fbpx

Lean-ajattelu

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät

Prosessien muutoksessa on aina kysymys toimintakulttuurin muutoksesta eli ihmisten käyttäytymisen muutoksesta.

Usein Lean-ajattelu yritetään viedä organisaatioon työkalut edellä ja ihmetellään, kun mikään ei muutu. Jotta organisaation toiminta järkeistyy Leanin mukaiseksi, tarvitaan ensin kokonaisvaltainen ihmisten ajattelua muuttava prosessi. Vasta sen jälkeen työntekijät pystyvät itse suunnittelemaan itselleen sopivimmat työkalut ja myös pystyvät sitoutumaan uudenlaisiin toimintamalleihin.

Yhdessä kohti asiakasta

Lean-ajattelun ydin on asiakkaassa. Kaikki mahdollinen karsitaan, jolla ei luoda asiakkaalle arvoa. Tähän esimerkiksi arvovirtakartoitus (VSM) on erinomainen työkalu, kunhan se tehdään tarpeeksi käytännöllisellä ja tarkalla tasolla niiden ihmisten toimesta, jotka oikeasti toteuttavat kyseessä olevaa prosessia.

Asiakasajattelun keskiössä on ymmärtää kaikki hukat asiakkaan näkökulmasta. Voit vaikka ajatella, miltä toiminta näyttää asiakkaan silmin, jos he seuraisivat oman tuotteensa valmistumista 24/7 tilauksesta toimitukseen. Kauanko asiakas katsoisi tilannetta, jossa ei tapahdu yhtään mitään?

Valmet

Lean-kehitystä ajatellaan usein liian teknisesti. Läpimenoajan lyhentäminen onkin hyvin tekninen juttu, mutta muutoksessa tarvitaan ennen kaikkea ihmisten käyttäytymisen ymmärtämistä. Yhteisessä projektissamme lyhensimme läpimenoaikaa 12 viikosta 4 viikkoon. Tuskin moni muu olisi tehnyt samaa tulosta niin lyhyessä ajassa. Markku on sinnikäs ja pitkäjänteinen valmentaja, jolla on vankka teoriapohja muutoksen valmentamiseen. Ilkka Jauhiainen, Suomen tuontantojohtaja, Valmet

Lean-ajattelun peilitunnelimetodi

  • Tiedostaminen
  • Käsittäminen
  • Toimeenpano
  • Sitouttaminen

TUTUSTUMINEN KEHITETTÄVÄÄN PROSESSIIN

- Aloitushaastattelut
- Valmentaja läsnä prosessin eri vaiheissa: tutustuminen ihmisiin ja työhön
Tiedostaminen
Tiedostaminen

ALKAVAN KEHITYSPROJEKTIN YMMÄRTÄMINEN

- Lean-filosofian valmennuspäivä (4h) kaikille kehitettäväksi valitun prosessin työntekijöille
- Ydinryhmän valinta kehitysprojektiin

Valmennuksia

- Ryhmädynamiikan ja muutosjohtamisen valmennuksia esihenkilöille
Valinnainen
Tiedostaminen

VALMENNUSPÄIVÄ 1

- Syventävä Lean-filosofiavalmennus (8h) ydinryhmälle

VALMENNUSPÄIVÄ 2

- Ryhmädynamiikan valmennuspäivä (8h). Miten ihmisen käyttäytyminen ryhmässä saadaan muuttumaan?
Tiedostaminen
Tiedostaminen

VALMENNUSPÄIVÄ 3

- Nykytilan arvovirtakartoitus (8h - ydinryhmä)

VALMENNUSPÄIVÄ 4

- Tavoitetilan arvovirtakartoitus (8h - ydinryhmä)
Käsittäminen
Toimeenpano

RYHMÄTYÖNOHJAUKSET 1-5 (Á 1,5H)

- Muutoksen haasteiden käsittelyä

Muutoksen käytännön tuki

- Muutoksen käytännön tuki (fasilitointia, toimenpiteiden seurantaa, hankinnan tuki, läsnäolo paikanpäällä)

Valinnainen
Toimeenpano

VALMENNUSPÄIVÄT 5-> (TARPEEN JA TAVOITETILAN MUKAAN)

- Visuaalinen lattiatason ohjaus
- Päivittäisjohtaminen
- Lay-out muutokset (virtaus)
- 5S
- SMED

RYHMÄTYÖNOHJAUKSET 6-10 (Á 1,5H)

- Muutoksen haasteiden käsittelyä
Sitouttaminen

Lisäksi vapaasti valittavia valmennuksia

Valmennuksia

- Ryhmädynamiikan ja muutosjohtamisen valmennuksia esihenkilöille

Muutoksen käytännön tuki

- Muutoksen käytännön tuki (fasilitointia, toimenpiteiden seurantaa, hankinnan tuki, läsnäolo paikanpäällä)