fbpx

Työyhteisövalmennus

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät

Janoamme maailmaa, jossa meidän on hyvä elää toistemme kanssa.

Valmennamme peilitunneli-metodimme avulla ihmisiä tulemaan tutuksi itsensä kanssa ja ymmärtämään sen avulla paremmin myös muita. Jäljitämme ja revimme silpuksi ajattelemattomat toimintamallit, jotka johtavat meidät ristiriitoihin työyhteisössä.

Emme tyydy luennoimaan unettavia teorioita. Järjestämme inspiroivan ympäristön työyhteisön kehittämiselle ja uppoudumme jokaiseen työyhteisövalmennukseen tosissamme.

Työyhteisönne käytössä:

 • Hyvinvointimittaukset
 • Teemoitetut valmennuspäivät
 • Yksilö- ja esimiesvalmennus
 • Valmennuspäivät
 • Virkistyspäivät
 • Liikuntaohjaus
 • Työnohjaus
 • Läpikäydyn metodin päätösjuhlat

Tutkimme, missä tuloksellisuus valuu hukkaan, mistä tulevat huonot johtajat, millaista on terveellinen työyhteisön vuorovaikutus ja mitä tunteita työporukan ajattelun rajojen venytys aiheuttaa.

Technosmart

Valmennukset eivät ole jääneet pelkän puheen tasolle.

Lukuisat työyhteisön kehittämisprosessit Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden kanssa ovat ylittäneet odotuksemme. Yrityksemme ei olisi tässä taloudellisessa tilanteessa ilman panostuksia henkilökunnan hyvinvointiin. Henkilökohtaiset työnohjaukset ja ryhmädynamiikan valmennukset ovat olleet maanläheisiä ja Markku on motivoinut henkilökunnan mukaan prosessiin. Kerätty palaute osoittaa, että valmennukset eivät ole jääneet pelkän puheen tasolle. Olemme oppineet toistemme persoonallisuuksista ja temperamenteista valtavasti ja sitä kautta työ on aiempaa sujuvampaa. Pekka Salonsaari, liiketoimintajohtaja,Technosmart

Kokoa oma työyhteisövalmennus peilitunnelimetodimme avulla:

 • Tiedostaminen
 • Käsittäminen
 • Toimeenpano
 • Sitouttaminen

ETUKÄTEISKYSELY

- Mikä on ryhmän perustehtävä?
- Miksi ryhmä on ryhmänä olemassa?
- Ryhmän tunnesuhteet
Tiedostaminen
Tiedostaminen

TILANNEKARTOITUS

- 360-yhteistyökäyttäytymisen tutkimus
- Persoonallisuusanalyysi
- Henkilökohtaiset haastattelut

VALMENNUSPÄIVÄ 1 (8H)

- Henkilökohtaisten toimenpiteiden määrittäminen
- Vaiheissa 1-2 löydettyjen ilmiöiden ymmärtäminen yhdessä
Tiedostaminen
Valinnainen

Webinaarit

-Webinaareja valituista aiheista

Ryhmädynamiikan internaattijakso

- Ryhmädynamiikan internaattijakso esim. 2-4 päivää, jossa ryhmä oikeasti laitetaan ilmiöiden äärelle (esim. Islanti, Espanja, Lappi)
Valinnainen
Käsittäminen

RYHMÄTYÖNOHJAUKSET 1-5 (Á 1,5H)

- Arjessa vastaan tulevien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyä
- Toimenpiteiden toteuttamisen sparrausta
- Henkilökohtaisia työnohjauksia (usein etänä) tarpeen mukaan

Firstbeat-mittaus

- Firstbeat-mittaus, jos jaksaminen yleisemmin haasteena
Valinnainen
Käsittäminen

VÄLITEHTÄVIÄ ENNEN VALMENNUSPÄIVÄÄ

- Oman käyttäytymisen reflektointia esimerkiksi valmennuspäivässä 1 kuvattujen toiminnallisten videoiden avulla.
- Persoonallisuusnalyysi
- Tunnelukkoanalyysi

VALMENNUSPÄIVÄ 2 (8H)

- Syvällisempi käsittely ilmiöistä, joita on tullut työnohjauksissa vastaan.
Käsittäminen
Toimeenpano

RYHMÄTYÖNOHJAUKSET 6-10 (Á 1,5H)

- Arjessa vastaan tulevien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyä
- Toimenpiteiden toteuttamisen sparrausta
- Henkilökohtaisia työnohjauksia (usein etänä) tarpeen mukaan

VÄLITEHTÄVIÄ ENNEN VALMENNUSPÄIVÄÄ

- Oman käyttäytymisen reflektointia esim. valmennuspäivässä 2 kuvattujen toiminnallisten videoiden avulla.
- Persoonallisuusnalyysi
- Tunnelukkoanalyysi
Toimeenpano
Valinnainen

Virkistyspäivä

- Keveämpiä virkistyspäiviä esimerkiksi luonnossa

VALMENNUSPÄIVÄ 3(8H)

- Syvällisempi käsittely ilmiöistä, joita on tullut työnohjauksissa vastaan.
- Ymmärtäminen mitä opittiin, mikä on muuttunut, miten kehittyminen pidetään yllä
-Loppujuhlat
Sitouttaminen

Lisäksi vapaasti valittavia valmennuksia

Webinaarit

-Webinaareja valituista aiheista

Ryhmädynamiikan internaattijakso

- Ryhmädynamiikan internaattijakso esim. 2-4 päivää, jossa ryhmä oikeasti laitetaan ilmiöiden äärelle (esim. Islanti, Espanja, Lappi)

Firstbeat-mittaus

- Firstbeat-mittaus, jos jaksaminen yleisemmin haasteena

Virkistyspäivä

- Keveämpiä virkistyspäiviä esimerkiksi luonnossa

Työyhteisövalmennuksen näkökulmia

1. TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA – EI PELKÄSTÄÄN ESIMIEHEN

Itsetuntemuksen kehittäminen työyhteisössä vähentää hukattuja mahdollisuuksia ja tuo taloudellista menestystä.
Valmennuksissa pyritään havahduttamaan jokainen ryhmän jäsen siihen, että hän voi vaikuttaa itse aktiivisesti ryhmäilmiöihin ja sitä kautta sekä omaan että ryhmän hyvinvointiin. Jokaisella työntekijällä on työnyhteisössä oma roolinsa, mutta millainen ja miten sitä voi tietoisesti kehittää?

2. TUNNISTETAAN TOISTEMME TARPEET

Suurin osa vuorovaikutuksen konflikteista syntyy työyhteisössä, koska emme ymmärrä toistemme tarpeita. Kehityspäivien aikana pyrimme pysyttelemään normaalissa työarjessa pinnan alla olevissa asioissa kuten asenteissa, arvoissa, tunteissa, mielikuvissa, tulkinnoissa ja piilonormeissa. Tiedätkö mitä ryhmäsi jäsenet pelkäävät tai arvostavat? Tai mikä on heidän mielestään parasta sinussa? Ryhmän jäsenten tunteminen on yksi tärkeä palanen ryhmän yhtenäisyydessä.

3. OMAN TYÖYHTEISÖSI ILMIÖT TUTUIKSI

Valmennuksissa ei puhuta asioista yleisellä tasolla, vaan sukelletaan kyseessä olevan ryhmän juuri siinä hetkessä läsnä oleviin ilmiöihin! Kokemuksellisten harjoitusten kautta etsitään ilmiöt keskustelun aiheeksi, käydään läpi teoriataustaa hieman ja pohditaan kuinka ilmiöt näkyvät normaalissa työarjessa.

Suurin osa vuorovaikutuksen konflikteista syntyy työyhteisössä, koska emme ymmärrä toistemme tarpeita. Itsensä tunteminen ja sitä kautta erilaisten persoonien vahvuuksien hyödyntäminen työyhteisössä on yhteistä menestyville työyhteisöille. Työyhteisövalmennuksessa käytämme ohjauksellisia menetelmiä, joiden käyttämisellä on tutkitusti osoitettu olevan vahva yhteys yritysten kannattavuuteen.

Markku Pykäläinen, CEO, Hyvinvoinnin Suurlähettiläät