Ju

Valmentajaesittely Juho Strömmer

Kirjoitettu 06.05.2021

Tutkijan hattu on vaihtunut asiakastyöhön ja Juho Strömmer työskentelee nykyisin työyhteisöjen työterveyspsykologina ja työyhteisöjen kehittäjänä. Taustalla on halu auttaa ja tuoda uusia näkökulmia työyhteisöjen haastaviin tilanteisiin.

Kiinnostus uusien asioiden oppimiseen ja ilmiöiden ymmärtämiseen on johtanut psykologin uralle

Alun perin Juho Strömmer valmistui valaistussuunnittelijaksi ja työskenteli suurten julkisten tilojen ja ympäristöjen valaistussuunnittelijana. Kiinnostus uusien asioiden opiskeluun johti kuitenkin lisäopintoihin ja muutaman mutkan kautta kiinnostus ihmismieltä ja aivoja kohtaan vei Juhon että Juho psykologian opintojen pariin.

Gradun kirjoittaminen vei innostuneen mielen mennessään ja Juho päätti jatkaa tutkimustyön tekemistä yliopistolla. Hän väitteli myös tohtoriksi vuonna 2018. Tutkijan ura vei hänet myös maailmalle, Englantiin ja Kiinaan. Juho piti paljon tutkimustyöstä sekä opettamisesta ja kouluttamisesta. Myös kliininen työ kiinnosti ja hän työskentelikin yliopiston psykoterapiakilinikalla ja neurologisen kuntoutuksen parissa. Kun meneillään olleet isommat tutkimushankkeet tulivat päätökseen, Juho päätti jättää tutkimus- ja opetustyön ja ottaa uuden suunnan ja aloitti päätoimisesti työterveyspsykologin työt.

Työterveyspsykologin työssä auttamisnäkökulma

Kiinnostus uusien asioiden oppimiseen on johtanut Juhoa aina uusiin haasteisiin. Nykyisin Juho työskentelee työterveyspsykologina erilaisten työyhteisöhaasteiden ja ristiriitatilanteiden parissa sekä sparraa esimiehiä haastavien tilanteiden ratkaisemiseksi. Hänen mukaansa parasta työssä on se, kun pystyy auttamaan ihmisiä oivaltamaan asioita uudesta näkökulmasta, innostumaan tai havaitsemaan itsessään jotain uutta. Juho on työskennellyt sekä isojen että pienempien yritysten parissa ja saanut myös auttaa yrityksiä viemään läpi isoja muutostilanteita. Ilokseen Juho on huomannut, että nykyisin yrityksissä osataan usein jo ennakoida tulevat tarpeet ja pyytää työterveyspsykologi mukaan riittävän ajoissa.

Psykologina ja sparraajana Juho kertoo olevan rauhallinen ja hänen on helppoa ja luontevaa mennä uusiin ryhmiin ja erilaisiin tilanteisiin mukaan. Hänen vahvuutensa on ihmisten kohtaaminen ja hänen on helppo luoda keskusteluyhteys asiakkaiden kanssa. Juho tekee myös yksilötyötä, jolloin tärkeintä on asiakkaan kuunteleminen ja keskustelun voima, joka vie eteenpäin. Joskus myös hiljaisuus voi auttaa tuomaan uusia näkökulmia.

”Juhon avustamana uskalsimme keskustella vaikeista asioista luottavaisin mielin” – Esimies

”Juhon rentouttava luennointityyli jätti sopivasti tilaa omien ajatusten huomaamiselle” –Työnhyvinvointiryhmän jäsen

”Tuntui siltä, että Juho ymmärsi, mitä halusin sanoa ja hän myös uskalsi haastaa meitä rohkeasti katsomaan asioita uudenlaisesta näkökulmasta” – Työnohjausryhmän jäsen

Vapaa-ajalla veden äärellä

Purjehduksesta on tullut viime vuosina Juhon intohimo ja hän viettääkin käytännössä koko kesän veden äärellä, merillä ja järvillä. Oppimisinto näkyy myös vapaa-ajalla ja Juho on ollut aktiivinen purjehduskouluttaja ja vuosien ajan. ”Purjehtiessa voi huomata, mihin voi vaikuttaa ja toisaalta hyväksyä sen, mihin emme voi vaikuttaa – aina voi vaikuttaa johonkin ja joskus on myös tärkeää päästää irti. ”

Juhon LinkedIn-sivulle pääset tästä.

-Kaisa