Ryhmädynamiikka

Huomioi erilaisuus päätöksenteossa

Kirjoitettu 15.06.2015

Tämä asiakastarina on vuodelta 2015. Se on yksi ensimmäisistä palveluistamme Valmet Oy:lle. Kumppanuus Valmetin kanssa on jatkunut koko yrityksen historian ajan. Tätä päivitystä kirjoittaessa käynnissä on 16. valmennusryhmä ja yhteistyösopimus allekirjoitettiin tämän vuoden alussa. Tämän asiakascasen kautta haluan nostaa esille yhden ryhmädynamiikan tärkeistä ilmiöistä: erilaisuus päätöksenteossa.

Valmetin Suomen myyntiryhmän kanssa aloitimme 25.5.2015 ryhmädynamiikkavalmennuksen ryhmän jäsenten erilaisiin temperamentteihin perehtymällä sekä käytännössä kokeilemalla millaisia haasteita stereotyyppisesti eri temperamenttien kohtaamiset tarjoavat esimerkiksi päätöksenteossa.

4.6.2015 vietimme päivän ryhmädynamiikan parissa ArtCatering:n hyvässä huomassa.

Erilaisuus päätöksenteossa: 2-3 henkilöä käyttää yli 70% ryhmän ajasta

Ryhmän päätöksiä ja keskustelua ohjaavat aina aktiivisimmat henkilöt. Ryhmän tekemissä päätöksissä painottuu siis 2-3 henkilön mielipiteet erittäin vahvasti. Kokemukseni mukaan alle 10 henkilön ryhmän päätöksentekoprosessin aikana yli 70% puheeseen eli vaikuttamiseen käytetystä ajasta ryhmästä äänessä ovat 2-3 henkilöä. Näin asian kuuluukin olla – kyseessä ovat ryhmädynamiikan lainalaisuudet ainakin roolien ja vastaroolien sekä persoonallisuuserojen osalta. Haastavampi osa ilmiötä on se, ovatko aktiivisimpien henkilöiden ajatukset arvokkaampia kuin passiivisempien? Jääkö ryhmissä paljon arvokkaita ideoita vain yksittäisten henkilöiden omaan pääkoppaan?

”Perustehtävää voi suorittaa täydellisesti sanomatta sanaakaan”

Kuten tämän ryhmän pienryhmäistunnossa eräs henkilö totesi: ”Voin suorittaa perustehtävää äärettömän hyvin, vaikka olen hiljaa”. Hiljaisuus ei todellakaan tarkoita sitä, että henkilö olisi poissa perustehtävän ääreltä tai ettei hänellä olisi äärettömän oleellisia ajatuksia mielessään. Hän saattaa olla sellaisessa roolissa ryhmässä, ettei tilaa vaikuttamiseen isosti ole tai hän jää miettimään ajatustaan sen verran muita pidempään, että ryhmä ehtii jo asian päättää ja siirtyä seuraavaan asiaan. Tämä ei ole tietysti sen enempää ryhmän tai yksilön vika vaan ominaisuus. Ratkaisuna on ymmärtää ilmiö. Päätösten teossa tulee käyttää erilaisia toimintatapoja. Toisten ryhmäläisten tulee osata ottaa erilaisuus huomioon ja hiljaisemman yksilön tulee opetella pyytämään aikalisää itselleen tarvittaessa.

Odotukset ylittyivät 71%:sti – onnistumiseen tarvitaan aina koko ryhmä

On aika ottaa hattu pois päästä ja olla nöyrästi kiitollinen. Tavoitteena on ylittää asiakkaan odotukset, mutta se ei aina onnistu. Tällä kertaa se onnistui paremmin kuin koskaan. Yksin kun töitä tekee, ei aina voi olla varma kuinka lähellä oma tunne on todellisuutta – siksi nopea asiakaspalaute heti asiakaskokemuksen jälkeen on erityisen tärkeää. Tämän valmennuspäivän jälkeen minulla oli hieman epävarma tunne onnistumisestani. Usein juuri tuo tunne näyttäisi korreloivan onnistumisen kanssa. Se on nyt tullut todistettua, että epäonnistumisen voin saada aikaan ihan yksinkin, mutta onnistumiseen tarvitaan aina koko ryhmä.

Täyttyvätkö odotukset seuraavalla kerralla?

Odotusten ylittäminen onnistumisen jälkeen on tunnetusti erityisen vaikeaa. Onnistuminen tuo hyvän olon puseroon ja vaarana on lähteä väärällä asenteella seuraavaan koitokseen. Tämäkin ilmiö on vain tiedostettava ja panostettava seuraavaan kertaan entistä tarmokkaammin. Kokeiltaisiinko sinun ryhmäsi kanssa?

Palaute ValmetPalaute valmennuksesta

”Ryhmä varmasti tarvitsee tällaisia kokoontumisia. Kokonaisuudessaan kasvattava ja ajatuksia herättävä päivä.”

Avoimet palautteet valmennuksen jälkeen:

”Olipa mahdottoman mielenkiintoinen ja hauska päivä! Ohjelma rakentui toiminnallisten tehtävien varaan, joita siivittivät varsin mielenkiintoiset teoriaosuudet. Pienessä huoneessa tehty 1,5 tunnin ryhmätehtävä oli mielenkiintoinen kokemus!”

”Opin paremmin tuntemaan työkavereitani, ja jaoimme yhteisen vaiherikkaan päivän. Arvostan ihmisten avoimuuttaa päivän aikana.”

”Uskon että jatkossa yhteistyö on entistä välittömämpää ja rennompaa. Mielenkiinnolla odotan raporttia, jonka päivästä saamme. Ehkä sieltä voisi saada oppia omaan ryhmäkäyttäytymiseen.”

”Jatkossa varmaankin keskustelemme enemmän asioista, ja mietimme ryhmä tarkoitusta ja tavoitteita.”

”Ryhmässä oleminen on varmasti merkityksellisempää tämän jälkeen.”

”Markku, sinun maanläheinen ja aito tapasi toimia kouluttajana on oikein virkistävä. Syntyy vaikutelma, että olet omana inhmillisenä itsenäsi ilman vahvoja rooleja.”

” ArtCatering toimi loistavasti tässä tilaisuudessa!”

”Tiivis päivä, hyvin vedetty ja valmisteltu. Vetäjän omat kokemukset ja esimerkit mielenkiintoisia, antaa koulutukselle ”syvyyttä”.”

”-Mukava päivä
-koulutusmateriaali erittäin hyvä
-kouluttaja perehtynyt tosi hyvin asiaansa ja veti homman hienosti läpi”

”Päivä toimi hyvin tämän ryhmän tarpeisiin. Avasi keskustelun ryhmän olemassaolosta ja tavoitteista. Päivä toi esiin ryhmän voimavarat sekä sisäisen samanhenkisyyden.”
”Tapahtuman järjestelyt ja paikka oli suotuisa tämän kaltaiselle toiminnalle.
Ohjelma ja sen sisältö täytti päivän ja piti yllä mielenkiinnon koko ajan.”

”Päivässä oli hyvä sisältö ja kaikki meni hienosti. Esitetyt materiaalit tukivat tilaisuutta ja selvästi materiaalien sekä harjoituksien valintaan oli kiinnitetty huomiota. Ryhmä varmasti tarvitsee tällaisia kokoontumisia. Kokonaisuudessaan kasvattava ja ajatuksia herättävä päivä. Kiitos!”

”Ryhmä varmasti tarvitsee tällaista johdatusta, jotta jonain päivänä ryhmä saa mitattua ulos hyödyn ryhmästä ja ei enää toimita pelkkinä yksilöinä. ”

”Hyvä sessio! Yksilöraportit olivat osuvia, ja ryhmäyhteenveto mielenkiintoinen ja silmiä avaava. Tilaisuus oli vapaamuotoinen ja jonkin verran keskusteleva. Markku on läsnä omana, inhmillisenä itsenään, mikä on varsin virkistävää. ”

”Kouluttaja oli perehtynyt asiaansa kunnolla”

– Markku –

Lue lisää: