutkittu, että vasta nettoansioiden tuplaantuminen/puolittuminen vaikuttaa merkittävästi yksilön elämään. Palkan korotuksen normi on muutamia prosentteja, joiden ansiosta kenenkään elämään ei tule minkäänlaista muutosta. Ymmärrettävästi parin numeron muutos kerran kuukaudessa sähköisessä järjestelmässä ei kenenkään motivaatioon vaikuta. Palkkaan liittyy kuitenkin voimakkaita tunteita ja mielikuvia. Se yhdistyy paljon merkityksellisempiin asioihin, kuten tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden kokemukseen, itsekunnioitukseen, arvostuksen tunteeseen ja avoimuuteen. Nämä asiat puolestaan ovat esimiestyön ytimessä, ja näitä pitää osata johtaa. Palkka puolestaan on asia, josta esimiehen tulee osata keskustella.

Esimieskoulutuksesta työkaluja motivointiin

Esimieskoulutuksessa käydään läpi motivaatiota ja sitä mistä se syntyy. Olennaista olisi ymmärtää, mikä eri ihmisiä motivoi, kuten alun esimerkin esimies pohtii. Esimiehen tulisi tuntea oma tiiminsä niin hyvin, että tietää, mistä kenellekin merkityksellisyyden kokemus syntyy. Se vaatii aikaa ja paneutumista. Satsaus kuitenkin kannattaa, sillä siten voidaan saada aikaan sitoutunut ja motivoitunut ryhmä, joka tuottaa myös parhaan mahdollisen tuloksen.

Lue lisää: Työtä elääkseen, sitoutuminen puuttuu