fbpx

360-arviointi johtamiskäyttäytyminen

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät analyysit

360-arviointi tarjoaa systemaattisen tavan kerätä ja analysoida palautetta esihenkilön johtamiskäyttäytymisestä

Arvioinnin avulla esihenkilö saa objektiivisen katsauksen käyttäytymisestään eri sidosryhmien näkökulmasta. Saadun palautteen perusteella esihenkilö voi tunnistaa kehitystarpeensa ja luoda toimenpidesuunnitelman kehittymistä ja oppimista varten. Koko esimieshenkilöstölle toteutettu arviointi antaa organisaatiolle laajemman tiedon esihenkilötyön nykytilasta ja tarvittavista kehityskohteista.

360-arviointi esimerkkipaketti esimiehille:

 • Kick off-tilaisuus
 • 360-arviointi
 • Ryhmätulosten purku
 • Henkilökohtaisen raportin läpikäynti ja kehittämissuunnitelman tekeminen valmentajan kanssa
 • Ryhmän yhteinen kehityspäivä tulosten käsittelemäksi sekä toimenpiteiden päättämiseksi

.

  Ota yhteyttä
  Tilaa Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden uutiskirje

   

   

  360-arviointi nostaa kehittämisen uudelle tasolle, sillä se

  • mittaa johdon, esimiesten ja henkilön onnistumista
  • tunnistaa todelliset kehittämiskohteet ja osoittaa kehittämisen suunnan
  • mahdollistaa yksittäisen henkilön ja koko organisaation kehittymisen
  • auttaa kehittämistoimenpiteitä määrittelemissä
  • haastaa vastaajan pohtimaan omaa työyhteisörooliaan
  • osallistaa ja kannustaa vastaajat palautteen antoon ja kehittämiseen
  • osoittaa alku- ja loppumittauksena työyhteisön ja johtamisen kehittämisen vaikuttavuuden

   

  Monipuolinen

  Tieteellisesti validi

  Henkilökohtaisen kehittymisen tueksi

  360-arviointi sisältää aina myös sanallisen palautteen osuus, josta henkilökohtaiset kehittymiskohteet usein löytyvät.

  Itsearvioinnin lisäksi palautetta voi kerätä alaisilta, kollegoilta, omalta esimieheltä, yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta. Arviointi puretaan ensin ryhmäkohtaisesti, jonka jälkeen kaikkien kanssa käydään henkilökohtainen palaute omien tulosten pohjalta.

  360-arviointia käytetään yleensä Esimiesvalmennuksen tai Johtamiskulttuurin kehittämisprosessin aloittamisen yhteydessä alkukartoitustyökaluna, mutta sen voi yhdistää myös muihin valmennuksiin tai tehdä erillisenä tutkimuksena.

  Kysely sisältää noin 70 kysymystä kahdeksalta eri osa-alueelta:

  • Johtamisen eettinen perusta
  • Tahto
  • Toimeenpanokyky
  • Ihmisten ymmärtäminen ja huolenpito
  • Valmentava johtaminen
  • Henkilökohtainen joustavuus
  • Luovuus ja toiminnan kehittäminen
  • Viestintä

  Katso malliraportti tästä.

  Muut analyysimallimme