tunteet

Tunteet ja niiden sanoittaminen työssä

Kirjoitettu 06.06.2019

Millaisia keskusteluja käytte työyhteisöissänne ja ovatko ne merkityksellisiä?

Usein pelkkää keskustelua, ja varsinkin jos aiheena ovat tunteet, ei koeta arvokkaaksi, vaan olisi saatava vähintäänkin muutama ranskalainen viiva fläpille, jotta koettaisiin keskustelun onnistuneen. Totta on, että paljon organisaatioissa on turhaakin jauhantaa ja paikkansa silläkin, kunhan määrä pysyy kurissa. Väitän, että usein kaikkein merkityksellisimmät keskustelut jäävät käymättä. Syy tähän on, ettei työyhteisön psykologinen turvallisuus riitä oikeisiin keskusteluihin – ihmiset pelkäävät näyttää vajavaisuutensa ja haavoittuvaisuutensa, vaikka ne kuuluvat meille jokaiselle. Pelätään menettää ne kasvot, jotka vaivalla on yhteisöön saanut luotua.

Työnohjaukset ovat paikka, jossa parhaimmillaan päästään merkityksellisiin keskusteluihin ja päästään sanoittamaan yhdessä osallistujien tunteet ja kokemuksia. Videolla muutama esimerkki tällaisista keskustelun aiheista. Kuuluuko sinun mielestäsi tunteiden sanoittaminen työyhteisön arkeen?

– Markku –

Lue myös: