Onnistunut valmennus

Onnistunut valmennus – mitattuja tuloksia

Kirjoitettu 09.01.2023

Usein kysytään, miten valmennusten vaikuttavuutta voidaan mitata. Mittaustapoja on tietysti monia, alla on eräitä laadullisia ja määrällisiä tuloksia asiakkailtamme. Mielestämme oleellisempi kysymys kuitenkin on, miten tulokset on saavutettu – mistä syntyy onnistunut valmennus? Onnistumisen edellytyksiä on useita – sekä tilaajalle, osallistujille että myös valmentajille. Me pysähdyimme pohtimaan, miksi toisinaan tulokset ovat erityisen hyviä ja toisinaan eivät niinkään. Pohdinnoista koostimme oppaan, josta käy esille seitsemän onnistumisen edellytystä, jotka tarvitaan tulokselliseen työyhteisön kehittämiseen. Lue ja varmistu, että onnistumisen edellytykset ovat kunnossa. Lataa tästä oppaamme!

Esihenkilötyön kehitysprosessit

LASSILA & TIKANOJA

Muutokset henkilöstökyselyssä yhden vuoden kehitysprosessin jälkeen (NPS)

 • Kokemus esimiehen tavoitteellisesta tuesta ja palautteesta -18 => +3
 • Kokemus työtilanteesta ja jaksamisestani huolehtimisesta -13 => +6
 • Johdettavien kokemus omasta työmotivaatiosta -3 => 23
 • Esimiehen suositteluindeksi 4 => 26

Lue lisää…

SAKUPE

Muutokset henkilöstökyselyssä yhden vuoden kehitysprosessin jälkeen.

Asteikko 1 – 6. Vastaajia 178 (vastaus% 72).

 • Esimies kohtelee minua oikeudenmukaisesti: 4,7 => 5,1
 • Saan esimieheltäni riittävästi palautetta: 4,1 => 4,4
 • Esimieheni puoleen on helppo kääntyä jokaisessa tilanteessa: 4,8 => 5,0
 • Työyhteisössämme pidetään kiinni lupauksista: 4,0 => 4,4
 • Työyhteisössämme on hyvä yhteishenki: 4,2 => 4,5
 • Työilmapiirimme on kehittynyt myönteiseen suuntaan: 3,8 => 4,3
 • Työyhteisössämme on hyvä ilmapiiri: 4,0 => 4,5
 • Työyhteisössämme on kannustava ilmapiiri: 4,0 => 4,2
 • Työyhteisössämme puututaan epäasialliseen käyttäytymiseen: 4,2 => 4,5
 • Työyhteisössämme puututaan epäasialliseen käyttäytymiseen (esimiesten oma kokemus): 2,8 => 5,0
 • Työni turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi: 4,6 => 4,8

* Tähän listaan poimittu kaikki esihenkilötyöhön liittyvät kysymykset, joihin löytyi vertailuarvo edelliseltä vuodelta.

VALMET

 • Eniten esimiesvalmennus on auttanut osallistujia kehittymään erilaisuuden huomioimisessa juuri niin, että he kykenevät muuttamaan omaa johtamistaan tilanteen ja henkilöiden mukaan.
 • Myös kuunteleminen ja palautteen antaminen ovat osa-alueita, joissa esimiehet kokevat kehittyneensä paljon.
 • Muita kehittymisen osa-alueita osallistujien mielestä ovat olleet: tasa-arvoisempi johtaminen, omien tunteiden hallinta sekä yhteistyö kollegoiden kanssa.
 • Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden työnohjauksissa pitkiäkin työuria tehneet esimiehemme ovat saaneet varmuutta ottaa hankaliakin asioita esille alaisten kanssa. Työnohjauksissa Hyvinvoinnin Suurlähettiläät ovat osanneet antaa tukea vaikeisiin ja kipeisiinkin asioihin, joita esimiehet arjen työssä kohtaavat. Valmentajat ovat ymmärtäneet syvällisesti esimiehiemme haasteita ja hän hakeneet maltillisesti lopputulosta siten, että koulutukseen osallistujat oivaltavat itse tarvittavat johtopäätökset.
 • Kaikki osallistujat kokevat, että yhteistyö eri osastojen välillä on parantunut. Osallistujat kokevat olevansa nyt avoimempia ja keskustelevansa kollegoiden kanssa enemmän sekä arkipäivän asioista että vaikeista asioista. He kokevat yhteistyön lisääntyneen ja siiloajattelun vähentyneen: ”Yritetään saada yhdessä tuotteet laadullisesti ja aikataulussa valmiiksi”

Lue lisää…

KOMAS

Koettuja hyötyjä

 • Johtamiskulttuuri on muuttunut avoimempaan ja oikeudenmukaisempaan suuntaan.
 • Esimiesten valmiudet kohdata ihmisiä ovat paremmat.
 • Uskon olevani parempi esimies kuin aiemmin.
 • Ihmisten kanssa työskentely on sujuvampaa.

Lue lisää…


Lean-kulttuurin kehitysprosessit

VALMET, TELATUOTANTO – TILAUS-/TOIMITUSKETJU

Valmet logo

 • -60% läpimenoajasta
 • Parempi työtyytyväisyys
 • +32% kapasiteetin (ja myynnin) lisäys saman aikaisesti kiinteitä kuluja laskien, ilman isoja investointeja
 • Lean-kehitystä ajatellaan usein liian teknisesti. Läpimenoajan lyhentäminen onkin hyvin tekninen juttu, mutta muutoksessa tarvitaan ennen kaikkea ihmisten käyttäytymisen ymmärtämistä. Yhteisessä projektissamme lyhensimme läpimenoaikaa 12 viikosta 4 viikkoon. Tuskin moni muu olisi tehnyt samaa tulosta niin lyhyessä ajassa. Markku on sinnikäs ja pitkäjänteinen valmentaja, jolla on vankka teoriapohja muutoksen valmentamiseen.

Katso video

CHEMPOLIS, BIOJALOSTAMO – TILAUS-/TOIMITUSKETJU

chempolis logo

 • Risto Hänninen, Operations Manager, Fortum (Chempoliksen asiakkaan kommentti): ”Chempoliksen Lean-kehityksen myötä tehostunut toiminta, auttaa myös meitä Fortumilla saavuttamaan omia tavoitteitamme paljon paremmin.”
 • Hukka on opittu huomaamaan ja sitä on saatu paljon poistettua arkisilla pienillä toimilla.

Lue lisää…


Ryhmien kehittäminen – työyhteisön kehitysprosessit

Patria

 • Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden vuoden mittainen esimiesvalmennus vei meidät itsemme äärelle. Opimme toimimaan vähemmän omien olettamuksiemme perusteella ja kyseenalaistamaan meille jokaiselle annettua roolia ryhmässä. Ryhmävalmennuksissa teimme käytännön harjoituksia, jotka itkettivät, naurattivat ja hävettivätkin vuorotellen. Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden työnohjaukset tukivat prosessia oivallisesti. Valmennuksissa osattiin teorian kautta konkretisoida työelämän ilmiöitä vastuuta antavalla ja oivalluttavalla otteella.
 • Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden johdon kehittämisprosessin valmennus jäi työporukkamme alitajuntaan vaikuttamaan. Videoimme esimerkiksi käytännön harjoituksen ryhmätyöstämme, joka osoitti, ettemme juurikaan auttaneet toisiamme onnistumaan. Vuoden kestänyt valmennus oli silmiä avaava. Se toi yhteisöömme tärkeän yhdistävän kokemuksen. Osaamme työskennellä sujuvammin toistemme kanssa ja opimme myös miten hienoja tuloksia esimiehenä voi saavuttaa esittämällä asioita eritavoilla erilaisille ihmisille.
 • Markulla on valmentajana teoriapohja johtamisesta ja psykologiasta sekä käytännön osaamista tuotannon johtamisesta. Työelämän ilmiöiden syvällinen ymmärtäminen ja oivalluksien jakaminen on Markun vahvuus, jota voi hyödyntää mille tahansa toimialalle. Valmentajana Markulla on taito antaa aikaa myös hiljaisuudelle ja jokaisen omalle prosessille. Jo valmennuksen suunnitteluvaiheessa huomasin, että valmennus tulee viemään työyhteisöämme askeleen eteenpäin.

chempolis logo

Kehittymisen ja lähentymisen määrä oli osallistujille positiivinen yllätys. Osallistujat myös totesivat, että ihminen todella pystyy muuttumaan, vaikka se ei olekaan helppoa. Prosessin aikana käsiteltiin isoja teemoja ja rohkaistuttiin nostamaan esille monia asioita. Nyt ryhmässä vallitsee luottamuksen ja muiden arvostamisen ilmapiiri. Erilaiset näkemykset uskalletaan nostaa tarvittaessa esille ilman toisen loukkaamisen pelkoa. Sekä johtoryhmätyöskentely että ryhmädynamiikka ovat ottaneet suuren askeleen eteenpäin.

Lue lisää…

TECHNOSMART

Technosmart

 • ”Tekniset ongelmat ovat vähentyneet.”
 • ”Työskentely asiakasrajapinnassa on sujuvampaa.”
 • ”Taloudellinen tulos on parempi.”
 • ”Olemme oppineet tuntemaan itsemme ja toisemme paremmin – ja se kyllä näkyy työssä. Ihmisillä on hyvä olla.”

Lue lisää…

Mitä sitten vaaditaan, että työyhteisöjen kehittäminen on tuloksellista? Lataa tästä opas, jossa on yhteenveto edellytyksistä, joiden pitää olla kunnossa, jotta tuloksia syntyy!