Arja Kitola

Valmentajaesittely – Arja Kitola

Kirjoitettu 01.11.2021

Elvytystä, pomminpurkua sekä boostausta. Näillä sanoilla Arja Kitola tiivistää työnsä työnohjaajan roolissa. Työnohjaajan avustuksella voidaan vahvistaa luottamusta osaamiseen, purkaa erilaisia työyhteisön kipukohtia tai tuoda uusia näkökulmia, kun työn tekeminen tuntuu puurtamiselta.

Käytännön työn kautta kiinnostus muiden auttamiseen

Alun perin Arjan tavoitteena oli hallinnolliset työtehtävät opetusalalla ja hän opiskelikin kasvatustieteen maisteriksi hallintotieteisiin suunnaten. Vasta myöhemmässä vaiheessa hän luki itselleen opettajan pätevyyden ja on ehtinyt työskennellä opettajan tehtävissä aivan peruskoulun ensimmäisiltä luokilta korkeakouluun asti. Työuran aikana Arjalle heräsi kiinnostus toisten auttamiseen ja tukemiseen työelämän haasteissa, ja vuonna 2017 hän toteutti vihdoin pitkäaikaisen haaveensa työnohjaajakoulutuksen aloittamisesta. Koulutuksen jälkeen hän aloitti työskentelyn päätoimisena työnohjaajana mutta pian hän kuitenkin löysi itsensä taas opetusalan hallintotöistä ja työnohjaus jäi ainakin hetkeksi sivutoimiseksi. Omana vahvuutenaan Arja pitää sitä, että hänellä on syvällinen ja ajantasainen ymmärrys siitä, missä opetusalan henkilökunnan työssä on kysymys ja käytännön työn kautta hänellä on paremmat valmiudet toimia työnohjaajana.

Työnohjaajana toimiminen antaa paljon myös itselle

Arja Kitola on myös kokenut, että työnohjaajana toimiminen on antanut hänelle paljon omaan virkatyöhönsä. Työnohjauksen tekeminen on aina oppimistilanne myös itselle ja sitä kautta saa itse työkaluja ja oivalluksia, joita pystyy hyödyntämään omassa työssään. Tiettyä ilmiöitä ja tilanteita osaa myös herkemmin havaita omassa työyhteisössään, kun niitä on käsitellyt työnohjauksissa. Parhaita tilanteita työnohjaajana Arja kokee silloin, kun omilla kysymyksillään ja vuorovaikutuksellaan voi johdattaa ohjattavaa henkilöä itse löytämään uusia näkökulmia tai työyhteisön pitkään jatkuneet, epämotivoivat toimintatavat lähtevät muuttumaan.

Arja muistuttaa, että parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi työnohjauksen tulisi olla aina pitkäkestoinen. Alkuvaiheessa ensimmäiset kerrat menevät turvallisuuden tunteen luomiseen ja siihen, että ohjattava/ohjattavat alkavat luottamaan työnohjaajaan. Hänen ensisijaisena tehtävänään on toimia niin, että jokaiselle ohjattavalle syntyy tunne siitä, että hänen paikkansa on juuri siinä hetkessä ja että he ovat arvostettuja. Ryhmätyönohjauksessa työohjaajan tulee olla myös koko ajan valppaana ryhmän toimimisen suhteen. Jokaisen tulee päästä kuulluksi ja osalliseksi. Arja on saanut hyvää palautetta opetushenkilöstön työnohjaajana toimiessaan, että hän ymmärtää puolesta lauseesta mistä on kysymys. Lisäksi hänen ohjattavat ovat pitäneet paljon siitä, kun Arja kertoo erilaisia tarinoita elävästä elämästä.

Puutarha, perhe ja pesäpallo

Arja Kitola nauttii työstään eikä halua liikaa erottaa työtä ja vapaa-aikaa. Ison puutarhan hoitaminen on kuitenkin hänelle iso voimanlähde ja henkireikä, josta hän nauttii paljon. Perhe on maailman tärkein asia hänelle ja onkin hienoa, kun hän saa olla tiiviisti mukana lasten ja lastenlasten elämässä. Lasten harrastuksen myötä pesis on täyttänyt myös vapaa-aikaa niin seurojen vapaaehtoistyössä kuin peleissä tiiviisti jännittäen.

-Kaisa