fbpx

360-arviointi johtamiskäyttäytyminen

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät analyysit

360-arviointi tarjoaa systemaattisen tavan kerätä ja analysoida palautetta esimiehen johtamiskäyttäytymisestä

Arvioinnin avulla esimies saa objektiivisen tilannekuvan käyttäytymisestään eri sidosryhmien näkökulmasta. Saadun palautteen perusteella esimies voi tunnistaa kehitysalueet ja luoda toimenpidesuunnitelman kehittymistä ja oppimista varten. Koko esimieskunnalle toteutettu arviointi antaa organisaatiolle laajemman kuvan esimiestyön nykytilasta ja tarvittavista kehityskohteista.

360-arviointi nostaa kehittämisen uudelle tasolle, sillä se

 • mittaa johdon, esimiesten ja henkilön onnistumista
 • tunnistaa todelliset kehittämiskohteet ja osoittaa kehittämisen suunnan
 • mahdollistaa yksittäisen henkilön ja koko organisaation kehittymisen
 • auttaa kehittämistoimenpiteitä määrittelemissä
 • haastaa vastaajan pohtimaan omaa työyhteisörooliaan
 • osallistaa ja kannustaa vastaajat palautteen antoon ja kehittämiseen
 • osoittaa alku- ja loppumittauksena työyhteisön ja johtamisen kehittämisen vaikuttavuuden

Monipuolinen

Tieteellisesti validi

Henkilökohtaisen kehittymisen tueksi

360-arviointi sisältää aina myös sanallisen palautteen osuus, josta henkilökohtaiset kehittymiskohteet usein löytyvät.

Itsearvioinnin lisäksi palautetta voi kerätä alaisilta, kollegoilta, omalta esimieheltä, yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta. Arviointi puretaan ensin ryhmäkohtaisesti, jonka jälkeen kaikkien kanssa käydään henkilökohtainen palaute omien tulosten pohjalta.

360-arviointia käytetään yleensä Esimiesvalmennuksen tai Johtamiskulttuurin kehittämisprosessin aloittamisen yhteydessä alkukartoitustyökaluna, mutta sen voi yhdistää myös muihin valmennuksiin tai tehdä erillisenä tutkimuksena.

Kysely sisältää noin 70 kysymystä kahdeksalta eri osa-alueelta:

 • Johtamisen eettinen perusta
 • Tahto
 • Toimeenpanokyky
 • Ihmisten ymmärtäminen ja huolenpito
 • Valmentava johtaminen
 • Henkilökohtainen joustavuus
 • Luovuus ja toiminnan kehittäminen
 • Viestintä

Katso malliraportti tästä.

Muut analyysimallimme