fbpx

Johtamiskulttuurin kehittämisprosessi

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät

Johtamiskulttuurin kehittämisprosessi on henkilökohtainen prosessi, joka kehittää itsetuntemusta.

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on herättää työyhteisön jäsenet havainnoimaan omaa käyttäytymistään. Hyvinvoivan työyhteisön rakentaminen alkaa jokaisen ihmisen oman pään sisältä. Ilman oivalluksia omien käyttäytymismallien vaikutuksesta muihin ihmisiin, kehittyminen esimiehenä tai työyhteisön jäsenenä on mahdotonta.

 

Katso tästä kuinka paljon huono vuorovaikutus maksaa työnantajalle

0 Päivässä

0 Kuukaudessa

0 Vuodessa

Johtajan tärkein taito on kyetä havainnoimaan omaa käyttäytymistään ja ajatteluaan. Taitava Johtaja ymmärtää erilaisia ihmisyydelle tyypillisiä käyttäytymismalleja ja osaa repiä silpuksi omat hyödyttömät vuorovaikutuksen tavat. Peilitunnelimetodimme vie johtajan tutkimaan omia toimintatapojaan ja ryhmän vuorovaikutuksen vaikutusta arkiseen hyvinvointiimme.

Johtamiskulttuurin kehittämisprosessi on ajattelua laajentava prosessi, joka muotoillaan valmennettavan tarpeita tukevaksi.

Teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • Vuorovaikutustaidot
 • Palautteen antamisen malli
 • Lean-ajattelu
 • Muutosjohtaminen
 • Työyhteisön pelisäännöt
 • Oikeudenmukaisuus työpaikalla
 • Tunneälykkyys
 • Työssäjaksaminen
 • psykologinen muutosjoustavuus (resilienssi)
 • Kriittinen ajattelu ja luovuus
 • Esimiehen velvollisuudet

Peilitunnelimetodimme vie johtajan tutkimaan omia toimintatapojaan ja ryhmän vuorovaikutuksen vaikutusta arkiseen hyvinvointiimme. Paneudumme johtamiskulttuurin kehittämisprosessiin käytännön harjoituksien ja oivalluttamisen kautta.

Peilitunnelimetodi antaa aikaa yksilön ajattelulle. Johtamiskulttuurin kehittämisprosessi toteutetaan 1-2 vuoden aikana.

Näistä osista johtamiskulttuurin kehittämisprosessi rakentuu:

 • Tiedostaminen
 • Käsittäminen
 • Toimeenpano
 • Sitouttaminen

ETUKÄTEISKYSELY

- Miksi olen esimiehenä?
- Mikä on mielestäni esimiehen perustehtävä?
- Mihin tarvitsen tukea esimiehenä?
Tiedostaminen
Tiedostaminen

TILANNEKARTOITUS

- 360-johtamiskäyttäytymisen tutkimus
- 360-yhteistyökäyttäytymisen tutkimus
- Persoonallisuusanalyysi

VALMENNUSPÄIVÄ 1 (8H)

- Henkilökohtaisten toimenpiteiden määrittäminen
- Vaiheissa 1-2 löydettyjen ilmiöiden ymmärtäminen yhdessä
- Toiminnallisia harjoituksia
Tiedostaminen
Valinnainen

Intensiivinen valmennusjakso

- Intensiivisempi valmennusjakso esimerkiksi 2-4 päivää, jossa hiotaan ryhmätyötaitoja

RYHMÄTYÖNOHJAUKSET 1-5 (Á 1,5H)

- Arjessa vastaan tulevien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyä
- Toimenpiteiden toteuttamisen sparrausta
- Henkilökohtaisia työnohjauksia (usein etänä) tarpeen mukaan
Käsittäminen
Valinnainen

Firstbeat-mittaus

- Firstbeat-mittaus, jos jaksaminen yleisemmin haasteena

VÄLITEHTÄVIÄ ENNEN VALMENNUSPÄIVÄÄ

- Oman käyttäytymisen reflektointia esimerkiksi valmennuspäivässä 1 kuvattujen toiminnallisten videoiden avulla.
- Persoonallisuusnalyysi
- Tunnelukkoanalyysi
Käsittäminen
Käsittäminen

VALMENNUSPÄIVÄ 2 (8H)

- Syvällisempi käsittely ilmiöistä, joita on tullut työnohjauksissa vastaan.

Virkistyspäivä

- Keveämpiä virkistyspäiviä esimerkiksi luonnossa
Valinnainen
Toimeenpano

RYHMÄTYÖNOHJAUKSET 6-10 (Á 1,5H)

- Arjessa vastaan tulevien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyä
- Toimenpiteiden toteuttamisen sparrausta
- Henkilökohtaisia työnohjauksia (usein etänä) tarpeen mukaan

VÄLITEHTÄVIÄ ENNEN VALMENNUSPÄIVÄÄ

- Oman käyttäytymisen reflektointia esim. valmennuspäivässä 2 kuvattujen toiminnallisten videoiden avulla.
- Persoonallisuusnalyysi
- Tunnelukkoanalyysi
Toimeenpano
Sitouttaminen

VALMENNUSPÄIVÄ 3(8H)

- Syvällisempi käsittely ilmiöistä, joita on tullut työnohjauksissa vastaan.
- Ymmärtäminen mitä opittiin, mikä on muuttunut, miten kehittyminen pidetään yllä
-Loppujuhlat

Lisäksi vapaasti valittavia valmennuksia

Intensiivinen valmennusjakso

- Intensiivisempi valmennusjakso esimerkiksi 2-4 päivää, jossa hiotaan ryhmätyötaitoja

Firstbeat-mittaus

- Firstbeat-mittaus, jos jaksaminen yleisemmin haasteena

Virkistyspäivä

- Keveämpiä virkistyspäiviä esimerkiksi luonnossa

Ota yhteyttä

  Lähetä viesti
  Tilaa Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden uutiskirje

  Ole aito

  Aitous on johtajan tärkein ominaisuus. Aitous vaati vahvaa itsetuntoa ja itsensä hyväksymistä sellaisena kuin on. Joskin ammattimaisuus vaatii toisinaan omien tunteidensa peittämistä, niin aitous puolestaan vaatii omien tunteiden ja heikkouksien näyttämistä. Niin tai näin – jos et esimiehenä muuhun kykene, ole aito! -Markku Pykäläinen, johtamiskulttuurin kehittämisprosessien valmentaja