Nuoret työ

Työn arvostus, onko työ somepäivityksen arvoista?

Kirjoitettu 08.08.2019

Taloudessamme asuu kaksi nuorta, jotka onnistuivat saamaan hyvin kesätöitä teollisuudesta, kaupasta, metsänistutuksesta, marjojen poiminnasta, piharakennuksen maalauksesta ja lasten hoidosta. Jossain vaiheessa huomasin, ettei työ ja työasiat ole koskaan heidän somepäivityksissä. Tätä kun ääneen ihmettelin, he vastasivat, että ei ole siistiä kertoa töistään. Tiedän, että he itse arvostavat työtä (tai ainakin siitä saatavaa palkkiota) ja haluavat sitä tehdä, mutta ainakaan heidän nuorisokulttuuriinsa ei kuulu asiasta ylpeillä somessa. Mielestäni kyseessä voi olla aika haitallinenkin ilmiö. Onko työn arvostus jo häpeällistä? Mitenhän meidän (tulevien vanhusten) joskus sitten käy?

Kun odotukset työelämään eivät enää täyty?

Nuorten työelämään liittyen työssäjaksamattomuus on suuri haaste. Yksi iso tekijä työssäjaksamattomuuteen on liian suuret odotukset työelämälle suhteessa todellisuuteen (ks. esim. tämä WaitButWhy artikkeli). Entivanhaan kun minä olin nuori, niin odotukset työelämälle olivat kovin erilaisia kuin tänä päivänä – ne täyttyivät varmasti. Nykypäivänä ne alittuvat lähes varmasti. Pohdintaa aiheesta videolla lisää.

Lue lisää työssäjaksamisesta:

– Markku –