fbpx

Esihenkilöiden etävalmennus

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät

ARVOSTETUKSI TUOTANNON ESIHENKILÖKSI

ETÄVALMENNUS 10/24-3/25

Taustaa valmennukselle

Tuotannon esihenkilöitä on tyypillisesti koulutettu hyvin vähän johtamaan ihmisiä ja ryhmiä. Yksi syy tähän on, että ihmisen ja ryhmien käyttäytyminen ja niiden johtaminen on todella laaja kokonaisuus. Norsu on liian paha pala syödä kerralla – tai sen syöminen vie liian kauan aikaa, joten syömistä ei haluta edes aloittaa. Me olemme nyt räätälöineet kokonaisuuden, jossa tuotannon esihenkilö saa ihmisten johtamisen riittävästi haltuun kohtuullisessa ajassa. Hyvinvoinnin Suurlähettiläät valmentavat paljon nimenomaa tuotannon esihenkilöitä ja useimmissa työyhteisöissä esihenkilöillä on hyvin samanlaiset haasteet johtamistyössään. Nämä usein toistuvat johtamisen teemat on sisällytetty tähän valmennukseen.

Vaikka kyseessä on etävalmennus, haluamme tavoillemme uskollisena mahdollistaa vahvasti osallistujien osallisuuden. Tuotannon esihenkilöt ovat yleensä hyvin käytännönläheisiä ihmisiä, eikä oppiminen tapahdu parhaalla mahdollisella tavalla teorioiden kautta. Niinpä me käsittelemme teemoja käytännön casejen kautta, joita pyydetään osallistujilta etukäteen.

Tavoite valmennukselle

Tavoitteena tässä valmennuksessa on, että osallistuja saa riittävät valmiudet ihmisten ja ryhmien johtamiseen, niin että johdettavat arvostavat esihenkilöään ja kokevat johtamisen ammattimaiseksi.

Valmennusten aiheet

 • Luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden rakentaminen
 • Esihenkilön perustehtävät, ajankäytön hallinta, riittämättömyyden tunne ja oma jaksaminen.
 • Tunneälykkyys, vuorovaikutus ja motivointi
 • Valmentava johtaminen
 • Puuttuminen
 • Johtajuustyylit ja oman johtajuuden tarkastelu
johtamiskulttuurin kehittämisprosessi

Lue Lassila & Tikanojan kokemuksia esimiesvalmennuksistamme (klickaa kuvaa)

Valmennusten sisältö, aikataulu ja tavoitteet

To .1010.2024 klo 8.30-11.30: Luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden rakentaminen
• Valmennuksen jälkeen osallistujilla on ymmärrys mistä luottamus ja psykologinen turvallisuus muodostuu, millainen luottamus itsellä on kuhunkin johdettavaan, millainen on oman ryhmän psykologinen turvallisuus ja kuinka näitä asioita voi esihenkilötyössään kehittää. Osallistuja saa halutessaan tehdä omalle tiimilleen psykologisen turvallisuuden kyselyn, josta saa raportoidut tulokset.

To 7.11.2024 klo 8.30-11.30: Esihenkilön perustehtävät, ajankäytön hallinta, riittämättömyyden tunne, jaksaminen
• Valmennuksen jälkeen esihenkilöllä on ymmärrys omaa ajankäyttöä ohjaavista tekijöistä ja työkalut priorisoida paremmin omaa ajankäyttöön. Lisäksi esihenkilö saa työkaluja oman jaksamisen hallintaan sekä negatiivisten tunteiden käsittelyyn.

To 5.12.2024 klo 8.30-11.30: Tunneälykkyys, vuorovaikutus ja motivointi
• Valmennuksen jälkeen esihenkilö ymmärtää tunneälykkyyden ja vuorovaikutustaitojen osa-alueet ja tunnistaa omat vahvuudet sekä kehityskohteet. Lisäksi osallistuja ymmärtää ihmisen motivoitumisen rakenteen ja osaa hyödyntää motivoimista omassa työssään.

To 9.1.2024 klo 8.30-11.30: Valmentava johtaminen
• Valmennuksen jälkeen esihenkilö ymmärtää valmentavan johtamisen ja osallistamisen hyödyt, osaa osallistaa johdettaviaan tarvittaessa sekä saa konkreettisia työkaluja valmentavan johtamisen hyödyntämiseksi.

To 6.2.2025 klo 8.30-11.30: Puuttuminen
• Puuttuminen on osa valmentavaa johtamista: varhaisesta puuttumisesta työsuhdemenettelyihin saakka. Puuttumattomuus on myös vahvaa johtamista, jolla on isot vaikutukset olemassa olevaan kulttuuriin. Se mihin ei puututa, on sen työyhteisön kulttuurissa sallittua. Tämä valmennus herättää osallistujan pohtimaan rajoja milloin pitäisi puuttua ja miten pitäisi puuttua, antaa työkaluja puuttumiseen ja auttaa esimiestä tunnistamaan, miksi puuttuminen on itselle haastavaa – kuten se useimmille on.

To 13.3.2025 klo 8.30-11.30: Johtajuustyylit ja oman johtajuuden tarkastelu
• Johtaako esimies esimerkillä, hierarkkisella vallalla, palkitsemalla – onko hän joukkojensa keskellä, edessä vai yksilön rinnalla. Johtamisessa mikään ei toimi aina ja kaikki toimii joskus. Tämän valmennuksen jälkeen esimies tunnistaa erilaiset johtamistyylit ja tiedostaa paremmin oman tyylinsä johtaa. Hän myös ymmärtää, ettei yhdellä johtamistyylillä saavuteta parhaita tuloksia, vaan omaa johtamista täytyy muuttaa ihmisten ja tilanteiden mukaan. Aina ei voi onnistua, mutta oleellista on, ettei esihenkilö ajaudu vain johonkin johtamistyyliin miettimättä, mikä olisi missäkin tilanteessa omasta mielestä toimivin.

Valmentajana vahvaa käytännön kokemusta

Markku

Valmentajana toimii Markku Pykäläinen (DI, EMBA, Johdon ja esihenkilöidentyönohjaaja). Työyhteisövalmentajana Markun kokemus ja osaaminen on poikkeuksellinen. Hänellä yhdistyy usea mittava johtamisen koulutus sekä jo yli 10-vuoden valmentajakokemus noin 20-vuoden kokemukseen teollisuuden eri tehtävistä lähtien Outokummulta MIG-hitsaajasta ja prosessinhoitajasta vuorotyönjohtajaksi jatkuen asiantuntijatehtäviin Patrialla avaruusrakenteiden luujuuslaskijana ja Metsolla paperiteollisuuden värähtelyasiantuntijana. Asiantuntijantehtävät vaihtuivat Metsolla pian asiantuntijaryhmän esihenkilön ja päällikön tehtäviin. Näistä tehtävistä Markku siirtyy Moventaksen tuuliturbiinivaihdetehtaan rakennusprojektiin – johtoryhmän jäseneksi. Tehtaan valmistuttua Markku otti haltuun Moventaksen tuuliturbiinivaihdelaatikoiden tuotetestauksen globaalisti. Viimeiset kuusi palkkatyövuotta kuluivat tuotantopäällikön roolissa niin Moventaksella kuin Valmetilla organisaatiokoon vaihdellessa 80-120 henkilön välillä. Vastuualueina olivat: karkaisimo, koneistus (sorvaus, jyrsintä, apo, poraus, hionta), kokoonpano, varustelu, maalaus, tuotetestaus ja logistiikkakeskus.

Lue asiakaskokemuksiamme täältä!

Toteutus

Tämä valmennuskokonaisuus toteutetaan etänä (MS Teams) 6x3h. Ennakkotehtävinä ennen valmennuksia on kertoa omia kokemuksia ja näkemyksiä aiheesta, jonka pohjalta päivän aiheet ja caset rakennetaan. Välitehtäväksi annetaan omaan työhön liittyvien asioiden pohtimista, ratkaisemista sekä toteuttamista. Etävalmennusten teoriaosuuden tallennetaan ja tallenne jaetaan osallistujille.

OPTIO: 360-tutkimus

Samassa yhteydessä esimiehelle on järkevä tehdä 360-tutkimus, jossa esihenkilö saa palautteen omasta toiminnastaan itsearvion lisäksi johdettavilta, kollegoilta sekä esihenkilöltään. Option hintaan kuuluu kyselytutkimus, sähköinen raportti sekä yksi 1,5h henkilökohtainen valmennus, jossa luodaan esimiehelle 2-3 kehitystoimenpidettä oman toiminnan kehittämiseksi saadun palautteen perusteella.

 

Lue Sakupen kokemuksia esihenkilövalmennuksistamme (klickkaa kuvaa)

Hinta ja maksuehdot

Etävalmennus 6x3h: 1800€/hlö
Optio: 360-tutkimus + 1,5h henkilökohtainen valmennus: + 400€
Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva alv.
Maksuehto: 100% tilattaessa, 14pv netto.

100% Tyytyväisyystakuu

Palvelu sisältää 100% tyytyväisyystakuun. Takuu on voimassa, mikäli osallistuja ilmoittaa haluavansa palautuksen ennen viimeistä valmennusta ja on  ennen ilmoitustaan osallistunut kaikkiin aiempiin valmennuksiin. Palautuksen saaminen edellyttää osallistumista yhteen kahdenkeskeiseen tapaamiseen, jossa tyytymättömyyden syy käsitellään. Kaikki valmennukseen liittyvät syyt ovat hyväksyttäviä palautuksen saamiseksi.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu 31.8. mennessä!
Voit ilmoittaa itsesi ja/tai useampia henkilöitä organisaatiostasi

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Esihenkilötyö ammattimaiseksi vuodessa

Haluaisitko kehittää laajemmin ja syvällisemmin juuri teidän työyhteisön esihenkilötyötä tai johtamiskulttuuria? Siinä tapauksessa meidän suosituin valmennuskokonaisuutemme sopii juuri teille. Lue lisää…

Varaa keskusteluaika

Jos haluat keskustella tarkemmin valmennuksistamme, varaa suoraan sinulle sopiva Teams-keskusteluaika:

Esimiesvalmennus on ajattelua laajentava prosessi, joka muotoillaan valmennukseen osallistuvien esihenkilöiden tarpeita tukevaksi.

Teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • Vuorovaikutustaidot
 • Palautteen antamisen malli
 • Lean-ajattelu
 • Muutosjohtaminen
 • Työyhteisön pelisäännöt
 • Oikeudenmukaisuus työpaikalla
 • Tunneälykkyys
 • Työssäjaksaminen
 • Psykologinen muutosjoustavuus (resilienssi)
 • Kriittinen ajattelu ja luovuus
 • Esihenkilön velvollisuudet

Ota yhteyttä

  Ota yhteyttä
  Tilaa Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden uutiskirje

  Ole aito

  Aitous on johtajan tärkein ominaisuus. Aitous vaati vahvaa itsetuntoa ja itsensä hyväksymistä sellaisena kuin on. Joskin ammattimaisuus vaatii toisinaan omien tunteidensa peittämistä, niin aitous puolestaan vaatii omien tunteiden ja heikkouksien näyttämistä. Niin tai näin – jos et esimiehenä muuhun kykene, ole aito! -Markku Pykäläinen, johtamiskulttuurin kehittämisprosessien valmentaja