Ryhmähenki+: Ryhmäsi kehitysprosessi

Kirjoitettu 02.09.2014

Ollakseen toimiva ryhmä, ryhmän jäsenten tulee tietoisesti kehittää omaa toimintaansa ja käyttäytymistä ryhmässä. Ryhmä ei toimi tehokkaasti ryhmänä sattumalta, vaan se tarvitsee ymmärrystä ryhmässä tapahtuvista ilmiöistä sekä parempaa tuntemusta ryhmässä olevista jäsenistä. Hyvinvoinnin Suurlähettiläät on kehittänyt palvelukonseptin, joka on saanut loistavan vastaanoton kaikkien asiakkaidensa parissa. Asiakkaina ovat olleet muun muassa Airbus Defence and Space System, Valmet sekä ISS.

Esimies ei yksinään voi tehdä ryhmästä toimivaa tiimiä

Konseptin ensimmäinen peruskivi on, että kehitysprosessissa mukana on työelämän todellinen ryhmä – ei esimerkiksi satunnainen nippu esimiehiä. Esimiehellä on tärkeä rooli ryhmässään, mutta niin on kaikilla muilla ryhmän jäsenilläkin. Tiedätkö millaisia muita rooleja ryhmässäsi on? Mitkä rooleista vievät ryhmääsi eteenpäin? Kenen rooleja pitäisi tarkentaa, jotta ne eivät heikentäisi ryhmäsi suoritusta.

Helpoin ja paljon käytetty tapa näinä laskusuhdanteen hetkinä on käynnistää YT:t ja heittää ”hankalimmat” työntekijät pois. Poikkeuksia lukuun ottamatta se ei auta. Ryhmässä on aina tietynlaisia rooleja ja ne täyttyvät kuin ekologiset tyhjiöt – hankalienkin roolien kohdalla. Ymmärtämättä ryhmissä olevia ilmiöitä ja käsittelemättä niitä, ryhmä ei etene kehityspolullaan – päinvastoin, se palaa alkupisteeseen.

Mitä ryhmäsi jäsenet pelkäävät tai arvostavat?

Toinen peruskivi on ryhmän jäsenten paremmin tunteminen. Millaisia IHMISIÄ ryhmässäsi on – temperamentiltaan, arvoiltaan tai tunteiltaan? Tämä on ollut oman 15-vuotisen esimiesurani tärkeimpiä kiviä. Tiedätkö mitä ryhmäsi jäsenet pelkäävät tai mitä he arvostavat, mistä he innostuvat tai hermostuvat, entäpä millaiseksi he kokevat olonsa ryhmässä. Usein työskennellään vuosia samassa ryhmässä tietämättä työkaverista yhtään mitään. Useampaan kertaan olen saanut palautteen, että päiväni aikana opin tuntemaan työkaveriani enemmän kuin viimeisten kahden tai kolmen vuoden aikana yhteensä.

Juuri sinun ryhmässäsi läsnä oleviin ilmiöhin!

Kolmas konseptin peruskivistä on kokemuksellisuus. Kehityspäivän aikana ei juurikaan kuulla luentoja, vaan päivä rakentuu tekemisen ja kokemisen ympärille. Vahvimmat omat oppimiskokemukseni olen saanut juurikin kokonaisvaltaisista kokemuksista – en pelkästään kuulemisesta. Kehityspäivän ohjelma on alussa hyvin avoin. Opettelemme yhdessä havainnoimaan ja analysoimaan juuri kyseessä olevan ryhmän ilmiöitä ja tartumme käsittelemään niitä. Minulla on matkassa iso teoriapankki, josta löydämme taustaa kulloinkin esille tuleviin ilmiöihin. Kun merkittäviä ilmiöitä löytyy, pyritään niitä raapimaan pintaa syvemmältä ja oivaltamaan mistä ilmiö aiheutuu ja mikä merkitys sillä on ryhmälle.

Suoraa ja rehellistä

Minua on kutsuttu maallikkosaarnaajaksi ryhmädynamiikan saralla. Olen ottanut sen kunnianosoituksena. Minulla ei ole psykologin tai kasvatustieteen opintoja EMBA-ohjelman sisältöä enempää, vaan kaikki perustuu suureen kiinnostukseen ihmisen ja ryhmien toimimisesta sekä pitkästä esimieskokemuksesta. Minua eivät sido ammattikuntien valat tai velvollisuudet. Voin siis sanoa asioita hyvinkin suoraan – se on vain minun näkemykseni asiasta, ei mikään virallinen diagnoosi. Asiakkaillani on mahdollisuus käyttää sanomaani hyväksi tai olla käyttämättä. Yleensä sanomisiani on kiitelty ja hyväksikäytetty. Sanomiset eivät jää vain sanomisiksi, vaan teen kattavan analyysin videomateriaaleineen päivän havainnoista. Pyydä esimerkkiraportti, lähetän sen sinulle sähköpostitse.

Aloita nyt matka ryhmäsi kanssa kohti seuraavaa kehitysaskelta!

Ryhmän kehittyminen on prosessi. Kaiken voi aloittaa yhdestä tai jopa puolikkaasta päivästä, mutta tärkeää on panostaa ryhmän toimintaan säännöllisesti ja saada siitä pysyvä tapa ryhmän arkeen. Hyvinvoinnin Suurlähettiläät ovat mukanasi silloin kuin ulkopuolista apua tarvitaan. Yksittäinen kehityspäivä voidaan rakentaa lähes minkä teeman ympärille tahansa – sen takaavat yhteistyösopimukset useiden elämysmatkailuyritysten kanssa.

Lue lisää asiakaspalautteista…

Otahan yhteyttä

Markku Pykäläinen, Hyvinvoinnin Suurlähettiläs

p. +358 40 593 9861