fbpx

Työyhteisövalmennus

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät

Janoamme maailmaa, jossa on hyvää elää toisten kanssa.

Työyhteisövalmennuksemme on suunnattu työyhteisöille, joissa turhauttavat toimintamallit estävät toimimasta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutustutamme valmennettavat ryhmäilmiöihin ja tutkimme yhdessä, millaista on hyvinvoivan työyhteisön vuorovaikutus. Muutamme työyhteisövalmennuksessa käyttäytymismalleja pysyvästi, jolloin hukka vähenee, ja hyvinvointi sekä tuottavuus paranevat. Lupaamme tehdä työelämästä paikan, jossa on hyvä elää toisten kanssa.

Emme tyydy luennoimaan unettavia teorioita, vaan järjestämme inspiroivan ympäristön työyhteisön kehittämiselle. Valmennamme peilitunnelimetodimme avulla ihmisiä tulemaan tutuiksi itsensä kanssa ja ymmärtämään sen avulla paremmin myös muita. Jäljitämme ja revimme silpuksi ajattelemattomat toimintamallit, jotka johtavat ristiriitoihin, pahoinvointiin ja taloudellisiin menetyksiin työyhteisöissä. Uppoudumme jokaiseen työyhteisövalmennukseen pitkäjänteisesti ja suurella intensiteetillä.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä, millainen työyhteisövalmennus täyttäisi teidän tarpeenne.

  Lähetä viesti
  Tilaa Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden uutiskirje

  Technosmart

  Valmennukset eivät ole jääneet pelkän puheen tasolle.

  Lukuisat työyhteisön kehittämisprosessit Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden kanssa ovat ylittäneet odotuksemme. Yrityksemme ei olisi tässä taloudellisessa tilanteessa ilman panostuksia henkilökunnan hyvinvointiin. Henkilökohtaiset työnohjaukset ja ryhmädynamiikan valmennukset ovat olleet maanläheisiä ja Markku on motivoinut henkilökunnan mukaan prosessiin. Kerätty palaute osoittaa, että valmennukset eivät ole jääneet pelkän puheen tasolle. Olemme oppineet toistemme persoonallisuuksista ja temperamenteista valtavasti ja sitä kautta työ on aiempaa sujuvampaa. Pekka Salonsaari, liiketoimintajohtaja,Technosmart

  Tutustu ja suunnittele sopivaa työyhteisövalmennusta peilitunnelimetodimme avulla – valmennuksiemme kokonaiskesto on tyypillisesti 1 – 2 vuotta

  • Tiedostaminen
  • Käsittäminen
  • Toimeenpano
  • Sitouttaminen

  ETUKÄTEISKYSELY

  - Mikä on ryhmän perustehtävä?
  - Miksi ryhmä on ryhmänä olemassa?
  - Ryhmän tunnesuhteet
  Tiedostaminen
  Tiedostaminen

  TILANNEKARTOITUS

  - 360-yhteistyökäyttäytymisen tutkimus
  - Persoonallisuusanalyysi
  - Henkilökohtaiset haastattelut

  VALMENNUSPÄIVÄ 1 (8H)

  - Henkilökohtaisten toimenpiteiden määrittäminen
  - Etukäteiskyselyllä ja tilannekartoituksella löydettyjen ilmiöiden ymmärtäminen yhdessä
  Tiedostaminen
  Valinnainen

  Webinaarit

  -Webinaareja valituista aiheista

  Ryhmädynamiikan internaattijakso

  - Ryhmädynamiikan internaattijakso esim. 2-4 päivää, jossa ryhmä oikeasti laitetaan ilmiöiden äärelle (esim. Islanti, Espanja, Lappi)
  Valinnainen
  Käsittäminen

  RYHMÄTYÖNOHJAUKSET 1-5 (Á 1,5H)

  - Arjessa vastaan tulevien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyä
  - Kehitystoimenpiteiden toteuttamisen sparrausta
  - Henkilökohtaisia työnohjauksia (usein etänä) tarpeen mukaan

  Firstbeat-mittaus

  - Firstbeat-mittaus, jos jaksaminen yleisemmin haasteena
  Valinnainen
  Käsittäminen

  VÄLITEHTÄVIÄ ENNEN VALMENNUSPÄIVÄÄ

  - Oman käyttäytymisen reflektointia esimerkiksi valmennuspäivässä 1 kuvattujen toiminnallisten videoiden avulla
  - Persoonallisuusnalyysi
  - Tunnelukkoanalyysi

  VALMENNUSPÄIVÄ 2 (8H)

  - Käsitellään ilmiöitä, joita on noussut tähän mennessä työnohjauksissa ja muussa valmennuksessa esille.
  Käsittäminen
  Toimeenpano

  RYHMÄTYÖNOHJAUKSET 6-10 (Á 1,5H)

  - Arjessa vastaan tulevien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyä
  - Toimenpiteiden toteuttamisen sparrausta
  - Henkilökohtaisia työnohjauksia (usein etänä) tarpeen mukaan

  VÄLITEHTÄVIÄ ENNEN VALMENNUSPÄIVÄÄ

  - Oman käyttäytymisen reflektointia esim. valmennuspäivässä 2 kuvattujen toiminnallisten videoiden avulla.
  - Persoonallisuusnalyysi
  - Tunnelukkoanalyysi
  Toimeenpano
  Valinnainen

  Virkistyspäivä

  - Keveämpiä virkistyspäiviä esimerkiksi luonnossa

  VALMENNUSPÄIVÄ 3 (8H)

  - Käsitellään syvällisemmin ilmiöitä, jotka ovat nousseet valmennuksen aikana esille.
  - Tavoitteena ymmärtää, mitä opittiin, mikä on muuttunut ja miten kehittyminen pidetään yllä
  -Loppujuhlat
  Sitouttaminen

  Lisäksi vapaasti valittavia valmennuksia

  Webinaarit

  -Webinaareja valituista aiheista

  Ryhmädynamiikan internaattijakso

  - Ryhmädynamiikan internaattijakso esim. 2-4 päivää, jossa ryhmä oikeasti laitetaan ilmiöiden äärelle (esim. Islanti, Espanja, Lappi)

  Firstbeat-mittaus

  - Firstbeat-mittaus, jos jaksaminen yleisemmin haasteena

  Virkistyspäivä

  - Keveämpiä virkistyspäiviä esimerkiksi luonnossa

  Työyhteisövalmennuksen näkökulmia

  1. TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA – EI PELKÄSTÄÄN ESIMIEHEN

  Itsetuntemuksen kehittäminen työyhteisössä vähentää hukattuja mahdollisuuksia ja tuo taloudellista menestystä.
  Valmennuksissa pyritään havahduttamaan jokainen ryhmän jäsen siihen, että hän voi vaikuttaa itse aktiivisesti ryhmäilmiöihin ja sitä kautta sekä omaan että ryhmän hyvinvointiin. Jokaisella työntekijällä on työnyhteisössä oma roolinsa, mutta millainen ja miten sitä voi tietoisesti kehittää?

  2. TUNNISTETAAN TOISTEMME TARPEET

  Suurin osa vuorovaikutuksen konflikteista syntyy työyhteisössä, koska emme ymmärrä toistemme tarpeita. Kehityspäivien aikana pyrimme pysyttelemään normaalissa työarjessa pinnan alla olevissa asioissa kuten asenteissa, arvoissa, tunteissa, mielikuvissa, tulkinnoissa ja piilonormeissa. Tiedätkö mitä ryhmäsi jäsenet pelkäävät tai arvostavat? Tai mikä on heidän mielestään parasta sinussa? Ryhmän jäsenten tunteminen on yksi tärkeä palanen ryhmän yhtenäisyydessä.

  3. OMAN TYÖYHTEISÖSI ILMIÖT TUTUIKSI

  Valmennuksissa ei puhuta asioista yleisellä tasolla, vaan sukelletaan kyseessä olevan ryhmän juuri siinä hetkessä läsnä oleviin ilmiöihin! Kokemuksellisten harjoitusten kautta etsitään ilmiöt keskustelun aiheeksi, käydään läpi teoriataustaa hieman ja pohditaan kuinka ilmiöt näkyvät normaalissa työarjessa.

  Suurin osa vuorovaikutuksen konflikteista syntyy työyhteisössä, koska emme ymmärrä toistemme tarpeita. Itsensä tunteminen ja sitä kautta erilaisten persoonien vahvuuksien hyödyntäminen työyhteisössä on yhteistä menestyville työyhteisöille. Työyhteisövalmennuksessa käytämme ohjauksellisia menetelmiä, joiden käyttämisellä on tutkitusti osoitettu olevan vahva yhteys yritysten kannattavuuteen.

  Markku Pykäläinen, CEO, Hyvinvoinnin Suurlähettiläät