vaativuus

Vaativuus – rima liian korkealla

Kirjoitettu 24.11.2021

 

Haluat olla tehokas ja toimelias, pikkutarkka täydellisyyden tavoittelija. Vaadit itseltäsi paljon ja tavoittelet sekä valtaa että fyysisiä tavaroita. Asetat itsellesi korkeita tavoitteita ja kärsit suuresti, jos et ylläkään niihin. Pidät myös itseäsi laiskana tai tyhmänä jos et saavuta tavoitteita. Mikään ei kuitenkaan riitä sinulle vaan luot itsellesi jatkuvasti uusia tavoitteita ja kohteita, johon haluat päästä.

”Vaativa – ai, minäkö?”

Vaativuus tunnelukkona aiheuttaa sen, että henkilö on liian vaativa itseään ja omia suorituksiaan kohtaan. Saattaa kuitenkin olla niin, että hän ei itse huomaa olevansa erityisen vaativa. Vaativuus on niin luonnollinen osa omaa toimintaa ja henkilö on tottunut siihen, että koskaan ei voi olla tyytyväinen itseensä. Hän ei siis osaa ajatella, että hän olisi muita vaativampi.

Jatkuva täydellisyyden tavoittelu saattaa aiheuttaa paineita ja stressiä, ja tämä voi näkyä monenlaisia oireina kuten unettomuutena, paniikkikohtauksina tai esimerkiksi verenpaineen nousuna. Henkilö ei pysty rentoutumaan tai nauttimaan elämästä, koska hänellä on jatkuvasti tavoitteita mitä hänen pitäisi saavuttaa. Tavoitteiden saavuttaminen ei kuitenkaan tuo henkilön kaipaamaa tyydytystä vaan jättävät vain tyhjän olon ja halun saavuttaa taas jotain uutta. Tämä aiheuttaa siis loputtoman kierteen ja jossain tilanteissa esimerkiksi työuupumukseen sairastumiseen.

Vaativa myös muita kohtaan

Henkilö ei ole vaativa vain itseään kohtaan vaan kohdistaa sitä myös muihin sekä työyhteisössä että kotona. Hän siis vaatii muilta paljon ja odottaa muiden suoriutuvan täydellisesti. Jos näin ei tapahdu, henkilö on pettynyt ja pitää muita laiskoina ja saamattomina. Toisaalta toisten epäonnistuminen tuo henkilölle itselleen hyvänolon tunteen koska oma riittämättömyys saattaa hetkeksi unohtua.

Kun vaativuuden tunnelukosta pääsee eroon, henkilö pystyy rentoutumaan, joustamaan ja unohtamaan jatkuvan suorittamisen. Vaikka tavoitteita asetetaan, niiden tavoittelu ei täytä koko elämää ja kaikkea ei tarvitse tehdä täydellisesti. Myös ulospäin, toisia ihmisiä kohtaan henkilö muuttuu sallivammaksi ja hyväksyvämmäksi.

Vaativuuden tunnelukko näkyy työyhteisössä usein kireänä ilmapiirinä, jonka purkaminen vaatii avointa ja luottamuksellista keskustelua. Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden valmennusprosesseissa käsitellään usein tunnelukkoja ja sitä, miten ne vaikuttavat työyhteisön toimintaan. Parhaimmillaan valmennusprosessin aikana osallistuja pystyy avaamaan oman tunnelukkonsa ja siitä voi olla suuri apu sekä henkilölle itselleen että hänen ympärillä olevalle työyhteisölle.

 

-Kaisa

Lähteenä käytetty Kimmo Takasen kirjaa ”Tunne lukkosi”.