Palkka motivaation lähteenä?

Kirjoitettu 16.09.2022

Motivoiko palkka?

Törmään työssäni työyhteisövalmentajana ja työnohjaajana usein kysymyksiin: ”Onko palkka oikea?” ja ”Miten palkka vaikuttaa motivaatioon?”. Useat tutkimukset osoittavat, että palkan motivoiva vaikutus on hyvin lyhytaikainen. Tiedetään myös, että palkka ei korreloi työn laatuun eikä yrityksen menestymiseen. (Chamorro-Premuzic, 2013, Perera, 2019.)

Palkkakehityksen realiteetit

Yhteiskuntamme on haastavassa tilanteessa meneillään olevassa hoitajien työsopimuskiistassa. Moni pohtinee, mikä olisi realistinen palkankorotus. Lähestyn asiaa koko Suomen palkkarakenteen kautta. Palkkarakennetta havainnollistetaan usein tulodesiilien avulla (desi=kymmenys). Suomessa ensimmäisen (alimmat palkat) ja yhdeksännen (ylimmät palkat) tulodesiilin välinen nettopalkkaero on 1589 € (Tilastokeskus, 2022). Tuo kattaa siis 90 % palkansaajistamme koko työelämänsä aikana vastavalmistuneesta konkariin. Tämä tarkoittaa, että tekemällä työnsä erittäin hyvin ja vaihtamalla alaa kaikkein huonoiten palkatusta parhaiten palkattuun, palkkakehityksen maksimi koko työuran eli 45 – 50 vuoden aikana on 1589 €/kk. Tästä voi jokainen omalla kohdallaan pohtia, paljonko olisi realistista odottaa kertakorotuksena joko koko ammattiryhmälle tai itselle henkilökohtaisesti, jos ei vaihda alaa, työtehtäviä, työnantajaa tai paikkakuntaa.

Unelma-ammatti

Olen itse konkreettisesti kokenut, ja vasta myöhemmin ymmärtänyt, että omat palkkaodotukset ovat aikoinaan olleet epärealistisia. Monet kerrat hakkasin päätä seinään, kun koin, ettei työnantaja ymmärrä arvoani työnantajalle. Se loi minulle pahoinvointia. Ikä toi minun tapauksessani viisautta ja jossain vaiheessa päätin, että en tule ikinä pyytämään palkankorotusta. Päätin, että on minun omalla vastuullani toimia, mikäli koen, että työtäni ei riittävästi arvosteta. Tämän päätöksen myötä pohdin uudelleen minua motivoivia tekijöitä ja olen kouluttautunut kolmeen eri ammattiin ja vaihtanut ammatteja sekä toiminut vuoronperään niin palkansaajana kuin yrittäjänä ja välillä molempia yhtä aikaakin. Kaikille tämä ei ole mahdollista, mutta erittäin, erittäin monelle on. Pysähdy oikeasti hetkeksi miettimään: ”Onko sinulle?”! Suomessa on erinomainen mahdollisuus opiskella kenen tahansa, mitä tahansa. Muutos ei tule helpolla, matalampaa elintasoa tulee sietää vuosia. Jotta saisi haluamansa ammatin, pitää tehdä kovasti töitä ja ottaa myös riskejä. Mutta se on MAHDOLLISTA!

Mikä sinua motivoi?

Tämän kirjoituksen isoin opetus on, että maassamme 90 %:lla meistä palkka ei tule ikinä olemaan hyvä motivaatiotekijä. Kannustinloukuistakin voisin kirjoittaa, mutta tarkoituksella rajasin asian käsittelyn nyt palkansaajiin ja jätin huomiotta kaikki tuet, joita alimmissa tulodesiileissä voi saada. Jos olet siis palkansaaja, unohda palkka. Hakeudu tehtäviin, jotka motivoivat sinua, joihin sinulla on intohimoa, jotka eivät tunnu edes työltä! Se on paras vaihtoehto, jolla elämänlaatusi, työssäjaksaminen ja työhyvinvointisi paranee. Elastisen sanoin: ”Toiset taas on niin köyhii, ettei niil oo muut ku rahaa” – unohda raha ja pian huomaat, että kaikki on paremmin. On hyvä niin kuin on!

-Markku-

 

P.S. Motivoinnista esihenkilötyön näkökulmasta löydät lisää aiemmista blogeistani:

Ja apuja motivointiin ja paljon muuhun on saatavilla: