tunteet ja niiden sanoittaminen

Tunteet ja niiden sanoittaminen työssä

Kirjoitettu 06.06.2019

Millaisia keskusteluja käytte työyhteisöissänne ja ovatko ne merkityksellisiä?

Usein pelkkää keskustelua ei koeta arvokkaaksi – ei varsinkaan, jos keskustelunaiheena ovat tunteet. Olisi saatava vähintäänkin muutama ranskalainen viiva fläpille, jotta koettaisiin keskustelun onnistuneen. Totta on, että organisaatioissa on paljon turhaakin jauhantaa. Tosin paikkansa silläkin, kunhan määrä pysyy kurissa. Väitän, että kaikkein merkityksellisimmät keskustelut jäävät kuitenkin käymättä. Syy tähän on, ettei työyhteisön psykologinen turvallisuus riitä oikeisiin keskusteluihin – ihmiset pelkäävät näyttää vajavaisuutensa ja haavoittuvaisuutensa, vaikka ne ovat luonnollinen osa meistä jokaista. Pelätään menettää ne kasvot, jotka on vaivalla saanut rakennettua.

Työnohjaukset ovat paikka, jossa parhaimmillaan päästään merkityksellisiin keskusteluihin ja päästään sanoittamaan yhdessä osallistujien tunteita ja kokemuksia. Videolla muutama esimerkki tällaisista keskustelun aiheista. Kuuluuko sinun mielestäsi tunteiden sanoittaminen työyhteisön arkeen?

– Markku –

Lue myös: