fbpx

Resilienssi™ 

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät analyysit

Resilienssi™  -arviointi kuvaa, miten ihminen toimii muutoksessa: uudessa, paineisessa ja stressitilanteessa.

Resilienssi kertoo myös, miten nopeasti henkilö pystyy palauttamaan toimintakykynsä normaaliin suoriutumiseen.
Arviointia käytetään paljon tiimien ja johtoryhmien kehittämistyössä, jossa halutaan ymmärtää toisia paremmin sekä kehittää yhteistyötä ja resilienssiä yksilö- ja ryhmätasolla nimenomaan muutoksissa.

Resilienssi™  -arvioinnissa saadaan sekä ryhmä- että yksilöraportit.

Ryhmän tulosta voidaan verrata omaan tulokseen sekä esimerkiksi suomalaiseen keskiarvotulokseen.
Näin saadaan tietoa omista vahvuuksista ja kehittymistarpeista suhteessa vertailuryhmiin ja omaan ryhmään. Tulokset tekevät näkyväksi myös ryhmän erilaisuuden voiman.

Tiimien ja johtoryhmien kehittämiseen

Yksilö- ja ryhmäraportointi

Muutoskyvykkyyden arviointi

Resilienssi-arvioinnissa tietyn luonteenpiirteen (positiivinen, keskittynyt, joustava, järjestelmällinen ja proaktiivinen) korkea pistemäärä tarkoittaa, että henkilöllä on taipumus tukeutua tähän ominaisuuteen kovan stressin
alaisena tai häiritsevien muutosten aikana ja sen käyttäminen on luonnollista, kun kohtaa muutoksen. Luonteenpiirteen alhainen pistemäärä tarkoittaa, että ominaisuus ei ole keskeinen henkilön tavassa käsitellä muutosta.

Resilienssi-arviointi on erinomainen perusta henkilökohtaisen ja ryhmän resilienssin kehittämiseksi.

Lataa Resilienssi-malliraportti tästä.

Muut analyysimallimme