Esihenkilötyön kehitys toi tuloksia Sakupella

Kirjoitettu 13.03.2023

Esihenkilötyön pitkäjänteinen kehittäminen toi tuloksia Sakupella

Sakupen esihenkilötyön kehittäminen yhteistyössä Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden kanssa aloitettiin syksyllä 2019. Kehitysprosessi kesti kaikkiaan vähän yli kaksi vuotta. Tapaamisia osallistujien kanssa oli lähes kuukausittain. Kehitysprosessin valmennuksen sisältönä oli:

 • 360-tutkimus
 • 360-tulosten ryhmäpurku
 • 360-tulosten mukaiset henkilökohtaiset sparraukset
 • 3 valmennuspäivää (8h) kahdessa ryhmässä Leppävirralla
 • 10 ryhmätyönohjausta (1,5h) kolmessa ryhmässä: Joensuussa, Jyväskylässä ja Siilinjärvellä

Katso tästä kehitysprosessin jälkeiset päällimmäiset fiilikset Jyväskylän yksiköstä. Videolla kuullaan valmennuksessa mukana olleen esihenkilön näkemys prosessista sekä tärkeimpänä työntekijän kokemus siitä, miten esihenkilöiden kehitys on näyttäytynyt arjessa.

Osallistujien palaute koko kahden vuoden valmennusprosessista

Osallistujien asiakaskokemusta mitattiin NPS-suositteluindeksillä. 21 vastaajasta viisi henkilöä antoi täyden 10, 14 henkilöä 9 ja kaksi henkilöä 8.

 

Millaisia muutoksia esihenkilötyön kehittäminen toi osallistujille?

 • Varmuutta ja rohkeutta on tullut lisää omaan tekemiseen.
 • Auttoi luokittelemaan ongelmia ja sen jälkeen keskittymään kriittisimpään.
 • Pohtimaan ja tarvittaessa muuttamaan omaa toimintaani.
 • Viestintä ja palautteen anto sekä vastaanotto ovat kehittyneet.
 • Paljon uusia asioita on tullut ja osa niistä on jo säännöllisesti käytössä.
 • Kehitystä on tapahtunut, yllättävintä on, että olen saanut siitä myös palautetta.
 • Johtaminen on ryhdistynyt.
 • On tullut hyödyllistä tietoa esimiestyötä tekeville, varsinkin niille, jotka ovat päässeet esimiesasemaan hyvän työsuoritteen saattelemana. Kouluja käyneelle ja johtamista opiskelleelle hyvää kertausta.
 • Avointa ja välitöntä keskustelua esimiesten ja johdon välillä. Alentaa kynnystä myös jatkossa.
 • Itseni tuntemus on lisääntynyt ja ymmärrän paremmin oman toiminnan vaikutukset toisiin.
 • Esihenkilötyö on syvällisempää ja keskityn siihen enemmän kuin ennen.
 • Yrittänyt olla läsnä tuotannossa enemmän.
 • On saanut lisää varmuutta ja ymmärrystä ihmisten käyttäytymisestä.
 • Olen saanut eri tilanteisiin uusia ”työkaluja”.
 • Olen saanut paljon hyviä työkaluja esimiehenä toimimiseen.
 • Olen enemmän tietoinen omasta toiminnasta.
 • Aihealueet tuttuja. Olen kehittynyt arvioimaan omaa käyttäytymistäni esimiehenä ja tunnistamaan muiden käyttäytymistä.

Viimeisenä valmennuspäivänä jokainen toi esille yhden tärkeimmän noston koko kehitysprosessista. Tällaisia nostoja tuli:

 • Oikein hieno prosessi, josta oli kerrankin hyötyä.
 • Lähentää porukkaa.
 • Meillä sallittiin kiusaaminen aiemmin – ei enää. Kiitos tämän valmennuksen.
 • Hyvinvoinnin Suurlähettiläät on muuttanut Sakupen kulttuurin.
 • Yhteiset pelisäännöt selkiytyivät.
 • Keskinäinen yhteys on parantunut.
 • Parantanut Me-henkeä
 • Keskusteltu myös luottamuksellisista asioista
 • Vaikeat asiat vain vaikeutuvat pitkittyessään.
 • Auttaa, että tietää kuinka ihminen toimii.
 • Työnohjaukset ovat olleet hyviä.
 • Koko paketti on ollut hyvä.
 • Tullut itseluottamusta olla toisten ihmisten ”edessä”.
 • Yhteisöllisyys on lisääntynyt.
 • Avoimuus ja luottamus ovat lisääntyneet.
 • On laitettu itsemme peliin.
 • Näkemys ja osaaminen jakaantuu.
 • Hyvä porukka
 • Työnohjaajalla oli oikea asenne. Lopulta oli oikeasti hyvä!
 • Valmentava johtaminen, olen oppinut kysymään
 • Puuttuminen parantunut
 • Työnohjauscaset auttoivat käytännössä.
 • Oivalluksia tullut, mitä voisi tehdä toisin.
 • Ikinä ei ole valmis.
 • Löytynyt keinoja, kuinka olla parempi esimies.
 • Paljon saatiin yhdessä aikaan.
 • Hyviä asioita palautella mieleen
 • Hyvä, että on saatu harjoitella.
 • Kiitokset valmentajalle. On kokemusta ja osaamista.
 • Kiva valmennus! Sain paljon eväitä esimiehenä työskentelyyn.

SYKSYLLÄ 2024 TARJOLLA TUOTANNON ESIHENKILÖIDEN ETÄVALMENNUS – LUE LISÄÄ

Mitä esihenkilötyön kehitysprosesseissamme tapahtuu?

Katso video tästä – se sisältää myös Sakupen paikallisjohtajan näkemyksen palveluistamme!

Tästä löydät tarkemman kuvauksen esihenkilötyön kehitysprosessista hintaesimerkkeineen