Nuorten asenne työhön

Onko työ somepäivityksen arvoista?

Kirjoitettu 08.08.2019

Taloudessamme asuu kaksi nuorta, jotka ovat onnistuneet saamaan hyvin kesätöitä teollisuudesta, kaupasta, metsänistutuksesta, marjojen poiminnasta, piharakennuksen maalauksesta ja lasten hoidosta. Jossain vaiheessa huomasin, etteivät työ ja työasiat ole koskaan heidän somepäivityksissään. Tätä kun ääneen ihmettelin, he vastasivat, että ei ole siistiä kertoa töistään. Tiedän, ettei heidän kohdallaan ole kyse työn arvostuksen puutteesta. Tai ainakin he arvostavat siitä saatavaa palkkaa. He haluavat tehdä työtä, mutta heidän nuorisokulttuuriinsa ei kuulu asiasta ylpeillä somessa. Mielestäni kyseessä voi olla aika haitallinenkin ilmiö. Onko työn arvostus jo häpeällistä? Mitenhän meidän (tulevien vanhusten) joskus sitten käy?

Kun odotukset työelämään eivät enää täyty?

Nuorten työelämään liittyen työssäjaksamattomuus on suuri haaste. Yksi iso tekijä työssäjaksamattomuuteen ovat liian suuret odotukset työelämälle suhteessa todellisuuteen (ks. esim. tämä WaitButWhy artikkeli). Entivanhaan, kun minä olin nuori, niin odotukset työelämälle olivat kovin erilaisia kuin tänä päivänä – ne täyttyivät varmasti. Nykypäivänä ne alittuvat lähes varmasti. Pohdintaa aiheesta videolla lisää.

Lue lisää työssäjaksamisesta:

– Markku –