fbpx

Johtamiskulttuurin kehittämisprosessi

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät

Johtamiskulttuurin kehittämisprosessi koostuu valmennettavana olevien esihenkilöiden henkilökohtaisista kasvuprosesseista.

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on herättää valmennettavat esihenkilöt havainnoimaan ja ymmärtämään omaa käyttäytymistään. Ilman oivalluksia omien käyttäytymismallien vaikutuksesta muihin ihmisiin, kehittyminen ihmisten johtajana on mahdotonta. Oman käyttäytymisen ymmärtäminen on lähtökohta ymmärtää toisten ihmisten käyttäytymistä. Kyky säädellä omaa käyttäytymistään on keskeisin keino vaikuttaa vuorovaikutuksen onnistumiseen.

 

Katso tästä kuinka paljon huono vuorovaikutus maksaa työnantajalle

0 Päivässä

0 Kuukaudessa

0 Vuodessa

Johtajan tärkein taito on kyetä havainnoimaan omaa käyttäytymistään ja ajatteluaan. Taitava johtaja ymmärtää erilaisia ihmisyydelle tyypillisiä käyttäytymismalleja ja kykenee muuttamaan omat hyödyttömät tai jopa haitalliset vuorovaikutuksensa tavat. Kun esimiesvalmennus koskee riittävän suurta osaa yrityksen esihenkilöistä, voidaan puhua johtamiskulttuurin kehittämisestä.

Johtamiskulttuurin kehittämisprosessi on esihenkilöiden ajattelua laajentava prosessi, joka muotoillaan valmennettavan työyhteisön tarpeita tukevaksi.

Teemoja voivat olla esimerkiksi:

 • Vuorovaikutustaidot
 • Palautteen antamisen malli
 • Lean-ajattelu
 • Muutosjohtaminen
 • Työyhteisön pelisäännöt
 • Oikeudenmukaisuus työpaikalla
 • Tunneälykkyys
 • Työssäjaksaminen
 • psykologinen muutosjoustavuus (resilienssi)
 • Kriittinen ajattelu ja luovuus
 • Esimiehen velvollisuudet

 

Katso täältä esimerkit valmennuspäivien sisällöistä.

Peilitunnelimetodimme vie johtajat tutkimaan omia toimintatapojaan ja työyhteisön vuorovaikutuksen vaikutuksia työhyvinvointiin. Paneudumme johtamiskulttuurin kehittämisprosessiin käytännön harjoituksien ja oivalluttamisen kautta.

Peilitunnelimetodi antaa aikaa yksilön ajattelulle. Johtamiskulttuurin kehittämisprosessi toteutetaan 1-2 vuoden aikana.

Näistä osista johtamiskulttuurin kehittämisprosessi rakentuu:

 • Tiedostaminen
 • Käsittäminen
 • Toimeenpano
 • Sitouttaminen

ETUKÄTEISKYSELY

- Miksi toimin esihenkilönä?
- Mikä on mielestäni esihenkilön perustehtävä?
- Mihin tarvitsen tukea esihenkilönä?
Tiedostaminen
Tiedostaminen

TILANNEKARTOITUS

- 360-johtamiskäyttäytymisen tutkimus
- 360-yhteistyökäyttäytymisen tutkimus
- Persoonallisuusanalyysi

VALMENNUSPÄIVÄ 1 (8H)

- Henkilökohtaisten toimenpiteiden määrittäminen
- Etukäteiskyselyllä ja tilannekartoituksella löydettyjen ilmiöiden ymmärtäminen yhdessä
- Toiminnallisia harjoituksia
Tiedostaminen
Valinnainen

Intensiivinen valmennusjakso

- Intensiivisempi ryhmän valmennusjakso (2 - 4 päivää), jossa hiotaan ryhmätyötaitoja

RYHMÄTYÖNOHJAUKSET 1-5 (Á 1,5H)

- Arjessa vastaan tulevien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyä
- Kehitystoimenpiteiden toteuttamisen sparrausta
- Henkilökohtaisia työnohjauksia (usein etänä) tarpeen mukaan
Käsittäminen
Valinnainen

Firstbeat-hyvinvointianalyysi

- Firstbeat-hyvinvointianalyysi, jos jaksaminen yleisemmin haasteena

VÄLITEHTÄVIÄ ENNEN VALMENNUSPÄIVÄÄ

- Oman käyttäytymisen reflektointia esimerkiksi valmennuspäivässä 1 kuvattujen toiminnallisten videoiden avulla
- Persoonallisuusnalyysi
- Tunnelukkoanalyysi
Käsittäminen
Käsittäminen

VALMENNUSPÄIVÄ 2 (8H)

- Käsitellään syvällisemmin ilmiöitä, jotka ovat tähän mennessä valmennuksen aikana esimerkiksi työnohjauksissa nousseet esiin.

Virkistyspäivä

- Keveämpiä virkistyspäiviä esimerkiksi luonnossa
Valinnainen
Toimeenpano

RYHMÄTYÖNOHJAUKSET 6-10 (Á 1,5H)

- Arjessa vastaan tulevien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyä
- Toimenpiteiden toteuttamisen sparrausta
- Henkilökohtaisia työnohjauksia (usein etänä) tarpeen mukaan

VÄLITEHTÄVIÄ ENNEN VALMENNUSPÄIVÄÄ

- Oman käyttäytymisen reflektointia esim. valmennuspäivässä 2 kuvattujen toiminnallisten videoiden avulla.
- Persoonallisuusnalyysi
- Tunnelukkoanalyysi
Toimeenpano
Sitouttaminen

VALMENNUSPÄIVÄ 3 (8H)

- Käsitellään syvällisemmin keskeisimmät ilmiöt, jotka ovat nousseet valmennuksen aikana esille.
- Tavoitteena ymmärtää, mitä opittiin, mikä on muuttunut ja miten kehittyminen pidetään yllä
-Loppujuhlat

Lisäksi vapaasti valittavia valmennuksia

Intensiivinen valmennusjakso

- Intensiivisempi ryhmän valmennusjakso (2 - 4 päivää), jossa hiotaan ryhmätyötaitoja

Firstbeat-hyvinvointianalyysi

- Firstbeat-hyvinvointianalyysi, jos jaksaminen yleisemmin haasteena

Virkistyspäivä

- Keveämpiä virkistyspäiviä esimerkiksi luonnossa

Ota yhteyttä

  Lähetä viesti
  Tilaa Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden uutiskirje

  Ole aito

  Aitous on johtajan tärkein ominaisuus. Aitous vaati vahvaa itsetuntoa ja itsensä hyväksymistä sellaisena kuin on. Joskin ammattimaisuus vaatii toisinaan omien tunteidensa peittämistä, niin aitous puolestaan vaatii omien tunteiden ja heikkouksien näyttämistä. Niin tai näin – jos et esimiehenä muuhun kykene, ole aito! -Markku Pykäläinen, johtamiskulttuurin kehittämisprosessien valmentaja