työnohjaus

Työnohjaus mahdollistaa kehittymiseen

Kirjoitettu 26.03.2021

Työnohjaus, mentorointi, coachaus… Työn ja ajattelun kehittämismenetelmiä on lukuisia, unohtamatta yrityksen sisällä olevia koulutusohjelmia ja perehdyttämistä. Usein voi olla myös hieman hankala erottaa menetelmiä toisistaan, ja päättää mikä olisi juuri oman kehittymisen kannalta paras menetelmä. Hyvinvoinnin Suurlähettiläillä työnohjaukset ovat tiivis osa valmennusprosesseja. Itselläni ei ollut työnohjauksesta aiempaa kokemusta ja päätin, että paras tapa tutustua tähän, olisi osallistua itsekin tällaiseen prosessiin.

Onko työnohjauksesta minulle hyötyä?

Työnohjaus terminä on hieman harhaanjohtava. Se kuulostaa minusta ehkä enemmän siltä, että se liittyy työhönopastukseen tai perehdyttämiseen mutta todellisuudessa se on kaikkea muuta. Sen tavoitteena on työhön ja työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tulkitseminen ja jäsentäminen yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa. Usein siis vain vuorovaikutusta, keskustelemista ja kuuntelemista. Työnohjausta voidaan käyttää myös ryhmän tai työyhteisön ohjauksellisena menetelmä, jolloin kokoonnutaan ryhmänä. Työnohjauksen näkökulma on laajempi kuin esimerkiksi coachauksessa, ja siinä pyritään pysähtymisen ja asioiden laajemman ymmärtämisen kautta saamaan aikaan pitkäjänteistä kehitystä ja muutosta.

Kuka voi osallistua työnohjaukseen?

Itselläni ei ollut varsinaisesti mitään työhön liittyvää ongelmaa, jonka takia olisin halunnut päästä työnohjaukseen. Keskustelimmekin tästä asiasta oman työnohjaani kanssa, ja hänen mukaansa tämä olikin ihannetilanne työnohjauksen aloittamiseksi. Parhaimmillaan ohjaus onkin ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyä, mutta valitettavan usein prosessi aloitetaan vasta siinä vaiheessa, kun kaikki muut keinot on käytetty. Voinkin siis suositella työnohjausta kaikille, jotka haluavat kehittyä ja sparrata työhön liittyviä asioita ulkopuolisen henkilön kanssa mutta eivät odota pikavoittoja tai nopeita tuloksia ammatillisen kasvun ja oman kehittymisen suhteen. Silläkään ei ole väliä oletko ollut nykyisessä työssäsi vasta vähän aikaa vai oletko jo työyhteisösi konkari.

Miten työnohjaus etenee?

Työnohjaukseen kuuluu yleensä noin kuukauden välein toistuvat tapaamiset sekä kotitehtävät. Työnohjauksen aloituksen yhteydessä määritellään tavoitteet sekä käydään läpi pelisäännöt ja ohjattavan toiveet. Oma tavoitteeni ja toiveeni oli, että ohjauksessa voisin keskustella ja nostaa esiin työhöni liittyviä asioita, työn tekemisen tapoja sekä pohtia omia toimintamallejani erilaisissa tilanteissa. Ja ehkä suurin tavoitteeni onkin löytää hetki näiden teemojen ääreen pysähtymiselle, mitä harvoin muuten arjen tohinassa tulee tehtyä. Hyvä työnohjaaja antaakin riittävästi aikaa ohjattavan omalle ajattelulle eikä tarjoa liikaa valmiita vastauksia. Parhaimmat oivallukset tulevatkin keskustelun ja vuorovaikutuksen kautta. Näitä uskonkin saavani omasta työnohjauksesta.

Katso tästä asiakkaidemme kokemuksia kehitysprosesseista, joissa työnohjaus on ollut vahvasti mukana!

-Kaisa-