fbpx

Yhteistyökäyttäytymisen kehittämisprosessi

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät

Yhteistyökäyttäytymisen kehittämisprosessi hävittää yhteistyötä ja työhyvinvointia haittaavat toimintatavat.

 

Kun työyhteisövalmennus koskettaa riittävän suurta osaa yrityksen henkilöstöstä, voidaan puhua yhteistyökäyttäytymisen kehittämisprosessista. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on herättää työyhteisön jäsenet havainnoimaan omaa käyttäytymistään. Hyvinvoivan työyhteisön rakentaminen alkaa jokaisen sen jäsenen oman pään sisältä. Ilman oivalluksia omien käyttäytymismallien vaikutuksesta muihin ihmisiin, kehittyminen työyhteisön jäsenenä on mahdotonta.

Yhteistyökäyttäytymisen kehittämisprosessin aikana tutkimme esimerkiksi, missä työn tuloksellisuus valuu hukkaan, mikä tekee johtajasta huonon, millaista on terveellinen työyhteisön vuorovaikutus ja mitä tunteita työporukan ajattelun rajojen venytys aiheuttaa.

Valmennamme peilitunnelimetodimme avulla työyhteisön jäsenet tulemaan tutuiksi itsensä kanssa ja ymmärtämään sen avulla paremmin myös muita. Jäljitämme ja revimme silpuksi ajattelemattomat toimintamallit, jotka johtavat ristiriitoihin työyhteisössä.

Näin yhteistyökäyttäytymisen kehittämisprosessi etenee peilitunnelimetodin avulla:

 • Tiedostaminen
 • Käsittäminen
 • Toimeenpano
 • Sitouttaminen

ETUKÄTEISKYSELY

- Mikä on ryhmän perustehtävä?
- Miksi ryhmä on ryhmänä olemassa?
- Ryhmän tunnesuhteet
Tiedostaminen
Tiedostaminen

TILANNEKARTOITUS

- 360-yhteistyökäyttäytymisen tutkimus
- Persoonallisuusanalyysi
- Henkilökohtaiset haastattelut

VALMENNUSPÄIVÄ 1 (8H)

- Henkilökohtaisten toimenpiteiden määrittäminen
- Etukäteiskyselyllä ja tilannekartoituksella löydettyjen ilmiöiden ymmärtäminen yhdessä
Tiedostaminen
Valinnainen

Webinaarit

-Webinaareja valituista aiheista

Ryhmädynamiikan internaattijakso

- Ryhmädynamiikan internaattijakso esim. 2-4 päivää, jossa ryhmä oikeasti laitetaan ilmiöiden äärelle (esim. Islanti, Espanja, Lappi)
Valinnainen
Käsittäminen

RYHMÄTYÖNOHJAUKSET 1-5 (Á 1,5H)

- Arjessa vastaan tulevien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyä
- Kehitystoimenpiteiden toteuttamisen sparrausta
- Henkilökohtaisia työnohjauksia (usein etänä) tarpeen mukaan

Firstbeat-mittaus

- Firstbeat-mittaus, jos jaksaminen yleisemmin haasteena
Valinnainen
Käsittäminen

VÄLITEHTÄVIÄ ENNEN VALMENNUSPÄIVÄÄ

- Oman käyttäytymisen reflektointia esimerkiksi valmennuspäivässä 1 kuvattujen toiminnallisten videoiden avulla
- Persoonallisuusnalyysi
- Tunnelukkoanalyysi

VALMENNUSPÄIVÄ 2 (8H)

- Käsitellään ilmiöitä, joita on noussut tähän mennessä työnohjauksissa ja muussa valmennuksessa esille.
Käsittäminen
Toimeenpano

RYHMÄTYÖNOHJAUKSET 6-10 (Á 1,5H)

- Arjessa vastaan tulevien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyä
- Toimenpiteiden toteuttamisen sparrausta
- Henkilökohtaisia työnohjauksia (usein etänä) tarpeen mukaan

VÄLITEHTÄVIÄ ENNEN VALMENNUSPÄIVÄÄ

- Oman käyttäytymisen reflektointia esim. valmennuspäivässä 2 kuvattujen toiminnallisten videoiden avulla.
- Persoonallisuusnalyysi
- Tunnelukkoanalyysi
Toimeenpano
Valinnainen

Virkistyspäivä

- Keveämpiä virkistyspäiviä esimerkiksi luonnossa

VALMENNUSPÄIVÄ 3 (8H)

- Käsitellään syvällisemmin ilmiöitä, jotka ovat nousseet valmennuksen aikana esille.
- Tavoitteena ymmärtää, mitä opittiin, mikä on muuttunut ja miten kehittyminen pidetään yllä
-Loppujuhlat
Sitouttaminen

Lisäksi vapaasti valittavia valmennuksia

Webinaarit

-Webinaareja valituista aiheista

Ryhmädynamiikan internaattijakso

- Ryhmädynamiikan internaattijakso esim. 2-4 päivää, jossa ryhmä oikeasti laitetaan ilmiöiden äärelle (esim. Islanti, Espanja, Lappi)

Firstbeat-mittaus

- Firstbeat-mittaus, jos jaksaminen yleisemmin haasteena

Virkistyspäivä

- Keveämpiä virkistyspäiviä esimerkiksi luonnossa

Emme tyydy luennoimaan unettavia teorioita. Järjestämme inspiroivan ympäristön työyhteisön kehittämiselle ja uppoudumme jokaiseen työyhteisövalmennukseen tosissamme.

Työyhteisönne käytössä:

 • Hyvinvointimittaukset
 • Teemoitetut valmennuspäivät
 • Yksilö- ja esimiesvalmennus
 • Valmennuspäivät
 • Virkistyspäivät
 • Liikuntaohjaus
 • Työnohjaus
 • Läpikäydyn metodin päätösjuhlat