fbpx

Tietosuojaseloste

Hyvinvoinnin Suurlähettiläät Oy

1.REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Hyvinvoinnin Suurlähettiläät Oy

Y-tunnus: 3013450-1

Osoite: Väliharjuntie 22, 40800 Vaajakoski

 

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Yritys: Hyvinvoinnin Suurlähettiläät Oy

Nimi: Markku Pykäläinen

Osoite: Väliharjuntie 22, 40800 Vaajakoski

Puhelinnumero: +358 40 593 9861

Sähköpostiosoite: markku.pykalainen@hyvinvoinninsuurlahettilaat.com

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Yksityisyyden suoja on tärkeä asia meillä Hyvinvoinnin Suurlähettiläillä. Tämä tietosuojalomake on tehty sitä varten, että tiedät mitä tietoja me keräämme ja miksi. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja potentiaaliseen asiakkuuteen liittyen sekä palveluiden markkinoinnissa ja asiakasviestinnässä.

4. TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE

Tietoja kerätään ja käsitellään henkilön suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Keräämämme tieto pitää sisällään muun muassa seuraavia tietoja: Yksilöinti- ja yhteystiedot, yrityksen nimi ja muut viralliset tiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot sekä sähköisten palveluihin liittyvät tiedot kuten uutiskirjeen tilaaminen.

6. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja:

  • Henkilöltä itseltään.
  • Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa.
  • Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Mikäli rekisterinpitäjä myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, voidaan tietoja luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille. Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää sellaisille rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ja rekisterinpitäjän ohjeistamana. Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanilla ei tällöin ole oikeutta käsitellä henkilötietoja omaan lukuunsa.

9. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. REKISTERIN SUOJAUS

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin