työyhteisön

Työyhteisön valmennusprosessi

Kirjoitettu 02.09.2014

Ollakseen toimiva ryhmä, ryhmän jäsenten tulee tietoisesti kehittää omaa ja työyhteisön toimintaa ja käyttäytymistä. Ryhmä ei toimi tehokkaasti ryhmänä sattumalta, vaan se tarvitsee ymmärrystä ryhmässä tapahtuvista ilmiöistä sekä parempaa tuntemusta ryhmässä olevista jäsenistä. Hyvinvoinnin Suurlähettiläät Oy on kehittänyt prosessin, joka on saanut loistavan vastaanoton kaikkien asiakkaidensa parissa. Katso asiakaskokemuksia täältä.

Esimies ei yksinään voi tehdä ryhmästä toimivaa tiimiä

Työyhteisön kehitysprosessin ensimmäinen peruskivi on, että kehitysprosessissa mukana on työelämän todellinen ryhmä – ei esimerkiksi satunnainen nippu esimiehiä. Esimiehellä on tärkeä rooli ryhmässään, mutta niin on kaikilla muilla ryhmän jäsenilläkin. Tiedätkö millaisia muita rooleja ryhmässäsi on? Mitkä rooleista vievät ryhmääsi eteenpäin? Kenen rooleja pitäisi tarkentaa, jotta ne eivät heikentäisi ryhmäsi suoritusta.

Helpoin ja paljon käytetty tapa näinä laskusuhdanteen hetkinä on käynnistää YT:t ja heittää ”hankalimmat” työntekijät pois. Poikkeuksia lukuun ottamatta se ei auta. Ryhmässä on aina tietynlaisia rooleja ja ne täyttyvät kuin ekologiset tyhjiöt – hankalienkin roolien kohdalla. Ymmärtämättä ryhmissä olevia ilmiöitä ja käsittelemättä niitä, ryhmä ei etene kehityspolullaan – päinvastoin, se palaa alkupisteeseen.

Mitä ryhmäsi jäsenet pelkäävät tai arvostavat?

Toinen peruskivi on ryhmän jäsenten paremmin tunteminen. Millaisia IHMISIÄ ryhmässäsi on – temperamentiltaan, arvoiltaan tai tunteiltaan? Tämä on ollut oman 15-vuotisen esimiesurani tärkeimpiä kiviä. Tiedätkö mitä ryhmäsi jäsenet pelkäävät tai mitä he arvostavat, mistä he innostuvat tai hermostuvat, entäpä millaiseksi he kokevat olonsa ryhmässä. Usein työskennellään vuosia samassa ryhmässä tietämättä työkaverista yhtään mitään. Useampaan kertaan olen saanut palautteen, että jo yhden valmennuspäivän aikana opin tuntemaan työkaveriani enemmän kuin viimeisten kahden tai kolmen vuoden aikana yhteensä.

Juuri sinun ryhmässäsi läsnä oleviin ilmiöihin!

Kolmas prosessin peruskivistä on kokemuksellisuus. Kehityspäivien aikana ei juurikaan kuulla luentoja, vaan päivä rakentuu tekemisen ja kokemisen ympärille. Vahvimmat omat oppimiskokemukseni olen saanut juurikin kokonaisvaltaisista kokemuksista – en pelkästään kuulemisesta. Kehitysprosessin ohjelma on alussa hyvin avoin. Opettelemme yhdessä havainnoimaan ja analysoimaan juuri kyseessä olevan ryhmän ilmiöitä ja tartumme käsittelemään niitä. Minulla on matkassa iso teoriapankki, josta löydämme taustaa kulloinkin esille tuleviin ilmiöihin. Kun merkittäviä ilmiöitä löytyy, pyritään niitä raapimaan pintaa syvemmältä ja oivaltamaan mistä ilmiö aiheutuu ja mikä merkitys sillä on ryhmälle.

Aloita nyt matka ryhmäsi kanssa kohti seuraavaa kehitysaskelta!

Ryhmän kehittyminen on prosessi. Kaiken voi aloittaa yhdestä tai jopa puolikkaasta päivästä, mutta tärkeää on panostaa ryhmän toimintaan säännöllisesti ja saada siitä pysyvä tapa ryhmän arkeen. Hyvinvoinnin Suurlähettiläät ovat mukanasi silloin kuin ulkopuolista apua tarvitaan.

Lue lisää asiakaspalautteista…

Tutustu valmentajiimme ja ota yhteyttä