Työyhteisön valmennus

Kirjoitettu 10.05.2021

Ollakseen toimiva ryhmä, ryhmän jäsenten tulee tietoisesti kehittää omaa ja työyhteisön toimintaa ja käyttäytymistä. Ryhmä ei toimi tehokkaasti ryhmänä sattumalta, vaan se tarvitsee ymmärrystä ryhmässä tapahtuvista ilmiöistä sekä parempaa tuntemusta ryhmässä olevista jäsenistä. Työyhteisön valmennus hyötyy usein ulkopuolisen valmentajan mukanaolosta, joka ohjaa ryhmää eteenpäin ja tuo uudenlaisia näkökulmia ryhmän toimintaa. Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden valmennusprosessi on rakentunut kokemusten perusteella ja kehittynyt vuosien saatossa.

Esimies ei yksinään voi tehdä ryhmästä toimivaa tiimiä

Työyhteisön valmennuksen ensimmäinen peruskivi on, että kehitysprosessissa mukana on työelämän todellinen ryhmä – ei esimerkiksi satunnainen nippu esimiehiä. Esimiehellä on tärkeä rooli ryhmässään, mutta niin on kaikilla muilla ryhmän jäsenilläkin. Tiedätkö millaisia muita rooleja ryhmässäsi on? Mitkä rooleista vievät ryhmääsi eteenpäin? Kenen rooleja pitäisi tarkentaa, jotta ne eivät heikentäisi ryhmäsi suoritusta.

Helpoin ja paljon käytetty tapa on käynnistää YT:t ja heittää ”hankalimmat” työntekijät pois. Poikkeuksia lukuun ottamatta se ei auta. Ryhmässä on aina tietynlaisia rooleja ja ne täyttyvät kuin ekologiset tyhjiöt – hankalienkin roolien kohdalla. Ymmärtämättä ryhmissä olevia ilmiöitä ja käsittelemättä niitä, ryhmä ei etene kehityspolullaan – päinvastoin, se palaa alkupisteeseen.

Mitä ryhmäsi jäsenet pelkäävät tai arvostavat?

Toinen peruskivi on ryhmän jäsenten paremmin tunteminen. Millaisia IHMISIÄ ryhmässäsi on – temperamentiltaan, arvoiltaan tai tunteiltaan? Tiedätkö mitä ryhmäsi jäsenet pelkäävät tai mitä he arvostavat, mistä he innostuvat tai hermostuvat, entäpä millaiseksi he kokevat olonsa ryhmässä. Usein työskennellään vuosia samassa ryhmässä tietämättä työkaverista yhtään mitään. Usein valmennuksen jälkeen palautteessa kerrotaan, että jo yhden valmennuspäivän aikana opin tuntemaan työkaveriani enemmän kuin viimeisten kahden tai kolmen vuoden aikana yhteensä.

Juuri sinun ryhmässäsi läsnä oleviin ilmiöihin!

Kolmas prosessin peruskivistä on kokemuksellisuus. Kehityspäivien aikana ei juurikaan kuulla luentoja, vaan päivä rakentuu tekemisen ja kokemisen ympärille. Vahvimmat omat oppimiskokemukseni olen saanut juurikin kokonaisvaltaisista kokemuksista – en pelkästään kuulemisesta. Kehitysprosessin ohjelma on alussa hyvin avoin. Opettelemme yhdessä havainnoimaan ja analysoimaan juuri kyseessä olevan ryhmän ilmiöitä ja tartumme käsittelemään niitä. Matkassa on iso teoriapankki, josta löydämme taustaa kulloinkin esille tuleviin ilmiöihin. Kun merkittäviä ilmiöitä löytyy, pyritään niitä raapimaan pintaa syvemmältä ja oivaltamaan mistä ilmiö aiheutuu ja mikä merkitys sillä on ryhmälle.

Aloita nyt matka ryhmäsi kanssa kohti seuraavaa kehitysaskelta!

Kaiken perustana on ryhmädynamiikka ja vuorovaikutus. Ryhmän jäsenet tuntevat toisensa heikkouksineen ja vahvuuksineen. Jokaisen rooli on selkeä ja myös ryhmän tavoite on kirkas. Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden valmennusprosessista ovat hyötyneet monenlaiset ryhmät johtoryhmistä ja organisaation koko työryhmään saakka. Onko sinun ryhmäsi seuraava?

Jos työyhteisön valmennus kiinnostaa niin ota yhteyttä!

    Lähetä viesti
    Tilaa Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden uutiskirje