fbpx

Peili ™

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät analyysit

Peili ™ -analyysi on käytännönläheinen ja tasa-arvoinen työkalu erilaisten käyttäytymistyylien kartoittamiseen.

Se antaa yhteisen kielen vuorovaikutuksen ilmiöiden ja erilaisten toimintatapojen ymmärtämiseksi. Tulokset perustuvat omaan arvioon ja viiden muun henkilön antamaan palautteeseen.

Peili ™ -analyysi on yhdistelmä toiminta- ja ajattelutyyliarviointia (DiSC ja Luontaiset Taipumukset) ja 360-arviointia, koska siinä saadaan palautetta toisilta. Analyysi antaa kokonaiskuvan tiimin, ryhmän tai organisaation jäsenten käyttäytymistyylien jakaumasta.

Peili ™ sopii hyvin esimiestyön kehittämiseen, tiimityöskentelyn parantamiseen, johtoryhmätyöskentelyn tehostamiseen.
Ryhmävalmennuksissa henkilökohtaisen raportin lisäksi muodostuu Peiliryhmäkuva, joka kuvaa erilaisuutta tiimin, ryhmän tai organisaation jäsenten käyttäytymis- ja toimintatyylien jakaumasta.

Käyttäytymistyylien ohella Peili-arvioinnista saa kohtaamiskykyä (toisia huomioiva vuorovaikutus) ja luottamuksen rakennetta (avoimuus, hyväksyminen, suoruus ja uskottavuus) kuvaavat arvioinnit.

Esimiestyön kehittämiseen

Tiimityöskentelyn parantamiseen

Johtoryhmätyöskentelyn tehostamiseen

Peili ™ -analyysi on laajasti tutkittu ja palaute perustuu vähintään viiden henkilön antamiin palautteisiin.

Analyysi tarkastelee vain ulkoista käyttäytymistä, ei selitä koko ihmistä.

Peili ™ -analyysin avulla saadaan käyttäytymisprofiili, joka kertoo, mikä on henkilön luontainen tapa toimia. Palaute käydään läpi mieluusti ensin ryhmätilaisuudessa etänä tai läsnä sekä henkilökohtaisessa palautekeskustelussa, jossa voidaan myös määritellä henkilökohtaiset kehittämiskohteet.

Lataa Peili ™ -malliraportti tästä.

Muut analyysimallimme