riittämätön itsekontrolli

Riittämätön itsekontrolli – kaikki heti nyt!

Kirjoitettu 16.02.2022

Et pysty kontrolloimaan toimintaasi etkä miettimään tekojesi seurauksia. Haluat kaiken heti ja toimit usein hetken mielijohteesta. Saatat olla jopa aggressiivinen ja joudut usein katumaan toimintaasi. Annat tunteidesi ohjata elämääsi.

Räjähtää hetkenä minä hyvänsä

Riittämätön itsekontrolli tunnelukkona näkyy työelämässä räjähtämisenä ja raivoamisena, kun asiat eivät etene toivotulla tavalla. Työyhteisö oppiikin usein siihen, että porukassa on helposti suuttuva henkilö, jonka kanssa yhteistyö ei aina suju. Henkilö ei osaa ilmaista itseään rakentavasti vaan tunteet tulevat ulos juuri sellaisena kuin ne ovat. Räjähtämisen lisäksi riittämätön itsekontrolli saattaa näkyä keskittymisvaikeutena eli henkilön on vaikea keskittyä pitkäksi aikaa mihinkään tiettyyn asiaan ja asiat saattavat jäädä puolitiehen.

Myös aikataulujen noudattaminen tai rutiinitöiden tekeminen eivät sovi hänelle lainkaan. Itsekurin puute saattaa aiheuttaa myös riippuvuutta tai muuta ongelmakäyttäytymistä ja esimerkiksi muiden antaminen ohjeiden tai neuvojen noudattaminen on erittäin hankalaa. Toisaalta henkilö saattaa kompensoida tunnelukkoaan sillä, että korostetusti kontrolloi itseään ja kieltää itseltään asioita, joita haluaisi tehdä. Pitkällä aikavälillä tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa taas kontrollin menettämisen ja näin kierre on valmis.

Tavoitteena harkinta ennen toimintaa

Riittämättömän itsekontrollin tunnelukon purkautuminen tuo mukanaan harkinnan ennen toimintaa. Vaikka henkilö kokisi voimakkaita tunteita, hän pystyy kuitenkin hillitsemään itseään. Omien tunteiden ja tarpeiden ilmaiseminen onnistuu keskustelemalla. Myös muu oman toiminnan säätely toimii paremmin, tekeminen on suunnitelmallisempaa ja pitkäjänteisempää, ja todennäköisesti myös yhteistyö työkavereiden kanssa toimii paremmin.

Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden valmennusprosesseissa pyritään siihen, että jokainen oppisi tuntemaan itseään paremmin ja myös tunnistamaan omia tunnelukkojaan. Tätä kautta jokaisen on mahdollisuus havainnoida omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia työyhteisöön ja työkavereihin. Hyvä itsetuntemus on tärkeä perusta toimivalle työyhteisölle.

 

-Kaisa

Lähteenä käytetty Kimmo Takasen kirjaa ”Tunne lukkosi”.

Muut tunnelukko-kirjoitukset: