Ryhmän kiinteys

Kiinteys – suurin tekijä suorituskykyyn?

Kirjoitettu 03.06.2015

Näin on, mikäli uskomme A. Carronin kokoamaa yhteenvetoa erilaisista ryhmän suorituskykyyn liittyvistä tutkimuksista.

Kiinteys – Voimat, jotka pitävät sinut ryhmässäsi

Mitä ryhmän kiinteydellä tarkoitetaan? Kiinteydellä tarkoitetaan kaikkia niitä voimia, jotka johtavat jäsenen pysymiseen ryhmässä. Kiinteys näkyy myös tyytyväisyyden kokemuksena siitä, että ryhmä tyydyttää jäsentensä tunnetarpeita.

Tehtävää sekä tunnetta

Koko ryhmän elinkaaren aikana, mutta varsinkin muodostumisvaiheessa, ryhmää koossapitävä voima on itse tehtävä. Vasta tehtävää suoritettaessa jäsenten välille alkaa muodostua tunnesuhteita. Tunnesuhteilla tarkoitetaan ryhmän sisäisiä henkilökemioita. Kiinteyteen vaikuttaa esimerkiksi ryhmän menestyminen itse tehtävässään.

Kiinteyden tekstuuri vaikuttaa yksilön tapaan toimia

Pohditaan vaikkapa tappioputkessa olevaa urheilujoukkuetta. Usein pienryhmänä on joukko pelaajia, jotka eivät mahdu avauskokoonpanoon. Jos ryhmän koossapitävänä voimana on pelkästään yksilön tehtävä (menestyä urheilijana kyseisen ryhmän kautta), on tällaisen pienryhmän helppo lähteä kritisoimaan valmentajaa tai kokoonpanossa olevia pelaajia. Jos puolestaan kiinteyden koossapitävänä voimana ovat sosiaaliset tunnesuhteet, kyseisen roolin pelaajien keskittyminen voi kohdistua koko joukkueen tukemiseen. Pakkohan tähän on heittää fiilistelypalaksi loistava esimerkki kyseisestä roolista vuodelta 1995 – ladies and gentlemen: Jukka Tammi.

Mihin teidän ryhmänne kiinteys pohjautuu?

Työelämässä tätä voi pohtia omalta kohdaltaan jokainen vaikkapa toimintana YT-tilanteessa. Lähdetkö varmistamaan, että pelastat oman työpaikkasi vai lähdetkö tukemaan ryhmääsi kohti parempia suorituksia?

Summeerauksena: ryhmän kiinteys on seurausta yksilön kokemasta vetovoimasta sekä tehtävään että ryhmän jäseniin sosiaalisesti. Lisäksi kiinteys on seurausta myös ryhmän yhtenäisyydestä tehtävää suoritettaessa sekä sosiaalisesti.

Kiinteys

Kiinteys – moninaista ja dynaamista

Mutta koska tämä on ryhmädynamiikkaa – kiinteyskin on hyvin dynaaminen käsite. Hyvin kiinteä ryhmä voi erilaisten tapahtumien seurauksena muuttua nopeastikin hyvin hajanaiseksi. Lisäksi voi olla niinkin, että erittäin hajanainen ja yksilökeskeinen ryhmä menestyy tehtävässään erinomaisesti. Näin se vain on. Pokerissakin toisinaan voittaa 27offareilla ässäparin – mieluummin kuitenkin pelaan ässäparilla.

Ajatusten taustalla jälleen kerran loistava Rovion Esan kirja ”Ryhmäilmiöt liikunnassa”.

– Markku –