Riskien tunnistaminen

Riskien tunnistaminen oppilaitoksessasi

Kirjoitettu 29.01.2016

Turvallisuuden ennakointi on tärkeä osa uutta opetussuunnitelmaa

Uusi opetussuunnitelma tuo tietotavoitteiden rinnalle vähintään yhtä tärkeänä asiana oppilaan taitojen kehittymisen. Opetussuunnitelman perusteissa keskeisimmät taidot on kuvattu laaja-alaisina osaamisalueina. Yksi näistä osaamisalueista on Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, johon sisältyy mm. turvallisuuden ennakoinnin ja edistämisen taidot. Opsissa painotetaan, että jokainen vaikuttaa omalla toiminnallaan niin omaan kuin muidenkin turvallisuuteen. Riskien tunnistaminen on yksi osa tätä.

Osallistamista arjessa

Opetushallituksen rahoittama ”Oppilaitoksen turvallisuuden kehittäminen ja ennakointi käytännössä” -hanke on päässyt Rovaniemellä juuri nyt tärkeimpään ja mielenkiintoisimpaan vaiheeseen eli käytännön tekoihin. Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa oli selvää, että kaikkien oppilaitosympäristössä toimivien ihmisten osallistaminen on kaikkein tärkein asia. Tavoitteena on luoda käytännöt, jotka pitävät turvallisuusnäkökulmat ja riskien tunnistaminen jokapäiväisessä arjessa mukana. Perinteisiä menetelmiä tähän ovat turvakävelyt, riskikartoitukset, tuumatuokiot ja turvavartit.

Tuumatuokio, riskianalyysiä ja turvakävelyitä Nivavaarassa

Ensimmäisessä opettajien koulutustapahtumassa Nivavaaran ala-asteella teimme yhdessä koko henkilökunnan kanssa riskikartoituksia ja turvakävelyitä kuudesta eri kohteesta sekä pysähdyimme yhteen tuumatuokioon. Lopputuloksena tästä kolmen tunnin harjoituksesta oli noin sata turvallisuushavaintoa. Havaintojen suuri määrä on erittäin positiivinen asia – se kertoo siitä, että havainnoitsijat ovat valveutuneita turvallisuusasioissa ja osaavat havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä. Nivavaaran ala-asteen valveutuneisuus näkyi myös turvallisuuden alkukartoituksessa, josta oppilaitos sai erinomaiset arviot nykytilastaan.

Millaisia havaintoja tehtiin?

Yli puolet havainnoista osuivat kolmeen kategoriaan: tilojen siisteyteen ja järjestykseen, kiinteistö- ja turvatekniikkaan sekä ihmisten toimitapoihin. Suurimmiksi riskeiksi tunnistettiin vaarallisessa järjestyksessä oleva liikuntavälinevarasto sekä tila, johon eivät kuulutukset kuulu. Suurin riski ihmisen toimitapoihin liittyen löytyi vaarallisesti kasatuista tuoleista tuolivarastossa.

Millaisia riskejä sinun oppilaitoksessasi on?

Voin kertoa – ihan kaikenlaisia ja paljon. Vaikka iso osa riskeistä on helposti korjattavissa, riskien poistaminen ei itse asiassa ole edes pääasia (poislukien kaikkein suurimmat riskit). Pääasia on ajattelutavan muutos, jossa jokainen henkilö yhteisössään oppii havainnoimaan ja arvioimana riskejä, pysähtymään hetkiseksi kun on pysähtymisen paikka sekä korjaamaan välittömästi riskin, jos se on suinkin mahdollista. Tästä hyvä esimerkki alla, kun turvakävelyn aikana ryhmä huomasi vaaran paikan tuulikaapissa.

Avainsana: Jokaisen osallisuus!

Nivavaaran koulun rehtori Mikko Paananen kiteytti koko hankkeemme ydinajatuksen koulutuksen lopuksi: ”Nyt oivalsin, että turvallisuuden ennakointi on ihan jokaisen asia.”. Tästä eteenpäin opettajat lähtevät tekemään vastaavaa ennakointia oppilaiden kanssa ja me palaamme maaliskuussa tähän kouluun katsomaan, miten homma sujuu ja mitä uutta oppilaat meille asiasta opettavat.