Paras esimies

Valmennusprosessissa vastaantulevia ilmiöitä

Kirjoitettu 11.08.2012

Käsiteltävät_ilmiöt

ESIMIESTYÖ

ALISUORITTAMINEN – kuinka saamaton saa olla?

 • Lisätunteja miehittämättömänä
 • Monikoneajo (palkannousuvaade), halu opetella / opettaa
 • Työtehtävien vaihto
 • Tarve nostaa motivaatiotasoa (sis. motivaatio)
 • Miten sparrata alaisia parempaan suoritukseen
 • Vastuun kantamisen parantaminen
 • Mitä esimies voi tehdä

 

PERUSTEHTÄVÄN MONINAISUUS

 

PALAUTE

 • Positiivisen palautteen voima
 • Negatiivisen palautteen vähentäminen
 • Virheiden salliminen – pois syyllisten etsinnästä

 

TASA-ARVOISUUS, OIKEUDENMUKAISUUS

 • Alaisen vaihto pätevämpään
 • Vaikeiden henkilöiden herättäminen
 • Erilaiset alaiset (vaikea saada tekemään mitään, kokemus epätasa- arvoisesta kohtelusta)
 • Pelkästään päivävuoro – epätasa-arvoisuus

 

OMASTA RYHMÄSTÄ ESIMIEHEKSI

 • Keskustelun vaikeutuminen kun yhteistä historiaa
 • Esimiehen paikka, sopiva etäisyys

 

PUUTTUMINEN

 • Miksi joku työntekijä laistaa haastavia töitä ja miten esimiehen on hyvä ottaa asia puheeksi?
 • Työntekijä rikkoo työyhteisöjen sääntöjä
 • Kulkee omia aikojaan
 • Puhuttelu/varoitus?
 • Toistuvat laatuongelmat samasta työpisteestä

 

HAASTAVAT PERSOONAT

 • Työntekijä johtaa esimiehen asian viereen
 • Kärkäs luottamusmies
 • Negatiivinen alainen, ammattipätevä

 

MUUTA

 • Vastuiden jalkauttaminen
 • Työn surma, joku tekee liikaa töitä
 • Työparien sekoitus ei onnistu
 • Miten auttaa alaista, kun huomaa että tarvitsee helpotusta stressin sietoon

 

JOHTAMINEN / TYÖYHTEISÖ

YKSILÖN TOIMINTA / ERILAISUUS

 • Takinkääntäjän resilienssi
 • Sanoittaminen
 • Töitä ei leimata valmiiksi
 • Katkeruus
 • Positiivisuus puuttuu työyhteistöstä, miksi ihminen on negatiivinen
 • Miten organisaatiossa voitaisiin hyödyntää epätavallinen ajattelu?
 • Projisointi – projisoi omia tunteita ja odotuksia toisiin, esim. itse vaatii itseltä täydellisyyttä, mutta projisoi vaatimuksen esimieheen

 

VUOROVAIKUTUS / VIESTINTÄ

 • Keskustelu koetaan merkityksettömäksi (pitää saada aikaan ainakin ranskalaisia viivoja)
 • Kuuntelemisen tasot (oleellista vain, mitä vastaanottaja poimii)
 • Palautteen puute, kun kukaan ei kerro mikä meni pieleen
 • ”Oikeanlainen” viestintä
 • Työntekijöillä virheellinen tilannekuva
 • Halutaan nähdä asiat isompina kuin ne ovat
 • Vahva polarisoituminen ryhmässä suhteessa esimieheen
 • Mitä puuttuu, kun työt tehdään fiksusti ja ammattimaisesti, mutta kommunikaatio ei toimi
 • Kommunikaation esteet ryhmässä

 

MUUTOS

 • Miksi muutos on vaikeaa?
 • Ryhmän johtaminen muutoksessa
 • Muutosvastarinta – mikä pelottaa?

 

RYHMÄN YHTENÄISYYS

 • Miten parantaa yhtenäisyyttä
 • Koherenssin tunne
 • Toisten työtehtävien arvostaminen / ymmärtäminen
 • Asettuminen toisen positioon, empatia
 • Yhteinen ymmärrys ryhmän perustehtävästä

 

TEHOKKUUS

 • Asioiden loppuun vieminen, toimeenpano
 • Kuinka tehokkuus ylläpidetään myös lomautusten aikana.
 • Palaverit eivät pysy aiheessa
 • Loputtomat prosessit uuvuttavat

 

TAVOITTEET

 • Tavoitteet eivät ole selvästi näkyvissä (+ Hoshin kanri)
 • Miksi tavoitteet joustavat aina – ei mikään muu

 

MUUT

 • Palkitsemisen avoimuus
 • YT:t, lomautus
 • Hyvät haluttaisiin sitouttaa ja tarjota töitä
 • Työkykyneuvottelu & korvaava työ
 • Työntekijöiden henkilökohtaiset-/ perhetragediat
 • Joillakin henkilöillä erityiskohtelu organisaation ylemmiltä tasoilta ohi esimiehen
 • Mistä syntyy luottamuksen tunne

 

ITSENSÄ JOHTAMINEN

LÄSNÄOLO

 • Keskeytykset päivässä

 

PALAUTUMINEN

 • 1st Beat (palautuminen, alkoholi, jooga)

 

AJANKÄYTÖN HALLINTA

 • Kiire (Hannukainen, JTO)
 • ZTD, nelikenttä, aivojen keskeytykset

 

MIELEN TOIMINTA

 • Aivot, system1/2: hidas – nopea
 • Aivojen genetiikka – ei ole muuttunut
 • Alkaa vituttaa – se on valinta
 • Ajattelun vinoumat

 

KIELLETYT TUNTEET

 • Kateus
 • Riittämättömyyden kokemus
 • Katkeruus
 • Pelko
 • Rakkaus

 

ARVOT

 • Arvot ja niiden ristiriidat

 

TYÖYHTEISÖTAIDOT

 • Esimiehet eivät ymmärrä
 • Esimiehen mielenkiinto muualla
 • Eriarvoisuuden kokemus
 • Joutuu miettimään mitä ja miten esimiehelle sanoo
 • Miten voin auttaa esimiestä, että kommunikaatio paranisi?

 

HENKILÖKOHTAINEN MUUTOS

 • Oman työroolin vaihtuminen, alaisten vähentyminen/poistuminen
 • Kun johtajaa ei motivoi

 

OMA FLOW

 • Omat aiemmat onnistumiset
 • Mistä koet työniloa ja mielekkyyttä työssäsi

 

HENKILÖKOHTAISET TAVOITTEET

 • Itsekuri tappaa pitkän aikavälin tavoitteet
 • Puolita tavoitteet, nauti onnistumisista

 

AIHEIDEN TAKANA OLEVIA ILMIÖITÄ

Itsensä johtamisen taidot

 

Sosiaaliset ja ryhmää kehittävät taidot