muutos

Muutos – Millainen ryhmä pärjää?

Kirjoitettu 28.07.2016

Muutos – sitäpä työelämä tällä hetkellä on. Useita isoja muutoksia menee päällekkäin, eikä yhtäkään saada maaliin ennen kuin osa painaa seuraavaa jo täydellä höyryllä. Olisihan valinta olla muuttumattakin – näistä esimerkkejä löytyy vaikkapa Anttila ja Stockmann. Muuttumattomuus ei lie voittajan valinta. Eli muutostarpeeseen on syytä suhtautua vakavasti ja keskittyä kysymykseen: millainen ryhmä pärjää parhaiten muutoksessa.

Kyky tunnistaa tavoite

Asiakkaat sekä yrityksen oma organisaatio luovat eri työyhteisön ryhmille valtavan määrän monenlaisia tarpeita. Väitän, että tarpeita on niin paljon, ettei yksikään ryhmä pysty niitä kaikkia menestyksellisesti suorittamaan. Siksi yksi menestyvän ryhmä tärkeä ominaisuus on suodatuskyky. Ryhmän on kyettävä määrittelemään itselleen niin selkeä perustehtävä ja tavoitteet, että se pystyy keskittymään oleelliseen ja suodattamaan pois loput sille luoduista tarpeista. Jos ryhmä pystyy vastaamaan tunnistettuun oleelliseen tarpeeseen asiakkaan odotuksen ylittäen – kyseessä on todennäköisesti menestyvä ja kannattava ryhmä.

Kyky vaihtaa tavoitetta

Oleellinen asiakastarve ei ole huomenna enää sama kuin tänään. Tämä luo valitettavasti tilanteen, että muutosprojekteja on käynnissä useita ja tuntuu, ettei mitään saada valmiiksi. Voiko muutosta saadakaan valmiiksi? Mielestäni ei voi, tai ainakin sen tavoittelu on turhaa. Tulisikin ajatella, että muutos on osa arkityötä ja sen tavoitteita muokataan jatkuvasti – alamme olla lähellä Lean-filosofian ydintä. Muutoksessa pärjää siis ryhmä, joka on alati valmis kyseenalaistamaan ja muuttamaan tavoitettaan tarpeen mukaan.

Kyky hyödyntää verkostoa

Kun tavoitteet muuttuvat, onko ryhmä kyvyiltään ja resursseiltaan kykenevä täyttämään uudet tavoitteet? Tähän kysymykseen lie kaksi ratkaisua. Ryhmä kykenee tavoitetta asettaessaan tunnistamaan omat rajansa ja asettaa tavoitteen realistisiksi. Toinen vaihtoehto on, että ryhmä on kykenevä käyttämään ulkopuolista verkostoa hyväkseen menestyksekkäästi tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Sama ilmiö kuvitettuna (Mukaillen lähteestä: Arikoski, Sallinen: Vastarinnasta vastarannalle – johda muutosta taitavasti)

suodattava

Kuva 1: Suodattava ryhmä

  • Voimavaroihin mitoitetut tarpeet (huomioiden verkostoituminen)
  • Tuotos odotettua suurempi (lisäarvo, joka tuottaa menestystä)
  • Johtamisella suodatetaan vähemmän merkitykselliset tarpeet pois

 

 

vuotava

Kuva 2: Vuotava ryhmä

  • Voimavarat liian pienet – kaikki tarpeet yritetään täyttää
  • Tuotos odotettua pienempi (asiakasreklamaatioita, laatukustannuksia, tapaturmia)
  • Johtaminen heikkoa

 

 

eristävä

Kuva 3: Eristävä ryhmä

  • Resursseja hukataan – ei kyetä täyttämään edes minimitarvetta
  • Tuotos vaatimaton resursseihin nähden
  • ”Laput silmillä”-johtamista, kapinointia, siiloajattelua

– Markku –

Tämä blogahdus on osa ”Johdon ja esimiesten työnohjauskoulutusta”. Kirjoitus pohjautuu kirjaan Arikoski, Sallinen: Vastarinnasta vastarannalle – johda muutosta taitavasti.

 

Lue lisää: