temperamentti

Temperamentti: Onko teillä erilaisuutta?

Kirjoitettu 26.11.2015

Sain olla valmentamassa yhden tunnin ajan erään päiväkodin varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Valmennuksen teemana oli temperamentti ja sen vaikutuksen ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Tunti on kovin lyhyt aika, josta puolet käytimme etukäteiskyselyn vastausten käsittelyyn ja puolet temperamentteihin liittyvän kanssakäymisen harjoitteluun.

Olen teettänyt nyt noin 70 temperamenttikyselyä ja vastaukset varhaiskasvatuksessa poikkesivat merkittävästi aiemmista vastauksista. Kohdehenkilöt aiemmin ovat olleet teollisuudessa työskenteleviä henkilöitä. Kyselyihin osallistuneet teollisuuden henkilöt ovat olleet työtehtäviltään hyvin heterogeenisiä: ryskätyöstä asiantuntija- ja johtotehtäviin. Yhteenveto vastauksista on alla:

Erilaisuus

Temperamentti: Teollisuudessa voimakastahtoisuutta, varhaiskasvatuksessa hyväntahtoisuutta

Lähes kaikki teollisuuden henkilöt ovat ”punaisia” eli suoraviivaisia, asiakeskeisiä ja voimakastahtoisia. Varhaiskasvatuksen työntekijät puolestaan ovat lähes puhtaasti joko ”vihreitä” tai ”keltaisia” eli ystävällisiä, mielikuvituksellisia, innostuneita ja ihmiskeskeisiä.

Itse ilmiö ei yllätä. Teollisuudessa pärjää voimalla ja kovuudella. Kun seuraa uutisia jatkuvista YT:istä ja lakkoilusta, niin ei siellä näytä sijaa olevan toisen huomioonottamiselle tai uusille innovatiivisille ajatuksille. Varhaiskasvatuksessa puolestaan ihmisläheisyys, hyväntahtoisuus ja toisen huomioiminen ovat varmasti työtä helpottavia luonteen piirteitä.

Enemmän erilaisuutta ja uusia näkökulmia

En näe ilmiötä hyvänä asiana. Itse uskon erilaisuuden voimaan. Erilaiset ihmiset näkevät maailman eri tavalla ja tuottavat erilaisia ajatuksia. Jos työyhteisö pystyy toimimaan niin, että aidosti erilaiset ajatukset käsitellään tasavertaisesti, on se varmasti iso vahvuus ja kilpailuetu. Teorioiden ja kokemuksenkin perusteella todennäköisempää kuitenkin on, että introvertimpien ihmisten ajatukset eivät tule koskaan esille tai ainakaan niitä ei noteerata samalla painoarvolla kuin extroverttien. Tämän pienen tutkielman perusteella voi jopa todeta, että introvertit ”siniset” ovat kadonneet teollisuudesta. Heidän tyypillisiä ominaisuuksia ovat perusteellisuus, laaja-alaiset näkemykset ja pitkän aikavälin suunnitelmallisuus. Mihin lie kyseiset ihmiset hakeutuneet, kvartaalitalousko heitti heidät pois teollisuudesta – ehkäpä he jonain päivänä jostain tulevat vastaan.

On tärkeää ymmärtää, että temperamentti on vain yksi osa ihmisen persoonallisuutta eikä se välttämättä korreloi ihmisen ulkoisen käyttäytymisen kanssa.

Varhaiskasvatuksen työntekijöiden palaute valmennuksesta

  • Asian ydin tuli esille, vaikka aikaa oli vain tunti.
  • Lyhyessä ajassa todella hienosti ajatuksia herättävä ilta – sain työkaluja omaan työhön ja ymmärrystä 🙂
  • Tykkäsin kovasti tyylistäsi, tavastasi esittää asioita, asiasisällöstä sekä huumoristasi! Taisi olla lappilaista läppää? Vai kuuluukohan sanoa lappalaista…
  • Olisin toivonut paljon pidempää aikaa tämän ajatuksia herättävän asian käsittelyyn. Kokonainen koulutuspäiväkään ei olisi liian pitkä aika, mikäli toivoisi esille nousseiden asioiden johtavan käytännön korjaaviin toimiin. Kiitos vielä!
  • Mielenkiintoisesti saatu työntekijöiden vastauksista koottua persoonallisuuden piirteitä ja luonnetta. Kiinnostavasti esitetty!
  • Sait porukan hyvin kasaan ja kaikki tuntui olevan kiinnostuneita. Todella mielenkiintoisia aiheita, pomot olisivat kyllä saaneet antaa sinulle aikaa koko kaksituntisen, minkä olimme koululla. Kiitos!
  • Jatka samaan malliin!

 

 

odotus

 

hyoty

– Markku –

Lue lisää: