fbpx

Luontaiset Taipumukset™ 

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät analyysit

Luontaiset Taipumukset™-analyysi eli MBTI-teoriaan pohjautuva itsearviointimenetelmä.

Luontaiset taipumukset ovat tiedostamattomia eli automaattisia reagointimallejamme, joita pidämme luonnollisina ja normaaleina. Omien taipumustensa tiedostaminen synnyttää lähes aina oivalluksen, joka auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja vahvuuksia sekä omia kehityshaasteitaan esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä.

Luontaiset Taipumukset™ -analyysi selvittää ihmisen kognitiivista (tiedollisista) tyyleistä ja hänen henkilökohtaisista vahvuuksistaan.
Nämä vahvuudet liittyvät siihen, mistä me saamme elämäämme energiaa ja mihin tuo se kohdistuu, miten me keräämme tietoa ja teemme päätöksiä, sekä millainen elämäntyyli on meille luontevin.

Jos Luontaiset Taipumukset™ – menetelmä halutaan määritellä yhdellä sanalla, se on kiinnostusanalyysi.

Analyysi kertoo, millaisiin asioihin mielenkiintomme luontaisesti suuntautuu ja mitä kriteerejä suosimme päätöksenteossa. Monipuolisesti taipumuksia tarkasteleva analyysi kuvaa ajattelu-, toiminta-, vuorovaikutus- ja oppimistyylien pohjimmaisia taustoja sekä oivalluttaa tietoiseksi vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Itsearviointimenetelmä

Henkilökohtaiset vahvuudet

Kehittämistyökalu

Luontaisten taipumusten tiedostaminen antaa uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää itseämme ymmärtää muiden ihmisten erilaisuutta rakentaa kyvykkäämpiä työryhmiä.

Luontaiset Taipumukset™ -analyysiä voidaan käyttää esimerkiksi johtamisen, tiimien ja johtoryhmätyöskentelyn kehittämisessä ja se on arvokas hyödynnettynä yhdessä 360-arvioinnin kanssa. 360-arviointi kertoo, miten toimit ja käyttäydyt. Luontaiset Taipumukset selittää, mihin toimintasi ja käyttäytymisesi perustuu.

Lataa Luotaiset Taipumukset-malliraportti tästä.

Muut analyysimallimme