Yhteistyökäyttäytymisen kehittämisprosessi

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät

Janoamme maailmaa, jossa meidän on hyvä elää toistemme kanssa.

 

Yhteistyökäyttäytymisen kehittämisprosessin aikana tutkimme missä työn tuloksellisuus valuu hukkaan, mistä tulevat huonot johtajat, millaista on terveellinen työyhteisön vuorovaikutus ja mitä tunteita työporukan ajattelun rajojen venytys aiheuttaa.

Valmennamme peilitunneli-metodimme avulla ihmisiä tulemaan tutuksi itsensä kanssa ja ymmärtämään sen avulla paremmin myös muita. Jäljitämme ja revimme silpuksi ajattelemattomat toimintamallit, jotka johtavat meidät ristiriitoihin työyhteisössä.

Näin yhteistyökäyttäytymisen kehittämisprosessi etenee peilitunnelimetodimme avulla:

 • Tiedostaminen
 • Käsittäminen
 • Toimeenpano
 • Sitouttaminen

ETUKÄTEISKYSELY

- Mikä on ryhmän perustehtävä?
- Miksi ryhmä on ryhmänä olemassa?
- Ryhmän tunnesuhteet
Tiedostaminen
Tiedostaminen

TILANNEKARTOITUS

- 360-yhteistyökäyttäytymisen tutkimus
- Persoonallisuusanalyysi
- Henkilökohtaiset haastattelut

VALMENNUSPÄIVÄ 1 (8H)

- Henkilökohtaisten toimenpiteiden määrittäminen
- Vaiheissa 1-2 löydettyjen ilmiöiden ymmärtäminen yhdessä
Tiedostaminen
Valinnainen

Webinaarit

-Webinaareja valituista aiheista

Ryhmädynamiikan internaattijakso

- Ryhmädynamiikan internaattijakso esim. 2-4 päivää, jossa ryhmä oikeasti laitetaan ilmiöiden äärelle (esim. Islanti, Espanja, Lappi)
Valinnainen
Käsittäminen

RYHMÄTYÖNOHJAUKSET 1-5 (Á 1,5H)

- Arjessa vastaan tulevien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyä
- Toimenpiteiden toteuttamisen sparrausta
- Henkilökohtaisia työnohjauksia (usein etänä) tarpeen mukaan

Firstbeat-mittaus

- Firstbeat-mittaus, jos jaksaminen yleisemmin haasteena
Valinnainen
Käsittäminen

VÄLITEHTÄVIÄ ENNEN VALMENNUSPÄIVÄÄ

- Oman käyttäytymisen reflektointia esimerkiksi valmennuspäivässä 1 kuvattujen toiminnallisten videoiden avulla.
- Persoonallisuusnalyysi
- Tunnelukkoanalyysi

VALMENNUSPÄIVÄ 2 (8H)

- Syvällisempi käsittely ilmiöistä, joita on tullut työnohjauksissa vastaan.
Käsittäminen
Toimeenpano

RYHMÄTYÖNOHJAUKSET 6-10 (Á 1,5H)

- Arjessa vastaan tulevien ilmiöiden ja haasteiden käsittelyä
- Toimenpiteiden toteuttamisen sparrausta
- Henkilökohtaisia työnohjauksia (usein etänä) tarpeen mukaan

VÄLITEHTÄVIÄ ENNEN VALMENNUSPÄIVÄÄ

- Oman käyttäytymisen reflektointia esim. valmennuspäivässä 2 kuvattujen toiminnallisten videoiden avulla.
- Persoonallisuusnalyysi
- Tunnelukkoanalyysi
Toimeenpano
Valinnainen

Virkistyspäivä

- Keveämpiä virkistyspäiviä esimerkiksi luonnossa

VALMENNUSPÄIVÄ 3(8H)

- Syvällisempi käsittely ilmiöistä, joita on tullut työnohjauksissa vastaan.
- Ymmärtäminen mitä opittiin, mikä on muuttunut, miten kehittyminen pidetään yllä
-Loppujuhlat
Sitouttaminen

Lisäksi vapaasti valittavia valmennuksia

Webinaarit

-Webinaareja valituista aiheista

Ryhmädynamiikan internaattijakso

- Ryhmädynamiikan internaattijakso esim. 2-4 päivää, jossa ryhmä oikeasti laitetaan ilmiöiden äärelle (esim. Islanti, Espanja, Lappi)

Firstbeat-mittaus

- Firstbeat-mittaus, jos jaksaminen yleisemmin haasteena

Virkistyspäivä

- Keveämpiä virkistyspäiviä esimerkiksi luonnossa

Emme tyydy luennoimaan unettavia teorioita. Järjestämme inspiroivan ympäristön työyhteisön kehittämiselle ja uppoudumme jokaiseen työyhteisövalmennukseen tosissamme.

Työyhteisönne käytössä:

 • Hyvinvointimittaukset
 • Teemoitetut valmennuspäivät
 • Yksilö- ja esimiesvalmennus
 • Valmennuspäivät
 • Virkistyspäivät
 • Liikuntaohjaus
 • Työnohjaus
 • Läpikäydyn metodin päätösjuhlat