Valmentaja

Valmentajaesittely, Juha Arikoski

Kirjoitettu 05.02.2021

Valmennan, koulutan, coachaan, työnohjaan (STOry) – eheytän johtamista ja työyhteisöjä yli 20 vuoden, satojen organisaatioiden ja tuhansien ihmisten kokemuksella.

Olen valmentaja mutta ennen kaikkea olen kahden monella tapaa itseäni fiksumman nuoren miehen isä, viisaan ja ihanan naisen puoliso sekä suloisen rescue-koiran isäntä.

Ensimmäiset työpaikkani olivat yrittäjäisäni automaalaamo-kolarikorjaamossa, vanhainkodissa ja vaneritehtaassa. Psykologian opintojeni lomassa (1986–1990) toimin puolitoista vuotta kriminaalimielisairaalassa hoitajan sijaisena ja mielentilatutkijana. Niuvanniemessä oivalsin elämän pienten positiivisten asioiden arvon.

Tutkijan uran kautta organisaatioiden kehittäjäksi

Valmistuttuani jäin Jyväskylän yliopistoon tutkimaan oppimisen ja muistin hermostollista perustaa sekä opettamaan mm. fysiologista psykologiaa ja aivohistologiaa.

Tutkijaksi minusta ei ollut, niinpä hivuttauduin teatteriharrastuksen kautta ihmisten ja organisaatioiden kehittäjäksi: aluksi sivutoimisesti ja 1999 päätoimisesti Johtamistaidon Opisto JTO:lle, jossa mm. koulutin johdon ja esimiesten työnohjaajia 15 vuotta.

2017 siirryin Ramboll Finland Oy:lle. Pitkäaikainen haaveeni kehittää ulkoisten asiakkaiden ohella oman organisaation ihmisiä ja työyhteisöä oli toteutunut! 2021 alussa oli kuitenkin aika siirtyä isäni tavoin yrittäjäksi sekä osaajaksi huikeiden Hyvinvoinnin Suurlähettiläiden joukkoon.

Olen saanut kehittää ihmisiä ja työyhteisöjä likimain kaikilla toimialoilla – valtionhallinnossa, ministeriöissä, eduskunnassa, kaupungeissa, oppilaitoksissa ja yliopistoissa, sairaaloissa, vankiloissa, kuntayhtymissä, kolmannella sektorilla, järjestöissä, pienemmissä ja suuremmissa yrityksissä, pörssiyhtiöissä ja konserneissa. Yli kahden vuosikymmenen aikana olen oppinut, ettei johtamisessa voi piiloutua toimialan taakse. Johtamisen perushaaste – miten saada ihmiset tekemään yhdessä tulosta ja kehittämään työtä – on kaikilla toimialoilla sama. Johtamisessa ja itsensä johtamisessa voi kehittyä ja kehittymistä voi tukea, nopeuttaa ja suunnata esimerkiksi valmennuksella ja työnohjauksella.

Hyödynnän valmentajana 360-arviointeja, joita olen myös ollut rakentamassa useita (JTO, Ramboll ja valtion 360-Osaava). 360 tarjoaa palautteen arvioitavan näkyvästä käyttäytymisestä eli miten joku toimii. 360-arviointien rinnalla hyödynnän ajattelu- ja toimintatyyliä mittaavia arviointeja, kuten Everything DiSC® Workplace™ ja WOL, Luontaiset Taipumukset™, Peili™ ja Resilienssi™ -mittauksia. Ne puolestaan selittävät, miksi kukin käyttäytyy kuten käyttäytyy. Siksi 360:n ja esimerkiksi DiSC-arvioinnin combo on todella vaikuttava. 360-arvioinnin toteuttaminen valmennusohjelman alussa ja lopussa osoittavat osallistujien kehittymisen ja kehittämisen vaikuttavuuden.

Millainen valmentaja olen?

Tapani kehittää, ohjata ja valmentaa ihmisiä pohjautuu heittäytymiseen, kokemuksiini ja teorioihin, jotka toimivat käytännössä. Näistä olen joskus kirjoittanutkin. Tietokirjailijana olen tuottanut yli 200 julkaisua blogien, kirjojen ja tutkimus- sekä aikakausilehtiartikkeleiden muodossa.

Seuraavat sanalliset palautteeni kuvaavat ehkä parhaiten tapaani kehittää ja valmentaa:

”Etävalmennus oli odotuksiini nähden intensiivisempi ja jopa parempi kuin livenä. Valmentaja eläytyi läpi monitorin.” (Teams-valmennus 10/2020)

”Juha sai meidät vahvasti mukaan ja jopa uskomaan, että itse keksittiin kaikki hyvät ideat.”

”Erittäin motivoivaa ja asiantuntevaa toimintaa valmentajalta. Vaikka välillä mentiin todella syvissä vesissä, Juha piti porukan koko ajan hyppysissä sopivilla kevennyksillä. Käytti taitavasti monipuolisia valmennusmenetelmiä perinteisen luennoinnin sijaan.”

”Juha osaa loistavasti asiansa ja osaa myös avata sen maallikoille. Kaiken kaikkiaan huippuopettaja ja mentori. Tärkein anti oli valmennuksen aikaansaama asennemuutos koko porukassa.”

”Mielenkiintoisesti kerrottua asiaa käytännön kautta, helppo oli ymmärtää. Mukava persoonallinen tapa tuoda asia esille!” (Zoom valmennus 11/2020)

Työtä ja muuta elämää

Elämässä pitää olla muutakin kuin työtä: mm. perhe, ystävät ja harrastukset. Hakkaan rumpuja ja laulan liidiä silloin tällöin keikkailevassa raskasta melodista rockia esittävässä yhtyeessä, harrastan maanpuolustustyötä mm. kouluttamalla reserviläisjohtajia ja ylläpidän kuntoani säännöllisesti punttisalilla ja luonnossa. Vuodesta 1981 saakka olen vain ajoittain ja vaivoin pystynyt pysyttelemään kesät pois moottoripyörän sarvista.

Minut löytää myös LinkedIn:stä: https://www.linkedin.com/in/juhaarikoski/